حسابداری ایلیا حساب – انواع ترکیب های حسابداری

ایلیا حساب > حسابداری ایلیا حساب – انواع ترکیب های حسابداری

با ایلیا حساب در ارتباط باشید

تلفـن:  ۰۲۱۴۶۰۷۵۵۷۸

همراه: ۰۹۱۲۰۷۶۴۴۷۰

فکس:  ۰۲۱۴۲۶۹۴۵۸۷

ایمیل: iliyahesab@gmail.com

انواع ترکیب – حسابداری

1)ترکیب افقی —- بین رقبا رخ می دهد.

مزیت : ایجاد انحصار ، حذف هزینه های تبلیغاتی

2)ترکیب عمودی— معمولا بین خریدار و فروشنده رخ می دهد.

مزیت  : حذف چانه زنی.

3) ترکیب ناهمگن— بین شرکت ها با فعالیت های متفاوت رخ می دهد.

مزیت : کاهش ریسک تجاری.

روش های ترکیب :

1)جذب – دو یا چند شخصیت جداگانه تبدیل به یک شخصیت واحد می شوند.

A+B=A

*روش محاسبه خالص دارایی ها است.

2)ادغام—شرکت های ترکیب شونده و ترکیب کننده هر دو شخصیت حقوقی را از دست داده و یک شخصیت جدید به وجود می آید.

A=B=C

*روش محاسبه خالص دارایی ها است.

3)تحصیل— ملزم به تهیه ی صورت های مالی تلفیقی می باشد.

A+B=AB

*روش محاسبه حقوق مالکانه است.

ثبت جذب یا ادغام

دارایی ها ***

                     بدهی ها***

                    وجه نقد****

نکته : روش حسابداری ترکیب ، روش خرید می باشد.

تعریف سرقفلی :

مازاد بهای تمام شده ی ترکیب به ارزش منصفانه خالص دارائی های شرکت ترکیب شونده.

ارزش منصفانه خالص دارائی ترکیب شونده – بهای تمام شده ترکیب =سرقفلی

*اگر ارزش منصفانه خالص دارائی ترکیب شونده بیشتر از بهای تمام شده ترکیب باشد ،سرقفلی منفی به وجود می آید . در صورت وجود سرقفلی منفی ، مبلغ سرقفلی منفی به نسبت ارزش منصفانه ی دارائی های غیر پولی از این نوع دارائی ها کسر می شود.

 

 

حسابداری ایلیا حساب – انواع ترکیب های حسابداری – ایلیا حساب ایلیا حساب سنجیده روش

انجام کلیه عملیات حسابداری و مالیاتی شرکت ها با ضمانت…

02146075578

09120764470

خدمات حسابداری
خدمات حسابداری

حسابداری ایلیا حساب – انواع ترکیب های حسابداری – ایلیا حساب ایلیا حساب سنجیده روش

حسابداری ایلیا حساب – انواع ترکیب های حسابداری – ایلیا حساب ایلیا حساب سنجیده روش

حسابداری ایلیا حساب – انواع ترکیب های حسابداری – ایلیا حساب ایلیا حساب سنجیده روش

حسابداری ایلیا حساب – انواع ترکیب های حسابداری – ایلیا حساب ایلیا حساب سنجیده روش

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار