دسته بندی:

تعرفه خدمات حسابداری

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

 

جهت مشاوره رایگان با شاره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

۰۲۱۴۴۳۷۸۵۹۷

۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

 

مطالب حسابداری:

سهام اقلیت:

آن بخش از سهام شرکت فرعی که توسط شرکت اصلی خریداری نشده است.

دیدگاههای متفاوت در مورد نحوه ی شناسایی و انعکاس سهام اقلیت در صورتهای مالی :

در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برای شناسایی ، محاسبه و انعکاس سهام اقلت در صورتهای مالی تلفیقی ، دیدگاهها و تئوری های مختلفی به شرح زیر وجود دارد :

۱-تئوری مالکیت

۲-تئوری شخصیت اصلی (مادر) شرکت اصلی

۳-تئور شخصیت تلفیقی (جداگانه)

۴-تئوری شخصیت استاندارد

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

۱-تئوری مالکیت :

در این تئوری شرکت اصلی از لحاظ ساختاری یک شرکت غیر سهامی یا مالکیتی خواهد بود ، در این تئوری تفکیک سهام اقلیت از اکثریت معنایی ندارد پس سهام اقلیت محاسبه نمی گردد برای بدست آوردن قلم جدید تلفیقی باید ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با سهم شرکت اصلی از ارزش دفتری قلم شرکت فرعی جمع نمائیم.

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

نکته: در تئوری مالکیت برای تهیه ی تراز تلفیقی فقط ارزش دفتری اقلام هر دو شرکت با هم جمع می شود و نیازی به تجدید ارزیابی نخواهد بود در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد فقط کافی است تاثیر آن در صورتهای مالی مستقل هر شرکت به تفکیک دیده شود.

۲-تئوری شخصیت اصلی:

در تئوری شرکت اصلی محور تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی اقلام شرکت اصلی خواهد بود.

سهم شرکت اصلی +قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

از تجدید ارزیابی خالص دارایی های شرکت فرعی +ارزش دفتری +ارزش دفتری=تئوری شرکت اصلی

بر همین اساس برای محاسبه ی قلم جدید تلفیقی ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با ارزش دفتری قلم شرکت جمع می کنیم.اما اگر به واسطه یاین ترکیب تجاری تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد باید سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی محاسبه و به قلم جدید اضافه شود .

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

نکته: سرقفلی  تلفیقی در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برابر است با ارزش منصفانه حقوق صاحبان شرکت فرعی ، ارزش منصفانه خالص دارایی های شرکت فرعی

۳-تئوری شخصیت تلفیقی :

در این تئوری محور و اساس تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی ، اقلام شرکت های اصلی و فرعی در کنار هم می باشد.

 

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

 

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید تلفیقی

ارزش منصفانه+ارزش دفتری =تئوری شخصیتی

۴-تئوری استاندارد:

تئوری استاندارد روشی است که بر اساس تئوری های شرکت اصلی و تلفیقی اجرا می شود در عمل این تئوری به تئوری شخصیت تلفیقی نزدیک است یعنی برای محاسبه ی قلم جدید دقیقا مشایه تئوری شخصیت تلفیقی عمل می کند .

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت
اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

جهت مشاوره رایگان با شاره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

۰۲۱۴۴۳۷۸۵۹۷

۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

ارائه کلیه خدمات حسابداری ، حسابرسی ، مالی ، مالیاتی و ثبت شرکت

امور حسابداری

امور حسابرسی

امور مالی

انجام خدمات حسابداری

انجام خدمات مالی

انجام خدمات مالیاتی

انواع خدمات حسابداری

تحریر دفاتر

تعرفه های خدمات حسابداری

تلفن شرکت حسابداری

حسابدار کمک

حسابداری مجتمع های مسکونی

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

حق الزحمه خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری انلاین

خدمات حسابداری و حسابرسی

خدمات مالی

خدمات مالی و مالیاتی

خدمات مالیاتی

شرکت حسابداری

شرکت حسابرسی

شماره شرکت حسابداری

قیمت نوشتن دفاتر حسابداری

قیمت های خدمات حسابداری

لیست شرکتهای خدمات مالی و حسابداری

لیست قیمت خدمات حسابداری

لیست موسسات خدمات مالی و حسابداری

مشاوره حسابداری آنلاین

مشاوره مالی

مشاوره مالیاتی

موسسه حسابداری

موسسه حسابداری در تهران

نرخ انجام خدمات حسابداری

نرخ خدمات مالی

هزینه نوشتن دفاتر حسابداری

 


ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸
۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰
۰۲۱۴۴۳۷۸۵۹۷

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr


اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

بسط معادله ی حسابداری :

معاملاتی که تا الان بررسی کردیم که فقط بر اقلام دارایی و بدهی تاثیر می گذاشتند و باعث تغییر سرمایه می شدند

می خواهیم با معاملات مالی آشنا شویم که باعث تغییر حساب سرمایه می شود هنگامی که یک مؤسسه درآمدی تحسیب می کند و یا برای اجرای عملیات خود متحمل هزینه می شود سرمایه ی آن تغییر می کند همچنین سرمایه گذاری مجدد و برداشت توسط صاحب و صاحبان مؤسسه نیز باعث تغییر در حساب سرمایه می شود.

به طور کلی ۴ عامل می تواند باعث تغییر در حساب سرمایه شود.

عوامل مؤثر بر حساب سرمایه :

۱-درآمد: افزایش سرمایه

۲-هزینه : کاهش سرمایه

۳-برداشت : کاهش سرمایه

۴- سرمایه گذاری مجدد: افزایش سرمایه

نکته: درآمد و سرمایه گذاری مجدد باعث افزایش سرمایه می شود در حالی که هزینه و برداشت باعث کاهش سرمایه می شود در این فصل ابتدا نحوه ی حسابداری درآمد ، هزینه ، برداشت و سرمایه گذاری مجدد را یاد می گیریم و سپس نحوه تهیه صورت های مالی با استفاده از تراز ازمایشی را بحث می کنیم .

درآمد : مؤسسات خدماتی در مقابل خدماتی که به مشتریان خود ارائه می دهند از آنان حق الزحمه دریافت می کنند به این حق الزحمه اصطلاحا درآمد می گوییم .

نکته: طبق اصول حسابداری زمان شناسایی درآمد در مؤسسات خدماتی زمانی است که خدمات ارائه می شود حال چه وجه آن را دریافت کنیم چه دریافت نکنیم .به عبارت دیگر خدمات را هم می توان به صورت نقد و هم به صورت نسیه ارائه کرد .

تاثیر ارائه خدمات بر روی معادله حسابداری :

۱-خدمات به شکل نقد :                                        دارایی= بدهی +سرمایه

۱-دارایی (موجودی بانک) افزایش یابد    ۲-سرمایه افزایش یابد

موجودی بانک       بدهکار

سرمایه                              بستانکار

۲-خدمات به شکل نسیه :                                                       دارایی  = بدهی+  سرمایه

۱-دارایی (حسابهای دریافتنی ) افزایش یابد ۲-سرمایه افزایش یابد

حسابهای دریافتنی      بدهکار

سرمایه                                بستانکار

  درآمد

تعریف درآمد :

درآمد عبارت است از افزایش در سرمایه که از ارائه ی خدمات به مشتریان حاصل می شود و ممکن است به صورت نقد و یا نسیه تحصیل شود .

نحوه ثبت درآمد :

از آنجایی که درآمد باعث افزایش سرمایه می شود بنابراین قاعده ی بدهکار و بستانکار کردن این حساب مانند سرمایه می شود یعنی افزایش درآمد بستانکار و کاهش درآمد بدهکار می شود.

با توجه به توضیحات گفته شده ثبت های شناسایی درآمد به صورت زیر است .

ثبت های درآمد نقد

موجودی بانک       بدهکار

حسابهای دریافتنی                بستانکار

ثبت های درآمد نسیه

حسابهای دریافتنی      بدهکار

درآمد ارائه خدمات                بستانکار

پیش دریافت درآمد:

پیش دریافت مبالغی است که قبل از تحویل کالا و یا ارائه خدمات از مشتریان دریافت شود با توجه به اینکه یاد گرفتیم زمان شناسایی درآمد در مؤسسات خدماتی زمان ارائه خدمات می باشد لذا این مبالغ چون قبل از ارائه خدمات دریافت شده است .نمی توان به عنوان درآمد شناسایی شود.

نکته :پیش دریافت بیانگر نوعی تعهد می باشد چون قرار است از این بابت خدمات ارائه شود .

 اثر پیش دریافت بر روی معادله ی حسابداری :

 ۱-دارایی (موجودی بانک) افزایش یابد ۲- بدهی (پیش دریافت و درآمد)افزایش یابد.

موجودی بانک       بدهکار

پیش دریافت درآمد                بستانکار

(پیش دریافت درآمد در آینده حتما درآمد می شود)

 

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

 

هزینه

مؤسسات خدماتی برای انجام عملیات خود به منظور کسب درآمداز قبیل حقوق کارکنان ، آب ،برق ،گاز ، اجاره و…. متحمل می شوند به این مخارج اصطلاحا هزینه می گوییم هنگامی که یک مؤسسه هزینه ای متحمل می شود سرمایه ی آن کاهش می یابد.

نکته: طبق اصول حسابداری زمان شناسایی هزینه متحمل شدن یا اتفاق افتادن هزینه می باشد حال چه در وجه پرداخت شود چه وجه آن پرداخت نشود(یعنی در آینده پرداخت شود ) به عبارت دیگر در زمان متحمل شدن یک هزینه آن هزینه حتما باید در دفاتر شناسایی شود.

اثر هزینه بر روی معادله ی حسابداری :                                             دارایی = بدهی + سرمایه

اثر هزینه بر روی معادله حسابداری نقد

۱-سرمایه کاهش می یابد ۲-یک دارایی (موجودی بانک) کاهش می یابد

سرمایه         بدهکار

موجودی بانک              بستانکار

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اثر هزینه بر روی معادله حسابداری نسیه

۱-سرمایه کاهش می یابد ۲-یک بدهی حسابهای پرداختنی افزایش می یابد

سرمایه         بدهکار

حسابهای پرداختنی         بستانکار

هزینه مؤسسات را می توان مستقیما به حساب سرمایه منظور نمود اما برای آنکه هزینه ی یک مؤسسه برای یک دوره مالی مشخص باشد به جای حساب سرمایه از حسابی به نام هزینه استفاده می کنیم همچنین لازم است برای هر عنوان هزینه یک حساب جداگانه داشته باشیم.برای مثال:هزینه حقوق –هزینه اجاره

نحوه ثبت هزینه :

از انجایی که هزینه باعث کاهش سرمایه می شود بنابراین قاعده ی بدهکار و بستانکار کردن آن بر عکس حساب سرمایه می باشد. ( یعنی افزایش هزینه بدهکار و کاهش آن بستانکار )

با توجه به توضیحات گفته شده ثبت های شناسایی هزینه به صورت زیر می باشد.

 هزینه نقد

هزینه                    بدهکار

موجودی بانک                        بستانکار

هزینه نسیه

هزینه                 بدهکار

حسابهای پرداختنی                 بستانکار

 پیش پرداخت هزینه:

پیش پرداخت مبلغی است که بابت دریافت خدمات در آینده پرداخت می شود مبلغ پرداخت شده نمی تواند به عنوان به عنوان هزینه شناسایی شود چون هنوز خدماتی دریافت نشده است.

مبلغ پرداخت شده یک در حساب به اسم پیش پرداخت که نوع دارایی می باشند شناسایی می شود.مانند پیش پرداخت بیمه ،پیش پرداخت اجاره

اثر پیش پرداخت بر روی معادله ی حسابداری :                                         دارایی  = بدهی +سرمایه

۱-پیش پرداخت هزینه افزایش یابد.

۲-دارایی موجودی بانک کاهش می یابد .

پیش پرداخت هزینه           بدهکار

موجودی بانک                              بستانکار

نکته: پیش پرداخت هزینه در آینده احتمال تبدیل به حساب هزینه می شود.

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

برداشت :

گاهی اوقات صاحب مؤسسه برای مصارف شخصی خود مقداری از وجوه نقد یا سایر دارایی های یک مؤسسه را بر می دارد که اصطلاحا به آن برداشت می گوییم.برداشت سرمایه ی یک مؤسسه را کاهش می دهد .

برداشت می تواند به یکی از سه شکل زیر اتفاق بیفتد:

۱-برداشت نقدی: یعنی وجه نقد برداشت شود.

۲-برداشت غیر نقد: یک دارایی به غبر از وجه نقد برداشت شود.

۳-پرداخت مخارج شخصی از وجوه نقد مؤسسه :مثل پرداخت قبض موبایل صاحب مؤسسه از محل وجه نقد مؤسسه که در واقع مثل حالت اول می شود.

نکته : در رابطه با پرداخت قبض موبایل باید به فرض تفکیک شخصیت توجه کنیم اگر موبایل به نام مؤسسه شناسایی می شود .اما اگر به عنوان صاحب مؤسسه باشد پرداخت قبض آن به عنئان برداشت شناسایی می شود.

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

اثر برداشت بر روی معادله ی حسابداری:

برداشت نقد:

۱-سرمایه کاهش می یابد ۲- یک دارایی کاهش می یابد.

سرمایه               بدهکار

موجودی بانک                    بستانکار

برداشت غیر نقد : ۱-سرمایه کاهش می یابد ۲- یک دارایی به غیر از وجه نقد کاهش می یابد .

سرمایه                     بدهکار

دارایی                                       بستانکار

نکته : برداشت را می توان مستقیما به حساب منظور نمود اما برای اینکه برداشت صاحب مؤسسه در هر دوره ی مالی مشخص باشد جداگانه به عنوان برداشت ایجاد می کنیم و کلیه ی برداشت های صاحب مؤسسه را در آن شناسایی می کنیم .

یک حساب نحوه ثبت برداشت:

از آنجایی که برداشت باعث کاهش سرمایه می شود بنابراین قاعده ی بدهکار و بستانکار کردن آن بر عکس حساب سرمایه می باشد یعنی افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.

با توجه به توضیحات گفته شده ثبتهای شناسایی به صورت زیر می باشد.

برداشت نقد :

برداشت               بدهکار

موجودی بانک                      بستانکار

برداشت غیر نقد:

برداشت               بدهکار

دارایی                                بستانکار

نکته : تشابه برداشت با هزینه : هر دو باعث کاهش سرمایه

تفاوت هزینه با برداشت : هزینه به منظور کسب درآمد انجام می شود در حالیکه برداشت به کسب درآمد کمک نمی کند.برداشت در ترازنامه منعکس نمی شود.

سرمایه گذاری مجدد

سرمایه گذاری مجدد :

گاهی اوقات صاحب مؤسسه پس از تاسیس مؤسسه پس از تاسیس مؤسسه و سرمایه گذاری اولیه و دارایی های دیگر را وارد مؤسسه می کند (از محل آورده خود به این کار سرمایه گذاری مجدد می گوییم.

اثر سرمایه گذاری مجدد بر روی معادله ی حسابداری:

۱-نقد : دارایی (موجودی بانک) افزایش می یابد.۲- سرمایه افزایش می یابد .

۲-غیر نقد: دارایی غیر از وجه نقد افزایش می یابد.۲- سرمایه افزایش می یابد.

نکته: برای سرمایه گذاری مجدد از حساب جداگانه استفاده نمی کنیم بلکه سرمایه گذاری مجدد را در همان حساب سرمایه شناسایی می کنیم .

نکته : تشابه درآمد با سرمایه گذاری مجدد :هر دو سرمایه را افزایش می دهند.

تفاوت درآمد با سرمایه گذاری مجدد: درآمد از عملیات یک مؤسسه بدست می آید و برای کسب آن حتما باید هزینه انجام می شود در حالیکه سرمایه گذاری مجدد از عملیات مؤسسه بدست نمی آِید بلکه وجه نقد و سایر دارایی هایی می باشد که صاحب مؤسسه از حمل دارایی ها شخصی خود به مؤسسه اختصاص می دهد.

 

اعزام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری بصورت پاره وقت

حسابداری | مالی | مالیاتی | حسابرسی

حسابداری | مالی | مالیاتی | حسابرسی

نسبت مالی:
یک کمیت عددی است که از محاسبه نسبت به اقلام مهم در صورتهای مالی شرکت به دست می اید. حسابداری | مالی | مالیاتی | حسابرسی به عنوان مثال P/E  که بیانگر نسبت قیمت سهم به سود هر سهم EPS  یک نسبت مالی مهم در بررسی قیمت بازار سهام شرکت است.

طبقه بندی نسبت مالی:

نسبت های مالی به ۶ گروه عمده تقسیم می شوند:

۱-نسبت های ارزش گذاری:بازار که این نسبت ها نشان دهنده ارزش قیمت بازار سهام و سود سهام داران از سرمایه گذاری در شرکت هستند.از مهم ترین این نسبت ها می توان به نسبت  EPS  و نسبت P/E اشاره نموده

۲-نسبت های نقدینگی: این نسبت ها بیانگر منابع نقدی موجود در شرکت به منظور توانایی واحد تجاری در پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود هستند از مهم ترین این نسبت ها می توان به نسبت جاری و نسبت های مالی اشاره کرد.

۳-نسبت های فعالیت:این نسبت نشان دهنده میزان کارایی یک شرکت در کاربرد دارایی ها هستند.

۴-نسبت های اهرمی:این نسبت ها تامین نیازهای مالی از طریق گرفتن وام را نشان می دهدُ در واقع نسبت های مذکورتعیین می کنند که شرکت چه میزان از نیازهای خود را از منابع دیگر تامین کرده است .

۵-نسبت های سوداوری:این نسبت ها میزان موفقیت واحد تجاری را در کسب سود نشان می دهد.

۶-نسبت های گردش وجه نقد:این نسبت ها به بررسی میزان وجه نقد حاصل از فعالیت های شرکت می پردازد.

 

توضیحات EPS (درامد هر سهم):

ازتقسیم سود قابل تخصیص شرکت (سود خالص پس از کسر مالیات ُتعدیلات سنواتی ُسود وزیان سنواتی ) به تعداد سهام شرکت حاصل می شود.

بیشترین مقدار سودی است که با تصویب در مجمع عمومی سالیانه می تواند به سهام داران پرداخت شود .

 

حسابداری | مالی | مالیاتی | حسابرسی

عهد صاحبان سهام:

تاسیس شرکت :

۱-شرکت نامه

۲-اساس نامه

۱۰۰۰/۱۰۰۰ = ۱۰۰۰* ۱۰۰۰ = سرمایه  

نقد ۳۵٪

تعهد صاحبان سهام (تا ۵ سال) باید تسویه شود.

تا حالا تجدید نظر یا اصلاح نشده   ۱۳۴۷=  قانون تجارت

 

نحوه نوع تجارت :

انواع شرکت :

۱-شرکت تضامنی

۲-شرکت سهامی

۳-شرکت تعاونی

۴-شرکت با مسٔولیت محدود

شرکت ها بر اساس نحوه تجارت به شرح ذیل تفکیک می شوند:

۱-شرکت غیر سرمایه گذاری:این شرکت ها عموما شرکت های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی هستند.

که با تولید محصول و فروش آن به مشتری کسب درآمد می کنند مانند شرکت های خودروسازی ُپتروشیمی ُتولید سیمان ُکاشی و سرامیک و….

۲-شرکت واسطه گری مالی :این شرکت ها مستقیما روی داریی های مالی مانند سهام شرکت های دیگر ُسرمایه گذاری می کنند و به عنوان زیر تفکبک می شوند .

الف: شرکت سرمایه گذاری :این شرکت ها مستقیما به تولید محصول و فروش ان به مشتری نمی پردازند بلکه در شرکت های دیگر( بورسی یا غیر بورسی )سرمایه گذاری می کنند هدف اصلی شرکت سرمایه گذاری کسب سود است مانند شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

ب:شرکت هلدینگ :شرکتی که سهام شرکت های دیگر به منظورکسب کرسی هیٔت مدیره و اعمال مدیریت در آن خریداری می کنند به عنوان مثال سیمان فارس خوزستان یک هلدینگ سیمانی است که مدیریت قبلیه ی شرکت های سیمانی زیر مجموعه خود مانند سیمان خاش ُشرق فارس نو غرب و….را بر عهده دارد .

ج:الیزینگ: شرکت هایی که سود خود را از عملیات ُاجاره به شرکاء تملیک حاصل می کنند می گویند.

۳-سهام مدیریتی :میزانی از سهام یک شرکت که مالک ان مطابق اساس نامه اختیار تعیین حداقل یک عضویت مدیره شرکت را دارد .

۴-مدیران شرکت

اعضاء هیت مدیره

مدیر عامل و افرادی با عناوینی مشابه که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت به عهده آن است.

۵-مؤسسه مالی :مؤسسه ای که سرمایه خود را در دارائی های مالی سرمایه گذاری کند ُماند سرمایه گذاری در سهام ُاوراق مشارکت ُاوراق قرضه یا اعظاء وام به دیگران

۶-صندوق های سرمایه گذاری مشترک :نهادی است که منابع مالی را از مردم جمع اوری کرده و در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند.

بنابراین سرمایه گذاری ملزم به بررسی تخصصی سهام موجود در بازار نیست و این کار را به مدیریت صندوق واگذار می کند و در سود حاصل از سرمایه گذاری صندوق بهره مند می شود.

حسابداری | مالی | مالیاتی | حسابرسی

تالار اصلی بورس:

شرکت هایی که عملکرد قابل قبولی از خود برز داده وتوانسته اند خود را با قوانین سازمان بورس منطبق کنند در تالار اصلی معامله می شوند تالار اصلی دارای دو تابلوی اول و دوم است .

دومین تالار فرعی بورس (فرا بورس ) شرکت هایی نتوانسته اند خود را با قوانین سازمان بورس منطبق کنند و یا شرکت هایی که خود به تازگی به بورس راه پیدا کرده اند در تالار فرعی معامله و ازمایش می شوند و در صورت کسب نظر مثبت سازمان بورس به تاالار اصلی منتقل می گردد سهام تالار فرعی روی تابلوی فرعی نمایش داده می شود .

فرا بورس { سهام شرکت هایی که مشکل دارند}

تالار اصلی { شرکت جدید التاسیس }

 

 

حسابداری | مالی | مالیاتی | حسابرسی
حسابداری | مالی | مالیاتی | حسابرسی

 

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

موسسه حسابداری

موسسه حسابداری

مطالب خاص حسابداری | بورس

سهم:

سرمایه ی هر شرکت به قسمت های مساوی تقسیم شده و به هر یک از این قسمت ها یک سهم گفته می شود به عبارتی هر سهم نشان دهنده ی کوچکترین واحد مالکیتی در یک شرکت است ، بطور مثال تعداد سهام موسسه حسابداری یک میلیون سهم باشد فردی که هزار سهم این موسسه حسابداری را خریداری کرده مالک یک هزارم موسسه حسابداری است و به مقدار مالکیت خود در موسسه حسابداری  از منابع و سود موسسه حسابداری  برخوردار است.

برگه سهام:

برگه سهام سندی است که توسط شرکت منتشر شده و نشان گر مالکیت سهام دار در سرمایه ی ثبت شده شرکت است روی برگه سهام اطلاعاتی هم چون نام شرکت و شماره ثبت ان سرمایه ی ثبت شده شرکت تعداد کل سهام ثبت شده ی شرکت مبلغ اسمی هر سهم مشخصات سهام دار (نام ،کد بورس،اطلاعات شناسنامه ای ) و تعداد سهامی که سهام دار مالک آن است .با امضاء مدیر عامل و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت

اوراق بهادار:

هر نوع بازار مالی سند یا برگه ای که دارای ارزش پولی باشه این اوراق به دلیل دارا بودن ارزش مالی قابل داد و ستد هستند –اوراق بهادار می تواند بی نام ودر وجه حامل باشد که دارنده ی اوراق صاحب حقوق ان است و یا با نام باشد که نام شخص روی ورقه ی بهادار یا گواهی آن درج می شود و آن شخص صاحب اوراق است . ناشی اوراق بهادار موسسه ای است که نسبت به فروش اوراق اقدام می کند و مسئولیت حقوقی اوراق بر عهده ی او است .

اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار شامل موارد زیر است:

۱-اوراق بدهی مانند :۱-سند بدهی بانک ۲-اوراق قرضه و سهام قرضه

۲-اوراق مشارکت

۳-اوراق سهام

۴-قراردادهای اتی ، اختیار معامله ، پا یا پای

 

موسسه حسابداری
موسسه حسابداری

ارتباط با موسسه حسابداری ایلیا حساب

02146075578 09120764470 02142694587 شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

استعلام قیمت آنلاین | حسابدار مکمل | پاسخگویی ۱۸ ساعته

instagram – twitter – pinterest – linkedin – google – facebook – tumblr

استعلام قیمت آنلاین خدمات حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب

استعلام قیمت آنلاین خدمات حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب

 

 

لطفا  فرم استعلام قیمت حسابداری را تکمیل نموده تا کارشناسان ایلیاحساب در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه را متعاقبا خدمتتان اعلام نمایند.

لینک فرم استعلام قیمت حسابداری

**درصورت درخواست پیش فاکتور، لطفا تیک گزینه درخواست پیش فاکتور  را وارد نمایید.

 

استعلام قیمت آنلاین حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب
استعلام قیمت آنلاین حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حساب

تعرفه خدمات حسابداری ، مشاهده تعرفه های خدمات حسابداری

 

استعلام قیمت خدمات حسابداری خدمات مالی خدمات حسابرسی تحریر دفاتر حسابدار مکمل بهترین موسسه

خدمات مالی خدمات جدید حسابداری انجام خدمات حسابداری اعزام نیرو حسابداری بهترین حسابدار ها

موسسه خدمات مالی و مالیاتی و حسابداری ایلیا حساب حسابداری مشاغل حسابداری طلا فروشی ها

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچک

حسابداری شرکت های متوسط حسابداری مشاغل بهترین خدمات مالی بزرگترین موسسه خدمات مالی

ایلیا حساب ایلیا محاسب موسسه  حسابداری خوب تحریر دفاتر حسابداری نوین انجام کلیه خدمات مالی

استعلام قیمت حسابداری موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

استعلام قیمت حسابداری موسسه خدمات مالی ایلیا حساب

حسابداری آنلاین | قیمت های حسابداری | قیمتهای حسابداری | نرخ حسابداری | حسابداری چند | تعرفه های حسابداری | بهاء حسابداری | حسابداری مالیاتی | قیمت حسابداری مالیاتی | قیمت حسابداری مالی | قیمت مشاوره مالی | حسابداری نوین | حسابدار کمک

استعلام قیمت خدمات حسابداری خدمات مالی خدمات حسابرسی تحریر دفاتر حسابدار مکمل بهترین موسسه

خدمات مالی خدمات جدید حسابداری انجام خدمات حسابداری اعزام نیرو حسابداری بهترین حسابدار ها

موسسه خدمات مالی و مالیاتی و حسابداری ایلیا حساب حسابداری مشاغل حسابداری طلا فروشی ها

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچک

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچکحس

حسابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچکابداری شرکتهای تجهیزات پزشکی حسابداری شرکت های بازار آهن حسابداری شرکت های کوچک

حسابداری شرکت های متوسط حسابداری مشاغل بهترین خدمات مالی بزرگترین موسسه خدمات مالی

ایلیا حساب ایلیا محاسب موسسه  حسابداری خوب تحریر دفاتر حسابداری نوین انجام کلیه خدمات مالی

استعلام قیمت استعلام قیمت آنلاین حسابداری مالیاتی تحریر دفاتر حسابرسی ایلیا حسابحسابداری موسسه خدمات مالی ایلیا حساب