حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

ایلیا حساب > blog > حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

 

حسابداری شرکتهای قالبسازی و تراشکاری

ایلیا حساب آماده اعزام نیرو به کلیه شرکت های با زمینه فعالیت قالب سازی و تراشکاری می باشد.

خدمات حسابداری ایلیا حساب به شرکت های قالب سازی و تراشکاری چیست؟

  1. ثبت اسناد حسابداری
  2. ارسال اظهارنامه
  3. ارسال گزارشات فصلی
  4. محاسبات حقوق و دستمزد
  5. ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
  6. ارائه انواع گزارشات تخصصی
  7. محاسبات بهای تمام شده بصورت کلی و مرحله ای
  8. و …

با ایلیا حساب همیشه ی گام جلو تر از رقبا باشید

تماس با ما

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار