امور حسابداری

در عصر حاضر بسیاری از موارد علی الراس به علت نداشتن امور مدون حسابداری و سیستم ضعیف مالی می باشد باعث بروز مشکلاتی مانند انحلال و … میشود.

نیاز به ثبت اصلاحات

اغلب اقلامی که در امور حسابداری ثبت می شوند ، به آسانی و آشکارا مورد توجه حسابداران قرار می گیرد . مثلآ هنگامی که یک چک ، عهده یکی از حسابهای بانکی شخصیت امور حسابداری نوشته می شود ، آشکار است که حساب بانک ، بستانکار و یکی از حسابهای دیگر بدهکار خواهد شد . یا هنگامی که صورت حساب برای امور حسابداری مشتریان ارسال می گردد ، در آمد فروش ، بستانکار و حسابهای در یافتنی تجاری ، بدهکار خواهد شد . ثبت هایی از این قبیل ، ثبت های اصلی یا فوری نامیده می شود.

اما برخی از رویدادهای مؤثر بر حسابها ، مبتنی بر چنین شواهد مستند نمی باشد و آثار آن ، در پایان دوره مالی ، به وسیله ثبت های اصلاحی خدمات حسابرسی ، در حسابها منعکس می گردد . منظور از ثبت های اصلاحی ، تجدید نظر کردن در مانده حساب ها به نحوی است که وضعیت پایان دوره را به نحو مطلوب در امور حسابداری منعکس کند.

رویدادهای مالی پیوسته – اغلب ثبت های اصلاحی ، در ارتباط با رویدادهای مالی پیوسته انجام می شود .مثلأ خرید ۱۰۰۰۰۰ ریال مواد سوختی را مورد توجه قرار دهید . در هنگام خرید و تحویل ، مواد مزبور ، یک دارائی محسوب می شود . اما ، هر روزی که از این مواد در مشعل استفاده گردد ، قسمتی از این دارائی به هزینه تبدیل می شود . به عوض ثبت روزانه مصرف سوخت ، یک ثبت اصلاحی در پایان دوره مالی به عمل می آید تا میزان هزینه سوخت و مواد باقیمانده در پایان دوره مالی را نشان دهد ، مثلأ ف اگر معادل ۶۰۰۰۰ ریال مواد سوختی طی دوره مالی مصرف شود ، معادل ۴۰۰۰۰ ریال به عنوان دارائی در پایان دوره مالی باقی می ماند.

برای ثبت این رویداد مالی ، دو روش وجود دارد که هر دو به نتیجه یکسان می رسد .

۱- در روش اول ، مخارج ۱۰۰۰۰۰ ریال ، بدوا به عنوان دارائی ( موجودی مواد سوختی ) به شرح زیر ثبت می گردد:

موجودی مواد سوختی (بد) مبلغ : ۱۰۰۰۰۰
حسابهای پرداختنی یا موجودی نقد(بس) مبلغ: ۱۰۰۰۰۰

در پایان دوره مالی ، حساب دارائی ، با کم کردن هزینه سوخت مصرف شده اصلاح می گردد. بنابراین :
هزینه سوخت (بد) مبلغ: ۶۰۰۰۰
موجودی مواد سیوختی (بس) مبلغ : ۶۰۰۰۰

۲- در روش دوم ، مخارج ۱۰۰۰۰۰ ریال ، بدوا به عنوان هزینه ثبت می گردد ، سپس ، سوخت باقیمانده در پایان دوره ، از هزینه کسر و به عنوان دارائی نشان داده می شود. بنابراین:

موجودی مواد سوختی (بد) مبلغ: ۴۰۰۰۰
هزینه سوخت (بس) مبلغ: ۴۰۰۰۰

۳- اگر چه هیچ یک از روش های بالا ، واقعیت های طی دوره را نشان نمی دهد ( به جز روز تحویل سوخت در روش اول )، اما در پایان دوره مالی ، واقعیت را منعکس می کند . نظر به این که توجه اصلی امور حسابداری نیز به واقعیت های پایان دوره که در صورت های مالی منعکس می شود معطوف است و هر دو روش بالا نیز نتیجه صحیح به دست می دهد ، لذا انتخاب هر یک از روش ها در اختیار حسابداران است.

 

امور حسابداری
امور حسابداری

ارتباط با امور حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr