ایلیا حساب > blog > حساب های موقت

حساب های موقت :

می خواهیم در مورد حسابهای موقت یا سود وزیانی توضیح دهیم
حسابهای موقت یا سود وزیانی ، حسابهایی هستند که با پایان یافتن دوره مالی با یک حساب واسطه بسته شده و مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد.
حسابهای مربوط به صورت سود وزیان جزء حسابهای موقت هستند ، زیرا مانده این حسابها ( درآمد / فروش ، خرید ، هزینه های مستقیم خرید، برگشت از فروش و تخفیفات ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزنه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان که همان حساب واسطه هست بسته می شوند.
مانده حساب خلاصه سود و زیان ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سود وزیان انباشته که یک حساب دائمی است انتقال می یابد.
در نتیجه در پایان دوره مالی ، مانده ای از این حسابها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل می گردد.

حساب های موقت

خواندن  از صفر تا صد حسابداری  و مالیاتی
Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار