مطالب حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی

ایلیا حساب > مطالب و خدمات موسسه خدمات مالی و مالیاتی ایلیا حساب > مطالب حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی

مطالب حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی

 

انواع موقعیت های تصمیم گیری :

۱-قبول یا رد یک سفارش خالص

۲-بازار فروش سفارش دهنده همان بازاری نباشد که سفارش گیرنده فروش نقدی خود را در ان انجام دهند.

مثال : فرض کنید شرکت الف در ۶۰% ظرفیت عادی خود را ۰۰/۱۲ واحد محصول تولید نموده است و هر واحد کالا را به مبلغ ۰۰۰/۴ به فروش می رساند هزینه های هر واحد محصول به شرح زیر می باشد.

مواد۰۰۰/۱

دستمزد مستقیم ۱۲۰۰

سربار۶۰۰

هزینه های فروش۲۰۰

 

مطالب مرتبط با حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی اظهارنامه تحریر دفاتر

 

در بکارگیری اصل تطابق هزینه ها با درامد برای شناخت هزینه ها یکی از ۳ مبنای زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

افشاء: اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر کلیه ی جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد. واحد تجاری را ملزم به تهیه ی اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتباردهندگان می نماید .این اطلاعات می تواند در متن صورتهای مالی یا در یادداشت های همراه این صورت ها افشاء گردد.

اهمیت: ( هر دارایی بر اساس ارزشی که دارد باید طبقه بندی شود)

واحدهای اقتصادی مجازاند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از به کارگیری روش های صحیح تئوریک اجتناب نموده و به جای ان از روش هایی استفاده می کنند که کم هزینه تر ،عملی ترو راحت تر باشد.

 

مطالب مرتبط با حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی اظهارنامه تحریر دفاتر

 

تعهدی غیر قطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می شود وجود انها تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص اتی که به طور کامل در کنترل واحد تجاری نیست تائید خواهد شد.

تعهد فعلی : که از رویدادهای گذشته ناشی می شود اما به دلایل زیر شناسایی نمی گیرد.

۱-خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محقل نیست.

۲-مبالغ تعهد را نمی توان با قابلیت اتکای کافی اندازه گیری کرده .

چه موقع فرض تداوم فعالیت در صورتهای مالی رعایت نمیگیرد مثال

طبق استاندارد ۵۷ حسابرسی زمانی شرکت و فعالیت ان به مشکل می خورد که

۱-بدهی جاری ان بیشتر از دارایی ان باشد

۲-زیان انباشته ان دو برابر سرمایه باشد.

۳-وقتی که شرکت برای خرید اولیه با مشکل بر می خورد (کمبود نقدینگی)

 

مطالب مرتبط با حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی اظهارنامه تحریر دفاتر

مطالب حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی
مطالب حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی

 

 

اجزاء صورتهای مالی را شرح دهید و صورت زیان جامع را توضیح دهید.

۱-ترازنامه      ۲-صورت سود وزیان      ۳- صورت سود و زیان جامع     ۴- جریان وجوه نقد    ۵-یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارشی که کلیه تغییرات (افزایش یا کاهش ) حقوق صاحبان سرمایه از بابت درامدها و هزینه های مختلف شناسایی شده اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته طی دوره مالی را نشان می دهد.

در مورد نحوه شناسایی درامدها و هزینه های بلند مدت بحث می کند.

زمان بلند مدت و ذکر انواع ان :

پیمانی بلند مدت است که برای طراحی ،تولید ا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات (یا ترکیبی از دارایی ها یا خدمات که توام یک پروژه را تشکیل می دهد) منعقد می شود و مدت زمان لازم برای تکمیل ان معمولا بیش از یکسال است .

 

مطالب مرتبط با حسابداری مالی مالیاتی حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی اظهارنامه تحریر دفاتر

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr