ایلیا حساب > ارائه خدمات > مطالب حسابداری

مطالب حسابداری

معادله ی حسابداری :

دارایی= بدهی +سرمایه

فرض کنید برای راه اندازی کسب و کار کوچک به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ میلیون وجه نقد نیاز داریم برای تاسیس این فعالیت (فروشگاه کوچک) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال توسط صاحب این فروشگاه تامین می شود معادله ی حسابداری در زمان تاسیس این فروشگاه به صورت زیر

دارایی  = بدهی+ سرمایه

۰۰۰/۰۰۰/۵۰= ۰+ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰

همان مثال بالا را در نظر می گیریم با این توضیح که برای راه اندازی فروشگاه به ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال وجه نقد نیاز داریم و صاحب این فروشگاه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال الباقی را از یک مؤسسه مالی یک واحد قرض الحسنه می گیرد .معادله ی حسابداری را بدست اورید.

دارایی=بدهی  + سرمایه

۰۰۰/۰۰۰/۷۰= ۰۰۰ /۰۰۰/۲۰ +   ۰۰۰/۰۰۰/۵۰

بعد از مثال فوق اجزای معادله ی حسابداری را تعریف می کنیم.

 

دارایی:

عبارت است از وجه نقد ، مطالبات ،کالا ، زمین ،ساختمان ، ماشین الات ،وسیله نقلیه ،اثاثه ، منصوبات و سایر منابعی که ۴ ویژگی زیر را داشته باشد.

۱-متعلق به واحد تجاری باشد.(وجه نقد حساب بانکی به نام مؤسسه –زمین و ساختمان سند مالکیت )

۲-ناشی از رویدادهای گذشته باشد .

۳-دارای منافع اقتصادی آتی باشد.

۴-بر حسب واحد پول قابل اندازه گیری باشد.

از بین اقلام دارایی در مورد مطالبات توضیح می دهیم در حسابداری به مطالبات ،دریافتنی می گوییم.

(دریافتنی یعنی چیزی که در آینده می خواهد پرداخت شود.)

مطالب حسابداری

 

دریافتنی :

۱-فروش نسبه موجودی کالا

۲-ارائه خدمات به شکل نسیه

۳-قرض دادن وجه نقد

۴-فروش نسیه دارایی

یک دریافتنی از طریق ارائه ی خدمات به شکل نسیه، فروش دارایی ها به شکل نسیه و یا قرض دادن وجه نقد ایجاد می شود . در حسابداری دریافتنی ها را دو دسته می کنیم :

۱-دریافتنی :حساب ها دریافتنی ، ایجاد دریافتنی (بدون ورقه تعهد اور مثل چک)

۲ – اسناد دریافتنی : ایجاد دریافتنی در قبال یک ورقه تعهد اور مثل چک

در این کلاس مطالبات به شکل حسابهای دریافتنی می باشد همچنین در کتاب به جای حساب های دریافتنی از بدهکاران استفاده شده است که ما این کار نمی کنیم .

 

بدهی :

عبارت است از تعداتی که یک مؤسسه در مقابل مؤسسات دیگر اشخاص دارد (چه حقیقی جه حقوقی) مؤسسات ناشی از معاملات و سایر رویدادها در گذشته می باشد و ناشی از معاملات و سایر رویدادها در گذشته می باشد .

(پیش بینی های اینده منجر به شناسایی بدهی نمی شود) بدهی ها از طریق خرید نسیه دارایی ها دریافت خدمات به شکل نسیه ،دریافت وام از مؤسسات مالیاتی و …. ایجاد می شود.

در حسابداری پرداختنی ها را دو دسته می کنیم:

۱-حسابهای پرداختنی : ایجاد بدهی بدون ورقه تعهد اور مثل چک

۲-اسناد پرداختنی  : ایجاد بدهی در مقابل ورقه تعهد اور مثل چک

بدهی ها : در آینده از طریق پرداخت پول ، ارائه خدمات ،انتقال دارایی ها تسویه می شود.

سرمایه: عبارت است از حق مالی صاحب یا صاحبان یک مؤسسه نسبت به دارایی های آن

همچنین سرمایه را می توان خالص دارایی (دارایی – بدهی )تعریف نمود.

مطالب حسابداری
مطالب حسابداری

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr