ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی

ایلیا حساب > دسته‌بندی نشده > ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی

دانلود فایل ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی

[gview file=”http://iliyahesab.com/wp-content/uploads/2018/06/ارزیابی-جریانات-نقدی-تنزیل-شده.pptx”]

 

موسسه خدمات مالی ایلیا حساب
موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

 

ارزش_فعلی_خالص_و_سایر_معیارهای_ارزیابی

انجام تمامی عملیات مالی کلیه واحد های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، تجاری، صنعتی، عمرانی، فروشگاه ها ، پزشکی،صنعت و معدن، الکتریکی ، الکترونیکی،  انفورماتیک ، کشاورزی، مهندسی، نفت و گاز  و …تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده و تحریر دفاتر قانونی شرکتها طبق مالیات های مستقیماعزام نیروی مالی اعم از کمک حسابدار، حسابدار ، کارشناس، رئیس حسابدار ،مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق بالا در حرفه حسابداری و حسابرسی (تمام وقت یا پاره وقت) و نظارت و پیگیری مستمر  عمکلرد پرسنل مستقر در شرکتهای طرف قرارداارائه نرم افزار حسابداری برای شرکتهای تازه تاسیس  یا شرکت های با سیستم مالی ناکارآمدارائه سیستم حسابداری مناسب برای کلیه واحد های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، تجاری، صنعتی، عمرانی، فروشگاه ها ، پزشکی،صنعت و معدن، الکتریکی ، الکترونیکی،  انفورماتیک ، کشاورزی، مهندسی، نفت و گاز  و ..تهیه و تنظیم لایحه اعتراضیثبت و اصلاح حساب  (جاری – معوقه)استقرار و اصلاح کدینگتهیه و تنظیم صورتهای مالی کلیه واحد های اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی تهیه انواع گزارشاهای مدیریتی و سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاصاجرای عملیات اصلاح و بستن حساب هاانجام حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت کلیه پروپزه هاکنترل پروسه تولید و بهای تمام شده و نظارت بر عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودیانجام انواع خدمات حسابرسی ارجمله : حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی اجمالی، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلیانجام عملیات انبارگردانی با نیروهای مجرب  طبق استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی از صفر تا صدانجام بازرسی و کشف عدم رعایت مفاد قانون تجارتتشکیل پرونده و پیگیری تا مرحله اعطای تسهیلات توسط بانک به شرکت انجام کلیه امور ورشکستگی و مدیریت تصفیه با همراهی وکیل تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالیمشاوره تخصصی