از طریق،توسط، بر اساس

مرتضی کریمی

خدمات حسابداری|حسابرسی|مالیاتی

خدمات حسابداری|حسابرسی|مالیاتی

 02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

حسابداری چیست:

حسابداری مالی زمینه حسابداری مربوط به تهیه ی اطلاعات مالی برای استفاده تصمیم گیرندگان ، سهامداران ، تامین کنندگان مالی ، بانک ها ، کارمندان ، سازمان های دولتی و سایر صاحبان سرمایه می باشد.

مهم ترین نیاز به حسابداری مالی جهت کاهش مشکلات مختلف کسب و کار ، اندازه گیری و نظارت بر عملکرد واحدهاو ارائه ی نتایج گزارشات آن به کاربران علاقه مند می باشد.

حسابداری معمولا زیان کسب و کار نامیده می شود و آن مجموعه ای از مفاهیم و تفکیک هایی است که برای جمع آوری ، اندازه گیری ، گزارش و تفسیر اطلاعات مالی در مورد فعالیت های یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .

تا تصمیمات هوشمندانه برای آن سازمان گرفته شود.

نقش حسابداری:

حسابداری نقش مهمی در نظام اقتصادی و اجتماعی ما ایفا کرده است و عملکرد آن برای شرکت های سود آور برای نگهداشتن دفتر چه ای از فعالیت های تجاری خود به حسابداری نیاز دارند.

شرکت های بزرگ به طور مثال به بسیاری از افراد در جامعه پاسخگو هستند و باید به سهامداران ، سازمان های دولتی و عموم مردم  گزارش دهند 

مقامات دولتی نیز بر اطلاعات مالی تکیه می کنند .

تا به آنها کمک کند که به امور مربوط به سازمانهای خود را به درستی مدیریت کند. با این حال ، حسابداری برای فعالیت های دولتی نیاز به رویکردهای متفاوتی دارند.

زیرا هدف در سازمانهای دولتی کسب سود نیست.

دانشگاه ها ، بیمارستان ها ، کلیسا ها و دیگر مؤسسات غیر انتفاعی دنبال یک الگو برای خود هستند که شبه حسابداری دولتی است .

حسابداری مالی برخی از اسناد کلیدی را ایجاد می کند که حاوی حساب سود و زیان است و روش ثبت وقع مالی را برای یک دوره خاص می باشد .و جریان ورود و خروج پول نقد از فروش و دستمزد و در معاملات مالی را افشاء می کند.

خدمات حسابداری|حسابرسی|مالیاتی

اهمیت حسابداری مالی:

فراهم کردن اطلاعات قانونی برای ذینففعان در قالب صورت سود و زیان ، ترازنامه  و …

نوع سرمایه گذاری برای سهامداران را نشان می دهد .

اعتبار تجاری برای تامین کنندگان مالی را فراهم می کند.

گزارشی از میزان ریسک در کسب وکار برای بانک ها و وام دهندگان تهیه می کند.

خدمات حسابداری|حسابرسی|مالیاتی
خدمات حسابداری|حسابرسی|مالیاتی

مشاوره حسابداری | مشاوره حسابرسی

مشاوره حسابداری | مشاوره حسابرسی

سهام اقلیت:

آن بخش از سهام شرکت فرعی که توسط شرکت اصلی خریداری نشده است.

دیدگاههای متفاوت در مورد نحوه ی شناسایی و انعکاس سهام اقلیت در صورتهای مالی :

در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برای شناسایی ، محاسبه و انعکاس سهام اقلت در صورتهای مالی تلفیقی ، دیدگاهها و تئوری های مختلفی به شرح زیر وجود دارد :

۱-تئوری مالکیت

۲-تئوری شخصیت اصلی (مادر) شرکت اصلی

مشاوره حسابداری|مشاوره مالیاتی|مشاوره حسابرسی
مشاوره حسابداری | مشاوره حسابرسی

۳-تئور شخصیت تلفیقی (جداگانه)

۴-تئوری شخصیت استاندارد

مشاوره حسابداری | مشاوره حسابرسی

 

 

۱-تئوری مالکیت :

در این تئوری شرکت اصلی از لحاظ ساختاری یک شرکت غیر سهامی یا مالکیتی خواهد بود ، در این تئوری تفکیک سهام اقلیت از اکثریت معنایی ندارد پس سهام اقلیت محاسبه نمی گردد برای بدست آوردن قلم جدید تلفیقی باید ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با سهم شرکت اصلی از ارزش دفتری قلم شرکت فرعی جمع نمائیم.

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

نکته: در تئوری مالکیت برای تهیه ی تراز تلفیقی فقط ارزش دفتری اقلام هر دو شرکت با هم جمع می شود و نیازی به تجدید ارزیابی نخواهد بود در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد فقط کافی است تاثیر آن در صورتهای مالی مستقل هر شرکت به تفکیک دیده شود.

۲-تئوری شخصیت اصلی:

در تئوری شرکت اصلی محور تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی اقلام شرکت اصلی خواهد بود.

سهام اقلیت:

سهم شرکت اصلی +قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

از تجدید ارزیابی خالص دارایی های شرکت فرعی +ارزش دفتری +ارزش دفتری=تئوری شرکت اصلی

بر همین اساس برای محاسبه ی قلم جدید تلفیقی ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با ارزش دفتری قلم شرکت جمع می کنیم.اما اگر به واسطه یاین ترکیب تجاری تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد باید سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی محاسبه و به قلم جدید اضافه شود .

 

نکته: سرقفلی  تلفیقی در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برابر است با ارزش منصفانه حقوق صاحبان شرکت فرعی ، ارزش منصفانه خالص دارایی های شرکت فرعی

۳-تئوری شخصیت تلفیقی :

در این تئوری محور و اساس تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی ، اقلام شرکت های اصلی و فرعی در کنار هم می باشد..

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید تلفیقی

ارزش منصفانه+ارزش دفتری =تئوری شخصیتی

۴-تئوری استاندارد:

تئوری استاندارد روشی است که بر اساس تئوری های شرکت اصلی و تلفیقی اجرا می شود در عمل این تئوری به تئوری شخصیت تلفیقی نزدیک است یعنی برای محاسبه ی قلم جدید دقیقا مشایه تئوری شخصیت تلفیقی عمل می کند .

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

 02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

حسابداری کلینیک دندانپزشکی | حسابداری دندانپزشکی | حسابداری تجهیزات پزشکی

حسابداری کلینیک دندانپزشکی | حسابداری دندانپزشکی | حسابداری تجهیزات پزشکی

 

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

 02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

 

 

حسابداری چیست:

حسابداری محصول نیاز انسان به حسابگری و استفاده از اطلاعات برای ارزیابی وقایع گذشته و پیش بینی آینده می باشد  به عبارت دیگر حسابداری را می توان دانشی تعریف کرد که هدف آن ارائه اطلاعات اساسا اطلاعات مالی درباره یک واحد اقتصادی و اجزای آن به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی برای تسهیل تصمیم گیری های اقتصادی و مسئولیت پاسخ گویی می باشد.

دندانپزشک کیست:

دکتر دندانپزشک به بررسی و پیشگیری و درمان از وضعیت دهان و دندان می پردازد دندانپزشکی یک علم تخصصی است و نقش  دهان و دندان در زیبایی و سلامت انسان نقش به سزایی دارد.

خدمات مالی و مالیاتی ارائه شده شرکت ایلیا حساب به کلیه ی مراکز دندانپزشکی ها و تجهیزات پزشکی ها   

شرکت ایلیا حساب در انجام خدماتی در زمینه ی مالی ، حسابداری ، مالیاتی ، حسابرسی فعالیت دارد:

۱-تنظیم و ارسال اظهار نامه عملکرد

۲-لیست حقوق و دستمزد

۳-لیست بیمه

۴-لیست مالیات

۵- کاهش جرائم بیمه و مالیات

۶-اعزام نیرو

و کلیه ی خدمات مالی، حسابداری ،مالیاتی ، حسابرسی

مراکز دندانپزشکی ، کلینیک ها ، مطب ها برای انجام خدمات مالی ، مالیاتی ، حسابرسی به یک حسابدار خبره و با تجربه نیازمند هستند که  همه ی این کارها از عهده ی یک مؤسسه مالی ، حسابداری ، مالیاتی ، حسابرسی ، به نام ایلیا حساب بر می آید.

 

حسابداری کلینیک دندانپزشکی | حسابداری دندانپزشکی | حسابداری تجهیزات پزشکی
حسابداری کلینیک دندانپزشکی | حسابداری دندانپزشکی | حسابداری تجهیزات پزشکی

 

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

انجام عملیات حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری

جهت دریافت وقت مشاوره حسابداری پیمانکاری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

 

 

حسابداری پیمانکاری چیست:

استاندارد ۹

قرارداد:

۱-موضوع قرارداد

۲-مدت قرارداد

۳-مبلغ قرارداد

پیمان :

۱-مقطوع : مبلغ قرارداد ثابت است.

۲-امانی:بر اساس مبلغ مشخصی نیست بر اساس مواردی که در انبار یا سوله مشخص میشود.

مسئله ی اصلی در حسابداری پیمان کاری تخصیص درآمد ها و هزینه های پیمان دوره می باشد.

دو نوع پیمان داریم:

۱-پیمان مقطوع

۲-پیمان امانی (مبتنی بر حق الزحمه مخارج تعیین شده ) همان هزینه انبار داری – یا هزینه جرثقیل

پیمان مقطوع :

پیمانی است که به موجب آن پیمان کار یا یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان انجام می گردد و در صورتی تعدیل اتفاق بیفتد قرارداد یا پیمان متمم صورت می گیرد.

پیمان امانی:

پیمان بلند مدتی است که مخارج  قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمان کار تائیدیه می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه به پیمان کار پرداخت می شود.

ریز کارها باید برای کارفرما گفته شود صورت وضعیت می کنیم.

 

درآمد پیمان حاوی موارد زیر می باشد :

۱-مبلغ اولیه ی درآمد

درآمد: ۱- مبلغ قابل اتکا باشد جهت اندازه گیری   ۲-خروج منافع اقتصادی به واحد تجاری ممتحمل باشد.

۲-مشخصات درآمد: ارزش منصفانه دریافتی نقدا دریافت شود

دریافتنی: در آینده به مرور طی صورت وضعیت دریافت شود.

تامین منابع مالی جزو مخارج مشترک

مخارج مستقیم با یک پیمان عبارت است از کار مستقیم مواد اولیه استهلاک و اجاره ماشین الات

مخارج مشترک عبارت است از مخارج استقراض مرتبط با پیمان ها مخارج غیر مستقیم طراحی و سربار پیمان کار

سربار پیمان مثل: آب و برق و گاز مربوط به پروژه – سرپرست کارگاهها

نکته : تعیین میزان درآمد و هزینه توسط واحد تجاری باید به گونه ای باشد که به نوع عملیات و صنعت مورد فعالیت مرنبط باشد.

 

 

 

امور حسابداری | امور حسابرسی | امور مالی | انجام خدمات حسابداری | انجام خدمات مالی | انجام خدمات مالیاتی | انواع خدمات حسابداری | تحریر دفاتر | تعرفه های خدمات حسابداری | تلفن شرکت حسابداری | حسابدار کمک | حسابداری مجتمع های مسکونی | حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی | حق الزحمه خدمات حسابداری | خدمات حسابداری | خدمات حسابداری انلاین | خدمات حسابداری و حسابرسی | خدمات مالی | خدمات مالی و مالیاتی | خدمات مالیاتی | شرکت حسابداری | شرکت حسابرسی | شماره شرکت حسابداری | قیمت نوشتن دفاتر حسابداری | قیمت های خدمات حسابداری | لیست شرکتهای خدمات مالی و حسابداری | لیست قیمت خدمات حسابداری | لیست موسسات خدمات مالی و حسابداری | مشاوره حسابداری آنلاین | مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | موسسه حسابداری | موسسه حسابداری در تهران | نرخ انجام خدمات حسابداری | نرخ خدمات مالی | هزینه نوشتن دفاتر حسابداری

 

 

 

 

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

بستن حساب | بستن حسابهای موقت | بستن حسابهای سود و زیان

بستن حساب | بستن حسابهای موقت | بستن حسابهای سود و زیان

انجام عملیات بستن حساب | بستن حسابهای موقت | بستن حسابهای سود و زیان با کمترین قیمت

جهت مشاوره با شاره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

۰۲۱۴۴۳۷۸۵۹۷

 

 

انجام عملیات بستن حساب چیست؟

تهیه ترازآزمایشی اختتامیه :

پس از بستن حسابهای موقت یک تراز آزمایشی از مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود که تنها شامل حسابهای دائمی می باشد چون حسابهای موقت بسته شدند.

هدف از تهیه تراز آزمایشی اختتامی حصول اطمینان از توازن مانده های بدهکار با مانده های بستانکار حسابهای دائمی می باشد به این تراز تراز بعد از بستن حسابهای موقت می گوییم.

 

علت بستن حسابهای دائمی:

طبق قانون مالیات های مستقیم از مانده دفاتر نا تمام سال های قبل برای ثبت عملیات حسابداری به دوره مالی بعدی منتقل می گردد. از این رو کلیه ی مؤسسات باید برای هر سال دفاتر جدیدی را برای نگه داری حسابهای خود به صورت پلمپ شده استفاده می کند مورد استفاده قرار می دهند با توجه به اینکه در حسابداری هیچ مبلغی را بدون ثبت در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل نمی توان به دوره ی مالی بعد منتقل نمود بنابراین انتقال حسابهای دائمی از یکسال به سال بعد بدون بستن آنها در سال مالی جاری امکان پذیر نمی باشد.

نحوه بستن حسابهای دائمی:
برای بستن حسابهای دائمی ۲ روش وجود دارد :

۱-کلیه حسابهایی که مانده بدهکار دارند یعنی دارایی ها به تفکیک بستانکار شده و در مقابل کلیه ی حسابهایی که مانده ی بستانکار دارند ( یعنی بدهی ها و سرمایه ها) به تفکیک بدهکار می شوند بدین ترتیب مانده ی کلیه ی حسابهای دائمی صفر می شوند . در ابتدای سال مالی بعد ثبت فوق را معکوس نموده  دارایی ها ، بدهکار – بدهی ها و سرمایه بستانکار می شود و شروع به ثبت عملیات سال مالی جدید در دفتر روزنامه و کل می کنیم .

۲-در روش دوم کلیه حسابهایی که مانده ی بدهکار دارند (دارایی ها ) به تفکیک بستانکار شده و در مقابل و معادل جمع آنها یک حساب واسط به نام تراز اختتامیه بدهکار می شود.

همچنین کلیه ی حسابهایی که مانده ی بستانکار دارند (بدهی و سرمایه) به تفکیک بدهکار شده

و معادل جمع آنها حساب تراز اختتامی بستانکار می شود .

 

بستن حساب
بستن حساب | بستن حسابهای موقت | بستن حسابهای سود و زیان
بستن حساب | بستن حسابهای موقت | بستن حسابهای سود و زیان

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

 

جهت مشاوره رایگان با شاره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

۰۲۱۴۴۳۷۸۵۹۷

۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

 

مطالب حسابداری:

سهام اقلیت:

آن بخش از سهام شرکت فرعی که توسط شرکت اصلی خریداری نشده است.

دیدگاههای متفاوت در مورد نحوه ی شناسایی و انعکاس سهام اقلیت در صورتهای مالی :

در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برای شناسایی ، محاسبه و انعکاس سهام اقلت در صورتهای مالی تلفیقی ، دیدگاهها و تئوری های مختلفی به شرح زیر وجود دارد :

۱-تئوری مالکیت

۲-تئوری شخصیت اصلی (مادر) شرکت اصلی

۳-تئور شخصیت تلفیقی (جداگانه)

۴-تئوری شخصیت استاندارد

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

۱-تئوری مالکیت :

در این تئوری شرکت اصلی از لحاظ ساختاری یک شرکت غیر سهامی یا مالکیتی خواهد بود ، در این تئوری تفکیک سهام اقلیت از اکثریت معنایی ندارد پس سهام اقلیت محاسبه نمی گردد برای بدست آوردن قلم جدید تلفیقی باید ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با سهم شرکت اصلی از ارزش دفتری قلم شرکت فرعی جمع نمائیم.

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

نکته: در تئوری مالکیت برای تهیه ی تراز تلفیقی فقط ارزش دفتری اقلام هر دو شرکت با هم جمع می شود و نیازی به تجدید ارزیابی نخواهد بود در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد فقط کافی است تاثیر آن در صورتهای مالی مستقل هر شرکت به تفکیک دیده شود.

۲-تئوری شخصیت اصلی:

در تئوری شرکت اصلی محور تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی اقلام شرکت اصلی خواهد بود.

سهم شرکت اصلی +قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

از تجدید ارزیابی خالص دارایی های شرکت فرعی +ارزش دفتری +ارزش دفتری=تئوری شرکت اصلی

بر همین اساس برای محاسبه ی قلم جدید تلفیقی ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با ارزش دفتری قلم شرکت جمع می کنیم.اما اگر به واسطه یاین ترکیب تجاری تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد باید سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی محاسبه و به قلم جدید اضافه شود .

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

نکته: سرقفلی  تلفیقی در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برابر است با ارزش منصفانه حقوق صاحبان شرکت فرعی ، ارزش منصفانه خالص دارایی های شرکت فرعی

۳-تئوری شخصیت تلفیقی :

در این تئوری محور و اساس تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی ، اقلام شرکت های اصلی و فرعی در کنار هم می باشد.

 

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

 

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید تلفیقی

ارزش منصفانه+ارزش دفتری =تئوری شخصیتی

۴-تئوری استاندارد:

تئوری استاندارد روشی است که بر اساس تئوری های شرکت اصلی و تلفیقی اجرا می شود در عمل این تئوری به تئوری شخصیت تلفیقی نزدیک است یعنی برای محاسبه ی قلم جدید دقیقا مشایه تئوری شخصیت تلفیقی عمل می کند .

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت
اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

جهت مشاوره رایگان با شاره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

۰۲۱۴۴۳۷۸۵۹۷

۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

ارائه کلیه خدمات حسابداری ، حسابرسی ، مالی ، مالیاتی و ثبت شرکت

امور حسابداری

امور حسابرسی

امور مالی

انجام خدمات حسابداری

انجام خدمات مالی

انجام خدمات مالیاتی

انواع خدمات حسابداری

تحریر دفاتر

تعرفه های خدمات حسابداری

تلفن شرکت حسابداری

حسابدار کمک

حسابداری مجتمع های مسکونی

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

حق الزحمه خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری انلاین

خدمات حسابداری و حسابرسی

خدمات مالی

خدمات مالی و مالیاتی

خدمات مالیاتی

شرکت حسابداری

شرکت حسابرسی

شماره شرکت حسابداری

قیمت نوشتن دفاتر حسابداری

قیمت های خدمات حسابداری

لیست شرکتهای خدمات مالی و حسابداری

لیست قیمت خدمات حسابداری

لیست موسسات خدمات مالی و حسابداری

مشاوره حسابداری آنلاین

مشاوره مالی

مشاوره مالیاتی

موسسه حسابداری

موسسه حسابداری در تهران

نرخ انجام خدمات حسابداری

نرخ خدمات مالی

هزینه نوشتن دفاتر حسابداری

 


ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸
۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰
۰۲۱۴۴۳۷۸۵۹۷

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr


اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

بسط معادله ی حسابداری :

معاملاتی که تا الان بررسی کردیم که فقط بر اقلام دارایی و بدهی تاثیر می گذاشتند و باعث تغییر سرمایه می شدند

می خواهیم با معاملات مالی آشنا شویم که باعث تغییر حساب سرمایه می شود هنگامی که یک مؤسسه درآمدی تحسیب می کند و یا برای اجرای عملیات خود متحمل هزینه می شود سرمایه ی آن تغییر می کند همچنین سرمایه گذاری مجدد و برداشت توسط صاحب و صاحبان مؤسسه نیز باعث تغییر در حساب سرمایه می شود.

به طور کلی ۴ عامل می تواند باعث تغییر در حساب سرمایه شود.

عوامل مؤثر بر حساب سرمایه :

۱-درآمد: افزایش سرمایه

۲-هزینه : کاهش سرمایه

۳-برداشت : کاهش سرمایه

۴- سرمایه گذاری مجدد: افزایش سرمایه

نکته: درآمد و سرمایه گذاری مجدد باعث افزایش سرمایه می شود در حالی که هزینه و برداشت باعث کاهش سرمایه می شود در این فصل ابتدا نحوه ی حسابداری درآمد ، هزینه ، برداشت و سرمایه گذاری مجدد را یاد می گیریم و سپس نحوه تهیه صورت های مالی با استفاده از تراز ازمایشی را بحث می کنیم .

درآمد : مؤسسات خدماتی در مقابل خدماتی که به مشتریان خود ارائه می دهند از آنان حق الزحمه دریافت می کنند به این حق الزحمه اصطلاحا درآمد می گوییم .

نکته: طبق اصول حسابداری زمان شناسایی درآمد در مؤسسات خدماتی زمانی است که خدمات ارائه می شود حال چه وجه آن را دریافت کنیم چه دریافت نکنیم .به عبارت دیگر خدمات را هم می توان به صورت نقد و هم به صورت نسیه ارائه کرد .

تاثیر ارائه خدمات بر روی معادله حسابداری :

۱-خدمات به شکل نقد :                                        دارایی= بدهی +سرمایه

۱-دارایی (موجودی بانک) افزایش یابد    ۲-سرمایه افزایش یابد

موجودی بانک       بدهکار

سرمایه                              بستانکار

۲-خدمات به شکل نسیه :                                                       دارایی  = بدهی+  سرمایه

۱-دارایی (حسابهای دریافتنی ) افزایش یابد ۲-سرمایه افزایش یابد

حسابهای دریافتنی      بدهکار

سرمایه                                بستانکار

  درآمد

تعریف درآمد :

درآمد عبارت است از افزایش در سرمایه که از ارائه ی خدمات به مشتریان حاصل می شود و ممکن است به صورت نقد و یا نسیه تحصیل شود .

نحوه ثبت درآمد :

از آنجایی که درآمد باعث افزایش سرمایه می شود بنابراین قاعده ی بدهکار و بستانکار کردن این حساب مانند سرمایه می شود یعنی افزایش درآمد بستانکار و کاهش درآمد بدهکار می شود.

با توجه به توضیحات گفته شده ثبت های شناسایی درآمد به صورت زیر است .

ثبت های درآمد نقد

موجودی بانک       بدهکار

حسابهای دریافتنی                بستانکار

ثبت های درآمد نسیه

حسابهای دریافتنی      بدهکار

درآمد ارائه خدمات                بستانکار

پیش دریافت درآمد:

پیش دریافت مبالغی است که قبل از تحویل کالا و یا ارائه خدمات از مشتریان دریافت شود با توجه به اینکه یاد گرفتیم زمان شناسایی درآمد در مؤسسات خدماتی زمان ارائه خدمات می باشد لذا این مبالغ چون قبل از ارائه خدمات دریافت شده است .نمی توان به عنوان درآمد شناسایی شود.

نکته :پیش دریافت بیانگر نوعی تعهد می باشد چون قرار است از این بابت خدمات ارائه شود .

 اثر پیش دریافت بر روی معادله ی حسابداری :

 ۱-دارایی (موجودی بانک) افزایش یابد ۲- بدهی (پیش دریافت و درآمد)افزایش یابد.

موجودی بانک       بدهکار

پیش دریافت درآمد                بستانکار

(پیش دریافت درآمد در آینده حتما درآمد می شود)

 

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

 

هزینه

مؤسسات خدماتی برای انجام عملیات خود به منظور کسب درآمداز قبیل حقوق کارکنان ، آب ،برق ،گاز ، اجاره و…. متحمل می شوند به این مخارج اصطلاحا هزینه می گوییم هنگامی که یک مؤسسه هزینه ای متحمل می شود سرمایه ی آن کاهش می یابد.

نکته: طبق اصول حسابداری زمان شناسایی هزینه متحمل شدن یا اتفاق افتادن هزینه می باشد حال چه در وجه پرداخت شود چه وجه آن پرداخت نشود(یعنی در آینده پرداخت شود ) به عبارت دیگر در زمان متحمل شدن یک هزینه آن هزینه حتما باید در دفاتر شناسایی شود.

اثر هزینه بر روی معادله ی حسابداری :                                             دارایی = بدهی + سرمایه

اثر هزینه بر روی معادله حسابداری نقد

۱-سرمایه کاهش می یابد ۲-یک دارایی (موجودی بانک) کاهش می یابد

سرمایه         بدهکار

موجودی بانک              بستانکار

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اثر هزینه بر روی معادله حسابداری نسیه

۱-سرمایه کاهش می یابد ۲-یک بدهی حسابهای پرداختنی افزایش می یابد

سرمایه         بدهکار

حسابهای پرداختنی         بستانکار

هزینه مؤسسات را می توان مستقیما به حساب سرمایه منظور نمود اما برای آنکه هزینه ی یک مؤسسه برای یک دوره مالی مشخص باشد به جای حساب سرمایه از حسابی به نام هزینه استفاده می کنیم همچنین لازم است برای هر عنوان هزینه یک حساب جداگانه داشته باشیم.برای مثال:هزینه حقوق –هزینه اجاره

نحوه ثبت هزینه :

از انجایی که هزینه باعث کاهش سرمایه می شود بنابراین قاعده ی بدهکار و بستانکار کردن آن بر عکس حساب سرمایه می باشد. ( یعنی افزایش هزینه بدهکار و کاهش آن بستانکار )

با توجه به توضیحات گفته شده ثبت های شناسایی هزینه به صورت زیر می باشد.

 هزینه نقد

هزینه                    بدهکار

موجودی بانک                        بستانکار

هزینه نسیه

هزینه                 بدهکار

حسابهای پرداختنی                 بستانکار

 پیش پرداخت هزینه:

پیش پرداخت مبلغی است که بابت دریافت خدمات در آینده پرداخت می شود مبلغ پرداخت شده نمی تواند به عنوان به عنوان هزینه شناسایی شود چون هنوز خدماتی دریافت نشده است.

مبلغ پرداخت شده یک در حساب به اسم پیش پرداخت که نوع دارایی می باشند شناسایی می شود.مانند پیش پرداخت بیمه ،پیش پرداخت اجاره

اثر پیش پرداخت بر روی معادله ی حسابداری :                                         دارایی  = بدهی +سرمایه

۱-پیش پرداخت هزینه افزایش یابد.

۲-دارایی موجودی بانک کاهش می یابد .

پیش پرداخت هزینه           بدهکار

موجودی بانک                              بستانکار

نکته: پیش پرداخت هزینه در آینده احتمال تبدیل به حساب هزینه می شود.

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

برداشت :

گاهی اوقات صاحب مؤسسه برای مصارف شخصی خود مقداری از وجوه نقد یا سایر دارایی های یک مؤسسه را بر می دارد که اصطلاحا به آن برداشت می گوییم.برداشت سرمایه ی یک مؤسسه را کاهش می دهد .

برداشت می تواند به یکی از سه شکل زیر اتفاق بیفتد:

۱-برداشت نقدی: یعنی وجه نقد برداشت شود.

۲-برداشت غیر نقد: یک دارایی به غبر از وجه نقد برداشت شود.

۳-پرداخت مخارج شخصی از وجوه نقد مؤسسه :مثل پرداخت قبض موبایل صاحب مؤسسه از محل وجه نقد مؤسسه که در واقع مثل حالت اول می شود.

نکته : در رابطه با پرداخت قبض موبایل باید به فرض تفکیک شخصیت توجه کنیم اگر موبایل به نام مؤسسه شناسایی می شود .اما اگر به عنوان صاحب مؤسسه باشد پرداخت قبض آن به عنئان برداشت شناسایی می شود.

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اثر برداشت بر روی معادله ی حسابداری:

برداشت نقد:

۱-سرمایه کاهش می یابد ۲- یک دارایی کاهش می یابد.

سرمایه               بدهکار

موجودی بانک                    بستانکار

برداشت غیر نقد : ۱-سرمایه کاهش می یابد ۲- یک دارایی به غیر از وجه نقد کاهش می یابد .

سرمایه                     بدهکار

دارایی                                       بستانکار

نکته : برداشت را می توان مستقیما به حساب منظور نمود اما برای اینکه برداشت صاحب مؤسسه در هر دوره ی مالی مشخص باشد جداگانه به عنوان برداشت ایجاد می کنیم و کلیه ی برداشت های صاحب مؤسسه را در آن شناسایی می کنیم .

یک حساب نحوه ثبت برداشت:

از آنجایی که برداشت باعث کاهش سرمایه می شود بنابراین قاعده ی بدهکار و بستانکار کردن آن بر عکس حساب سرمایه می باشد یعنی افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.

با توجه به توضیحات گفته شده ثبتهای شناسایی به صورت زیر می باشد.

برداشت نقد :

برداشت               بدهکار

موجودی بانک                      بستانکار

برداشت غیر نقد:

برداشت               بدهکار

دارایی                                بستانکار

نکته : تشابه برداشت با هزینه : هر دو باعث کاهش سرمایه

تفاوت هزینه با برداشت : هزینه به منظور کسب درآمد انجام می شود در حالیکه برداشت به کسب درآمد کمک نمی کند.برداشت در ترازنامه منعکس نمی شود.

سرمایه گذاری مجدد

سرمایه گذاری مجدد :

گاهی اوقات صاحب مؤسسه پس از تاسیس مؤسسه پس از تاسیس مؤسسه و سرمایه گذاری اولیه و دارایی های دیگر را وارد مؤسسه می کند (از محل آورده خود به این کار سرمایه گذاری مجدد می گوییم.

اثر سرمایه گذاری مجدد بر روی معادله ی حسابداری:

۱-نقد : دارایی (موجودی بانک) افزایش می یابد.۲- سرمایه افزایش می یابد .

۲-غیر نقد: دارایی غیر از وجه نقد افزایش می یابد.۲- سرمایه افزایش می یابد.

نکته: برای سرمایه گذاری مجدد از حساب جداگانه استفاده نمی کنیم بلکه سرمایه گذاری مجدد را در همان حساب سرمایه شناسایی می کنیم .

نکته : تشابه درآمد با سرمایه گذاری مجدد :هر دو سرمایه را افزایش می دهند.

تفاوت درآمد با سرمایه گذاری مجدد: درآمد از عملیات یک مؤسسه بدست می آید و برای کسب آن حتما باید هزینه انجام می شود در حالیکه سرمایه گذاری مجدد از عملیات مؤسسه بدست نمی آِید بلکه وجه نقد و سایر دارایی هایی می باشد که صاحب مؤسسه از حمل دارایی ها شخصی خود به مؤسسه اختصاص می دهد.

 

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

خدمات مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | تهیه صورتهای مالی

خدمات مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | تهیه صورتهای مالی

 

خدمات مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | تهیه صورتهای مالی تماس با ایلیا حساب جهت دریافت مشاوره:

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

iliyahesab@gmail.com

استعلام هزینه حسابداری

 

 

خدمات مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | تهیه صورتهای مالی
خدمات مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | تهیه صورتهای مالی

 

 

 

صورت های مالی:

صورتهای مالی می تواند برای دوره های زمانب معین مثل ۱ ماهه ، ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه تهیه شود اما تهیه ی آ نها حداقل برای سالی یکبار الزامی می باشد .

انواع صورتهای مالی:

۱-ترازنامه ۲- صورت سود وزیان ۳- صورت زیان جامع ۴- یادداشت های توضیحی

اما در مؤسسات تک مالکی که در جایی به ثبت نمی رسند معمولا برای آنها صورت های مالی زیر را تهیه می کنیم .

مؤسسات تک مالکی:

۱-ترازنامه

۲-صورت سود وزیان

۳-صورت حساب سرمایه

با نحوه تهیه ی ترازنامه در فصول قبل آشنا شدیم ترازنامه گزارشی است که وضعیت مالی یک مؤسسه (یعنی مانده دارایی ها ،بدهی ها و سرمایه را (دریک تاریخ معین نشان می دهد) بنابراین در ترازنامه فقط دارایی ها، بدهی ها و سرمایه منعکس می شود.

 

 مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | تهیه صورتهای مالی

 

صورت سود و زیان :

گزارشی باشد که نتیجه ی عملیات و عملکرد یک را برای یک دوره زمانی معین نشان می دهد .منظور از نتیجه ی عملیات یا عملکرد یک مؤسسه تعیین سود و زیان خالص یک مؤسسه برای یک دوره عملیات زمانی معین می باشد یک به صورت زیر می باشد.

جمع هزینه ها -جمع درآمدها =سود و زیان

چنانچه جمع درامدها از جمع هزینه ها بیشتر باشد به مابعدالتفاوت سود خالص و در صورتی که جمع هزینه ها بیشتر از جمع درآمدها بیشتر باشد به مابدالتفاوت زیان خالص می گوییم .

نکته: ۱- ترازنامه : نشان دهنده وضعیت مالی در یک تاریخ معین (فقط دارایی و بدهی)

۲-صورت سود وزیان: نشان دهنده عملکرد مالی یک مؤسسه برای یک دوره زمانی معین (فقط درامدها و هزینه)

نحوه تهیه صورت سود و زیان: صورت سود وزیان دارای بخش های زیر می باشد.

۱-عنوان :که دارای ۳ سطر می باشد :

۱-نام مؤسسه

۲-عنوان گزارش

۳-تاریخ گزارش

تاریخ گزارش باید برای یک دوره معین باشد .صورت سود وزیان تشبیه به فیلمبرداری می شود در حالی که ترازنامه تشبه به عکس می شود .بنابراین در صورت سود وزیان مدت دوره و اخرن روز آن مشخص می شود مثلا برای یک دوره یک ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۶

۲-درآمد های مؤسسه را به تفکیک ایجادی آن در یک ستون فرعی نوشته و جمع درآمدها را در ستون اصلی نشان می دهیم .

۳-هزینه ها: هزینه را به تفکیک در یک ستون فرعی نوشته و جمع هزینه ها را در ستون اصلی نشان می دهیم .

نکته: از آنجایی که هزینه ها کاهنده ی درآمدها می باشند لذا هزینه ها را در پرانتز نشان می دهیم.

سود و زیان: جمع درآمدها را از جمع هزینه ها کم می کنیم اگر یک عدد مثبت باشد به آن سود خالص و اگر یک عدد منفی باشد به آن زیان خالص می گوییم.

صورت حساب سرمایه :

صورت حساب سرمایه فقط برای مؤسسات تک مالکی انجام می شود.هدف از تهیه صورت حساب  سرمایه بدست آوردن سرمایه در پایان دوره می باشد .

سرمایه پایان دوره به ترتیب زیر می باشد:

برداشت -هزینه ها -درآمدها +سرمایه گذاری مجدد+سرمایه اول دوره=سرمایه پایان دوره

نحوه تهیه صورتحساب سرمایه:

صورت حساب سرمایه دارای بخش های اصلی زیر می باشد:

۱-عنوان

۲-نام مؤسسه

۳-تاریخ گزارش

سرمایه در ابتدای دوره :

مبلغ سرمایه در ابتدای دوره را در ستون فرعی می نویسیم .

سرمایه گذاری مجدد:

در صورت وجود سرمایه گذاری مجدد مبلغ آن را در ستون فرعی می نویسیم.

۴-جمع سرمایه یا سرمایه موجود (حاصل جمع سرمایه در ابتدای دوره و سرمایه گذاری مجدد می باشد که مبلغ آن در ستون اصلی منعکس می شود.

۵-تغییرات سرمایه : شامل ۲ بخش می شود :

۱-سود و زیان خالص  ۲-که از صورت سود و زیان منتقل می شود.

برداشت: حاصل این دو بخش را در ستون اصلی و تحت عنوان خالص تغییرات سرمایه می نویسیم .

۶-در پایان سرمایه موجود یا جمع سرمایه با خالص تغییرات سرمایه جمع شده (البته در بعضی موارد می تواند کم شود ) و مبلغ سرمایه در پایان دوره بدست آمده که در ستون اصلی نوشته شده ودر زیر آن دو خط می کشیم .

 

 

تکمیل چرخه ی حسابداری :

عملیات حسابداری در دو مقطع زمانی انجام می شود.

۱-در طول دوره مالی مراحل حسابداری در طول دوره مالی به ترتیب زیر انجام می شود:

۱-جمع آوری اطلاعات مالی

۲-تجزیه و تحلیل اطلاعات  و معاملات مالی

۳-ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

۴-انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

۵-تهیه تراز آزمایشی

۲-در پایان دوره مالی مراحل حسابداری در پایان دوره مالی به ترتیب زیر انجام می شود:

۶-اصلاح حسابهای دفتر کل

۷-تهیه تراز ازمایشی اصلاح شده

۸-تهیه صورت های مالی

۹-بستن حسابهای موقت

۱۰-تهیه تراز آزمایشی اختتامیه

۱۱-بستن و انتقال حسابهای دائمی

 

خدمات مشاوره مالی | مشاوره مالیاتی | تهیه صورتهای مالی

 

انواع حسابها :

۱-دائمی

۲-موقت

حسابهای دائمی و حسابهای موقت :

قبل از اصلاح حسابهای دفتر کل لازم است با انواع حسابهای دفتر کل آشنا شویم حسابهای دفتر کل از لحاظ ارتباط با صورت های مالی شامل دو دسته می شوند .

حسابهای دائمی و حسابهای موقت

حسابهای دائمی:

حسابهایی که مانده ی آنها به دوره ی مالی بعد منتقل می شود کلیه ی حسابهای دارایی و بدهی و سرمایه جز حسابهای دائمی به شمار می آیند به این حسابها اصطلاحا حسابهای ترازنامه ای نیز می گوییم.

حسابهای موقت:

حسابهایی هستند که مانده ی  آنها در پایان دوره مالی بسته می شوند .حسابهای درآمد ، هزینه و برداشت جز حسابهای موقت می باشد به این حسابها به استثناء حسابهای برداشت اصطلاحا حسابهای سود وزیانی نیز می گوییم.

انواع حسابهای دفتر کل :

بعضی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی نیاز  به اصلاح دارد که در اینجا با آنها آشنا می شویم.

۱-پیش دریافت

۲-اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه

۳-اصلاح حساب موجودی ملزومات

۴-ثبت درآمد های تحقق یافته ی ثبت نشده

۵-ثبت هزینه های تحقق یافته ثبت نشده

 

 

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

حسابدار کمک ایلیا حساب

حسابدار کمک ایلیا حساب
حسابدار کمک ایلیا حساب

حسابدار کمک ایلیا حساب

انجام مشاوره تلفنی و حضوری انواع عملیات حسابداری

دفتر روزنامه:

که به آن دفتر ثبت اولیه ی معاملات نیز می گوییم دفتری است که معاملات و عملیات مالی یک مؤسسه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود.شکل معمول دفتر روزنامه به صورت زیر می باشد .

وجود دفتر روزنامه برای کلیه مؤسسات لازم می باشد.و وفاید زیر را دارد:

۱-دفتر روزنامه کلیه ی معاملات مالی یک مؤسسه را به ترتیب تاریخ وقوع نشان می دهد و به این ترتیب پیگیری بعدی رویدادهای رخدادهای مالی آسان می شود .

۲-دفتر روزنامه کلیه اطلاعات مربوط به یک معامله را (شامل تاریخ معامله ،نام حسابهای بدهکار و بستانکار مبالغ بدهکار و بستانکار به طور یکجا نشان داده می شود)

 

دفتر روزنامه

 

شماره سندتاریخ

روز-ماه

شرحعطف

 

بدهکاربستانکار
۱۱-x1  دی

 

موجودی بانک

سرمایه

سرمایه گذاری اولیه اقای سعیدی ۰۰۰/۰۰۰/۵

۰۰۰/۰۰۰/۵ 

۰۰۰/۰۰۰/۵

۲۵-x1 دیوسیله نقلیه

موجودی بانک

خرید نقدی وسیله نقلیه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳

۰۰۰/۰۰۰/۳ 

۰۰۰/۰۰۰/۳

 

نحوه ثبت اطلاعات مالی در دفتر روزنامه:

۱-شماره سند حسابداری در این ستون شماره رویدادهای مالی را به ترتیب و از شماره ۱ می نویسیم.

۲-تاریخ سند حسابداری ستون تارخ به ۲ ستون جداگانه ی روز و ماه تقسیم می شود نوشتن ماه انجام معامله در ثبت ۱ ضرورت ندارد مگر اینکه صفحه ی دفتر روزنامه .

سال انجام معامله نیز تنها در اولین سند مشخص می شود . طبق قانون تجارت هر مؤسسه به هر سال مالی خود باید از یک دفتر روزنامه استفاده کند همچنین دفاتر هر یال مالی باید قبل از سال مالی انجام شود.

۳-حساب بدهکار عنوان حساب بدهکار بر روی همان خطی که شماره سند و تاریخ سند نوشته شده و از سمت راست ستون شرح و مبلغ آن نیز بر روی همان خط و در ستون بدهکار نوشته می شود .

۴-حساب بستانکار،عنوان حساب بستانکار در خط بعدی و با فاصله ی کمی از سمت راست ستون شرح و مبلغ آن نیز در همان خط و در ستون بستانکار نوشته می شودو

۵-یک شرح خلاصه در پایان رویداد نوشته می شود.

دفتر کل:

که به آن ثبت نهایی معاملات نیز می گوییم دفتری است که حسابهای یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود شکل معمول دفتر کل به صورت زیر می باشد .

۱-در دفتر کل برای هر حساب صفحه یا صفحاتی جداگانه اختصاص می دهیم برای حسابهایی نظیر موجودی بانک و موجودی صندوق بیش از یک صفحه اختصاص می دهیم .

۲-حسابها به همان ترتیبی که در ترازنامه منعکس می شود صفحه گذاری می شوند یعنی ابتدا دارایی ها ،سپس بدهی ها و در پایان سرمایه نوشته می شود.

 

دفترکل:

شماره سندتاریخ

روز-ماه

شرحعطفبدهکاربستانکارتشخیصمانده
۱۱ –x1 دینقل از دفتر روزنامه ۰۰۰/۰۰۰/۵  ۰۰۰/۰۰۰/۵

 

 

نحوه انتقال معاملات مالی از دفتر روزنامه به دفتر کل:

۱-پیدا کردن نام حساب : نام حسابی را که در دفتر روزنامه بدهکار شده در دفتر کل پیدا می کنیم .

۲-شماره و تاریخ سند را عینا از دفتر روزنامه به دفتر  کل منتقل می کنیم .

۳-مبلغ بدهکار دفتر روزنامه را به ستون بدهکار حساب مربوط به دفتر کل منتقل می کنیم .

۴-شماره صفحه ی دفتر کل را در عطف دفتر روزنامه می نوسیم.

۵-مانده ی حساب را مشخص و در ستون مانده می نویسیم .

۶-در ستون تشخیص و با اختصار بد و یا بس می نوسیم .

۷-در ستون شرح دفتر کل معمولا عبارت نقل از دفتر روزنامه نوشته می شود.

۸-مراحل انجام شده برای حساب بستانکار سند مربوطه انجام می شود.

 

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

مطالب حسابداری

مطالب حسابداری

معادله ی حسابداری :

دارایی= بدهی +سرمایه

فرض کنید برای راه اندازی کسب و کار کوچک به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ میلیون وجه نقد نیاز داریم برای تاسیس این فعالیت (فروشگاه کوچک) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال توسط صاحب این فروشگاه تامین می شود معادله ی حسابداری در زمان تاسیس این فروشگاه به صورت زیر

دارایی  = بدهی+ سرمایه

۰۰۰/۰۰۰/۵۰= ۰+ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰

همان مثال بالا را در نظر می گیریم با این توضیح که برای راه اندازی فروشگاه به ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال وجه نقد نیاز داریم و صاحب این فروشگاه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال الباقی را از یک مؤسسه مالی یک واحد قرض الحسنه می گیرد .معادله ی حسابداری را بدست اورید.

دارایی=بدهی  + سرمایه

۰۰۰/۰۰۰/۷۰= ۰۰۰ /۰۰۰/۲۰ +   ۰۰۰/۰۰۰/۵۰

بعد از مثال فوق اجزای معادله ی حسابداری را تعریف می کنیم.

 

دارایی:

عبارت است از وجه نقد ، مطالبات ،کالا ، زمین ،ساختمان ، ماشین الات ،وسیله نقلیه ،اثاثه ، منصوبات و سایر منابعی که ۴ ویژگی زیر را داشته باشد.

۱-متعلق به واحد تجاری باشد.(وجه نقد حساب بانکی به نام مؤسسه –زمین و ساختمان سند مالکیت )

۲-ناشی از رویدادهای گذشته باشد .

۳-دارای منافع اقتصادی آتی باشد.

۴-بر حسب واحد پول قابل اندازه گیری باشد.

از بین اقلام دارایی در مورد مطالبات توضیح می دهیم در حسابداری به مطالبات ،دریافتنی می گوییم.

(دریافتنی یعنی چیزی که در آینده می خواهد پرداخت شود.)

مطالب حسابداری

 

دریافتنی :

۱-فروش نسبه موجودی کالا

۲-ارائه خدمات به شکل نسیه

۳-قرض دادن وجه نقد

۴-فروش نسیه دارایی

یک دریافتنی از طریق ارائه ی خدمات به شکل نسیه، فروش دارایی ها به شکل نسیه و یا قرض دادن وجه نقد ایجاد می شود . در حسابداری دریافتنی ها را دو دسته می کنیم :

۱-دریافتنی :حساب ها دریافتنی ، ایجاد دریافتنی (بدون ورقه تعهد اور مثل چک)

۲ – اسناد دریافتنی : ایجاد دریافتنی در قبال یک ورقه تعهد اور مثل چک

در این کلاس مطالبات به شکل حسابهای دریافتنی می باشد همچنین در کتاب به جای حساب های دریافتنی از بدهکاران استفاده شده است که ما این کار نمی کنیم .

 

بدهی :

عبارت است از تعداتی که یک مؤسسه در مقابل مؤسسات دیگر اشخاص دارد (چه حقیقی جه حقوقی) مؤسسات ناشی از معاملات و سایر رویدادها در گذشته می باشد و ناشی از معاملات و سایر رویدادها در گذشته می باشد .

(پیش بینی های اینده منجر به شناسایی بدهی نمی شود) بدهی ها از طریق خرید نسیه دارایی ها دریافت خدمات به شکل نسیه ،دریافت وام از مؤسسات مالیاتی و …. ایجاد می شود.

در حسابداری پرداختنی ها را دو دسته می کنیم:

۱-حسابهای پرداختنی : ایجاد بدهی بدون ورقه تعهد اور مثل چک

۲-اسناد پرداختنی  : ایجاد بدهی در مقابل ورقه تعهد اور مثل چک

بدهی ها : در آینده از طریق پرداخت پول ، ارائه خدمات ،انتقال دارایی ها تسویه می شود.

سرمایه: عبارت است از حق مالی صاحب یا صاحبان یک مؤسسه نسبت به دارایی های آن

همچنین سرمایه را می توان خالص دارایی (دارایی – بدهی )تعریف نمود.

مطالب حسابداری
مطالب حسابداری

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

1 2 3 4 7