پایه سنوات چیست؟ و به چه کسانی تعلق میگیرد؟

ایلیا حساب > blog > پایه سنوات چیست؟ و به چه کسانی تعلق میگیرد؟

پایه سنوات چیست؟ و به چه کسانی تعلق میگیرد؟

پایه سنوات

پایه سنوات چیست؟ و به چه کسانی تعلق میگیرد؟ پایه سنوات را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است. پایه سنواتی در حقیقت بخشی از حقوق پایه است که به حداقل دستمزد اضافه شده و به کارگران حداقل بگیر، به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یکبار یا در پایان سال پرداخت می گردد. پرداخت پایه سنواتی فقط شامل کارگران حداقل بگیری می شود که یک سال یا بیشتر در کارگاه سابقه کار داشته باشند. در پرداخت پایه سنوات تفاوتی بین نوع قرارداد (موقت یا دائمی) وجود ندارد. پایه سنوات برای کارگاه هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند و پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است مبلغ پایه سنوات در سال ۹۷ برای ماه های ۳۰ روزه ۵۱ هزار تومان و برای ماه های ۳۱ روزه ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان می باشد. ( روزی هزار و هفتصد تومان)

تماس با ما 

پاسخ بدهید

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار