نمونه نامه درخواست مفاصا حساب مالیاتی

ایلیا حساب > blog > نمونه نامه درخواست مفاصا حساب مالیاتی
نمونه نامه درخواست مفاصا حساب مالیاتی

متن درخواست مفاصا حساب مالیاتی

 

ریاست محترم اداره دارایی شمال/ جنوب / شرق / غرب تهران

با سلام

احتراما به استحضار میرساند با توجه به عدم بدهی مالیاتی شرکت ………………. (سهامی خاص/ مسئولیت محدود/ موسسه غیر تجاری و …) به شماره ثبت …………..  و کد اقتصادی …………………. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم نسبت به صدور مفاصا حساب مالیاتی ماده ۱۸۶ / مفاصا حساب مالیاتی ماده ۲۳۵ سال های عملکرد …….. تا ……..  را مبذول نمایند. پیشاپیش از بذل و عنایت جنابعالی کمال تشکر و سپاس را دارم.

 

 

با کمال تشکر و امتنان

………………. – مدیر عامل


مفاصا حساب مالیاتی شرکت

 

ریاست محترم اداره مالیاتی ……………………

با سلام

احتراما با توجه به عدم وجود بدهی مالیاتی شرکت ………………. (سهامی خاص/ مسئولیت محدود/ موسسه غیر تجاری و …) به شناسه ملی …………..  و کد اقتصادی …………………. خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم جهت صدور مفاصا حساب عملکرد سال ……………. این شرکت را مبذول نمایند. پیشاپیش از بذل و عنایت جنابعالی کمال تشکر و سپاس را دارم.

 

 

با کمال تشکر و امتنان

………………. – مدیر عامل


سایر:

پاسخ بدهید

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار