نمونه نامه درخواست اضافه کاری و نیروی واحد مالی

ایلیا حساب > blog > نمونه نامه درخواست اضافه کاری و نیروی واحد مالی

نمونه نامه درخواست اضافه کاری و نیروی واحد مالی

بنام خدا

مدیریت محترم واحد ………..

با سلام

احتراما، با توجه به حجم کاری واحد مالی در ………. ماه و مشکلات مربوط به کمبود تعداد نفرات واحد ………. خواهشمند است نسبت به صدور مجوز اضافه کاری بر حسب ضرورت مساعدت های لازم را مبذول فرمایید .

ضمنا خواهشمند است با توجه به عدم تناسب حجم کاری با تعداد نفرات و تجربه کافی برخی از نفرات در امور ……………….. مساعدت های لازم در خصوص استفاده از نیروی مالی متخصص در موارد مورد نیاز  را مبذول فرمایید .

شرح کار پیش بینی شده :

خواندن  مرخصی چیست؟ و چگونه محاسبه می گردد؟

 

                                                                                                                                        با کمال تشکر و امتنان

                                                                                                                                  ……………………-مدیریت واحد

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار