از طریق،توسط، بر اساس

علی شریفی

Notice: Undefined variable: breadcrumbs in /home/cp32076/public_html/wp-content/themes/financity/header/header-title.php on line 195

نمونه لایحه اعتراض مالیات حقوق

نمونه لایحه اعتراض مالیات حقوق

اداره محترم امور مالیاتی واحد…………شهر …………..

موضوع: درخواست رسیدگی مجدد مالیات حقوق سال ………. (موضوع ماده ۸۴ ق.م.م)

باسلام          

احتراماً : باعنایت به برگ محاسبه مالیات حقوق سال …….. و نظر به دریافت مبانی برگ تشخیص بشماره ………………. مورخ استحضار میرساند مواردی در برگ محاسبه به شرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.

۱-ماخذ محاسبه مالیات مبلغ……………………… ریال در نظر گرفته شده است در حالی که هزینه بیمه سهم کارفرما ، روند ، هزینه سنوات پایان خدمت کارکنان ، هزینه بازخرید مرخصی کارکنان ، سفر و ماموریت جرائم بیمه و … جمعا به مبلغ ……………………. ریال  مشمول مالیات حقوق نمی باشد و ماخذ محاسبه مالیات پس از کسر مبالغ مذکور باید در نظر گرفته شود .(مدارک مربوطه به پیوست ضمیمه نامه می باشد)

۲-مطابق با گزارش رسیدگی به مالیات حقوق شرکت، مأخذ محاسبه مالیات حقوق مبلغ……………… ریال  می باشد که مبلغ مذکور شامل مبلغ …………… میلیارد ریال هزینه حقوق پرسنل پاره وقت است که مفاد ماده ۱۰۴ ق.م.م  کاملا رعایت گردیده و به هیچ عنوان مشمول ماده ۸۴ ق. م.م نمی باشد همچنین مالیات تکلیفی آن نیز به طور کامل کسر و در موعد مقرر پرداخت گردیده است که محاسبات آن به همراه لیست های حقوق آماده ارائه می باشد. همچنین مبلغ……….. ریال از هزینه  های تسلیم نشده بابت حقوق  مربوط هزینه های ماموریت خارج از کشور می باشد که ماهیت آن هزینه اقامت و خرید ارز و هزینه های ایاب ذهاب و .. می باشد که در سر فصل هزینه های حقوق و دستمزد طبقه بندی شده است. که مفاده ماده مذکور در ق.م.م رعایت شده است و هزینه های ماموریت معاف از مالیات می باشند .

۳-لازم به ذکر است شرکت بابت پرسنل حق الزحمه ای در سال ………..طبق مفاد ماده ۱۰۴ ق.م.م مبلغ…………………….. ریال در موعد مقرر به آن سازمان محترم پرداخت نموده است . (لیست پرداختهای مودی پیوست می باشد)

                                                                                                                          با کمال تشکر و امتنان

                                                                                                                                           ………………… – مدیر عامل

جهت دریافت مشاوره و یا سفارش تحریر لایحه اعتراضی با ما در تماس باشید و یا فرم استعلام تعرفه حسابداری را تکمیل نمایید.

ورود به سایت

ورود به سایت

سهام اقلیت | تئوری مالکیت | تئوری شخصیت

سهام اقلیت:

آن بخش از سهام شرکت فرعی که توسط شرکت اصلی خریداری نشده است.

دیدگاههای متفاوت در مورد نحوه ی شناسایی و انعکاس سهام اقلیت در صورتهای مالی :

در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برای شناسایی ، محاسبه و انعکاس سهام اقلت در صورتهای مالی تلفیقی ، دیدگاهها و تئوری های مختلفی به شرح زیر وجود دارد :

۱-تئوری مالکیت

۲-تئوری شخصیت اصلی (مادر) شرکت اصلی

۳-تئور شخصیت تلفیقی (جداگانه)

۴-تئوری شخصیت استاندارد

۱-تئوری مالکیت :

در این تئوری شرکت حسابداری  اصلی از لحاظ ساختاری یک شرکت غیر سهامی یا مالکیتی خواهد بود ، در این تئوری تفکیک سهام اقلیت از اکثریت معنایی ندارد پس سهام اقلیت محاسبه نمی گردد برای بدست آوردن قلم جدید تلفیقی باید ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با سهم شرکت اصلی از ارزش دفتری قلم شرکت فرعی جمع نمائیم.

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

نکته: در تئوری مالکیت برای تهیه ی تراز تلفیقی فقط ارزش دفتری اقلام هر دو شرکت با هم جمع می شود و نیازی به تجدید ارزیابی نخواهد بود در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد فقط کافی است تاثیر آن در صورتهای مالی مستقل هر شرکت به تفکیک دیده شود.

سهام اقلیت | تئوری مالکیت | تئوری شخصیت

۲-تئوری شخصیت اصلی:

در تئوری شرکت اصلی محور تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی اقلام شرکت اصلی خواهد بود.

سهم شرکت اصلی +قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید

از تجدید ارزیابی خالص دارایی های شرکت فرعی +ارزش دفتری +ارزش دفتری=تئوری شرکت اصلی

بر همین اساس برای محاسبه ی قلم جدید تلفیقی ارزش دفتری قلم شرکت اصلی را با ارزش دفتری قلم شرکت جمع می کنیم.اما اگر به واسطه یاین ترکیب تجاری تجدید ارزیابی صورت گرفته باشد باید سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی محاسبه و به قلم جدید اضافه شود .

نکته: سرقفلی  تلفیقی در ترکیب تجاری از نوع تحصیل برابر است با ارزش منصفانه حقوق صاحبان شرکت فرعی ، ارزش منصفانه خالص دارایی های شرکت فرعی

۳-تئوری شخصیت تلفیقی :

در این تئوری محور و اساس تهیه ی صورتهای مالی تلفیقی ، اقلام شرکت های اصلی و فرعی در کنار هم می باشد.

قلم شرکت فرعی +قلم شرکت اصلی=قلم جدید تلفیقی

ارزش منصفانه+ارزش دفتری =تئوری شخصیتی

۴-تئوری استاندارد:

تئوری استاندارد روشی است که بر اساس تئوری های شرکت اصلی و تلفیقی اجرا می شود در عمل این تئوری به تئوری شخصیت تلفیقی نزدیک است یعنی برای محاسبه ی قلم جدید دقیقا مشایه تئوری شخصیت تلفیقی عمل می کند .

رزومه حسابداری | استخدام حسابدار

رزومه حسابداری

انواع مجمع | صورتجلسه مجمع

انواع مجمع | صورتجلسه مجمع

۱-مجمع موسس

۲-مجمع فوق العاده

۳-مجمع عادی

مجمع موسس: در طول عمر شرکت یکبار آن هم در هنگام تاسیس تشکیل می شود و وظیفه آن ۱-تصویب اساس نامه ۲-انتخاب اولین مدیران ۳-تصویب طرح پذیره نویسی سهام ۴-انتخاب اولین بازرسان و روزنامه کثیر النتشار ۵-تصویب آوردن غیر نقدی سهام داران

مجمع عمومی فوق العاده :

۱- تغییرات اساس نامه

۲- تصمیم گیری در مورد سرمایه

۳- تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقاء شرکت

مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده: تمام کار غیر از موارد فوق به همراه مجمع عمومی عادی است مانند تصویب حسابها ، تعیین مدیران جدید و تعیین روزنامه جدید مجمع عادی باید سالی یکبار تشکیل شود اگر دو بار انجام شود نام آن می شود مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده .

اعضای مجمع عمومی عادی فوق العاده و موسس با هم هیچ فرقی ندارد.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیش تر در خصوص موضوع انواع مجمع | صورتجلسه مجمع، و یا جهت ثبت انواع صورتجلسات و آگهی تغییرات با موسسه حسابداری ایلیا حساب تماس حاصل فرمایید.

لایحه اعتراضی بیمه | کاهش جرائم بیمه تامین اجتماعی

لایحه اعتراضی بیمه | کاهش جرائم بیمه تامین اجتماعی

ایلیا حساب آماده تنظیم و  ارائه لایحه اعتراضی و حضور پرقدرت در هیئت های دفاعیه سازمان تامین اجتماعی می باشد. شرکت حسابداری ایلیا حساب با بررسی و استفاده از حداقل ترین مدارک موجودی به تهیه و تنظیم بهترین لایحه اعتراضی بیمه می پردازد و کاهش جرائم بیمه ای مجموعه شما را تضمین می نماید.

لایحه اعتراضی بیمه | کاهش جرائم بیمه تامین اجتماعی

نمونه لایحه اعتراضی بیمه

احتراما ،پیرو نامه/صورتحساب بدهی کارگاه با شماره ………………. مورخ…………………..در خصوص موارد مورد درخواست آن سازمان محترم  در رابطه با قرارداد شماره ………………………مورد اجرای شرکت(پیمانکار) …………………….. موارد ذیل قابل ذکر می باشد :

۱-تاریخ شروع قرارداد ………………و تاریخ اتمام قرارداد…………………… می باشد .

۲-میزان ناخالص کارکرد مبلغ ……………………………..ریال و مصالح مصرفی ، حقوق و دستمزد و … به عهده پیمانکار/کارفرما (شرکت ………………….) می باشد .

۳-صورت وضعیت شرکت(پیمانکار) …………………………. به پیوست نامه ضمیمه می باشد .

۴-کلیه مصالح مصرفی توسط پیمانکار (شرکت ………………………) تامین می شود که به جزئیات آن به شرح ذیل می باشد :

شرحبهار سال…………تابستان سال………..پائیز سال………….زمستان سال…………
مبلغ(ریال)…………………………..……………………………………………………………..…………………………

۵-عملیات  موضوع قرارداد در محل کارگاه شرکت پیمانکار (شرکت ………………… ) انجام می شود که از این بابت مبلغ …………………. ریال برای سال………………….. نیز اجاره توسط شرکت …………………  به موجر پرداخت نموده است (اجاره نامه به پیوست نامه ضمیمه می باشد)

۶-کلیه هزینه های حمل ، نصب ، بسته بندی موضوع قرارداد به عهده پیمانکار (شرکت …………………..) می باشد که مبالغ ان به شرح ذیل برآورد میگردد :

هزینه حمل :…………………………………………. ریال             هزینه بسته بندی:………………………………… ریال                               هزینه تعمیر و نگهداری :……………………….. ریال             سایر هزینه های سربار : …………………….. ریال

۷-گواهی می شود پرسنل شاغل در عملیات مربوط به شرکت …………………….. (پیمانکار) می باشند که طبق لیست های بیمه ارسالی مبلغ ……………………………. ریال بابت حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد به آنها پرداخت شده است که ریز مبالغ پرداخت شده بابت حقوق و دستمزد و حق بیمه پرداختی به شرح ذیل می باشد :

ردیف – ماه – تعداد نفرات  – جمع کل دستمزد و مزایای ماهانه – حق بیمه سهم بیمه شده – حق بیمه سهم کارفرما –  بیمه بیکاری
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

و …

لازم به ذکر است اطلاعات لیست های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به پیوست ضمیمه نامه می باشد .

۸-فهرست ماشین آلات بکار گرفته در عملیات موضوع قرارداد و تهیه کننده ماشین آلات به شرح ذیل می باشد:

ردیف –    عهده دار ماشین آلات          –     شرح –  بهای تمام شده – عهده دار ماشین آلات – درصد استفاده در قرارداد
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)

و …

۹- کلیه پرداختهای حق بیمه توسط پیمانکار (ساعی صنعت سهند)انجام شده است.

۱۰-شماره کارگاه شرکت کارفرما (………………………): ……………………. ، شماره کارگاه شرکت پیمانکار(……………………………) : …………………….

 لذا خواهشمند است اقدامات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید .

                                                                                              با کمال تشکر و امتنان

                                                                                                    مدیر عامل ……………………

آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات

نمونه آئین نامه معاملات | آئین نامه معاملات چیست؟| کمیسیون معاملات

فـصـل اول

کـلـیـات

به موجب ماده ۴۰ ردیف ۲ اساسنامه شرکت نمونه********** آئین نامه معاملات شرکت بدین ترتیب تدوین می گردد و منظور از تدوین این آئین نامه معاملات نیل به سوی اهداف تعیین شده در زمینه تصمیم گیری و اجرای صحیح معاملات شرکت و همچنین تقویت امر نظارت و کنترل و نهایتاً رعایت منافع و مصالح شرکت از نظر مسائل مالی، فنی و حقوقی در راستای صرفه و صلاح شرکت می باشد.

بدین منظور شرکت اعم از تجاری یا خدماتی و غیره ضروریست با برنامه ریزی صحیح و هماهنگی لازم در چهارچوب بودجه مصوب، کلیه معاملات خود را به نحو مطلوب و فراگیر انجام داده ( طبق آئین نامه معاملات) و دقت شود تا خریدها مناسب و با توجه به امکانات مالی شرکت طوری انجام گیرد که امر خرید با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت و کوتاهترین زمان توسط کمیسیون معاملات صورت پذیرفته و فروش کالا و خدمات نیز به آن دسته از خریداران که تمایل خرید دارند با بالاترین قیمت ممکن توسط کمیسیون معاملات صورت گیرد.

فـصـل دوم

تعاریف-قبل از پرداختن به اصول و مفاد آئین نامه معاملات لازم است به تعاریف و مفاهیم در این آئین نامه به شرح ذیل اشاره گردد:

۱-۲-خرید:منظور از خرید تحصیل کالا و یا خدمات مورد نیاز شرکت و خدمات پیمانکاری به طور اعم از منابع و امکانات موجود بازار (داخلی/خارجی) و اعم از (شخصیت حقیقی و حقوقی) به بهای معلوم (نقدی/غیر نقدی).

۲-۲-استعلام و مناقصه:استعلام و مناقصه عبارت است از روش انجام خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات با نازلترین قیمت را دارا می باشند که با شرایط خاص خود انجام می گیرد.

۱-۲-۲-استعلام و مناقصه عبارت است از خرید اقلام مورد نیاز از فروشندگان کالا یا عرضه کنندگان خدمات با کیفیت مطلوب و معین با نازلترین قیمت و با شرایط خاص (در فصل چهار این آئین نامه ذکر گردیده است) انجام می گیرد.

۲-۲-۲-مزایده عبارت است از فروش آن دسته از اقلام راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و ضایعات که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نباشد (در فصل هشتم این آئین نامه توضیح داده شده است) به بالاترین قیمت انجام می گیرد.

۳-۲-نصاب معاملات: نصاب معاملات عبارت است از مبلغ تعیین شده برای هر نوع معامله در هر نوبت از خرید و یا فروش بر اساس مقررات این آئین نامه (بخشنامه ها و مقررات و قوانین خاص و همچنین پیش بینی بودجه در این آئین نامه ملحوظ شده است).

۴-۲-اسناد مثبته:اسناد مثبته به آن دسته از مجوزها، مدارک و اسنادی اطلاق می گردد که انجام معامله و یا پرداخت هزینه را بر اساس این آئین نامه به ثبوت رساند.

۵-۲-فروش و ارائه خدمات:منظور از فروش و ارائه خدمات در این آئین نامه عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارائیهای ثابت، ماشین آلات، وسایل نقلیه و نیز راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که از حیض انتقال خارج شده و قابل استفاده در شرکت نمی باشد.

۶-۲-انحصاری بودن فروشنده:انحصاری بودن فروشنده یعنی فروشنده تنها تولید کننده و یا وارد کننده کالا باشد.

 

فـصـل سـوم

حـدود مـعـامـلات- معاملات از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-۳-معاملات جزئی:

معاملاتی که مبلغ آنها تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (تا پنجاه میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تأیید مدیریت عامل قابل اجراست.

۲-۳-معاملات متوسط:

معاملاتی که مبلغ آنها از  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ تا ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (تا پانصد میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تأیید هیات مدیره محترم قابل اجراست.

۳-۳-معاملات کلان:

معاملاتی که مبلغ آنها از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ به بالا باشد با تاًیید مجمع عمومی قابل اجراست.

تـبـصـره۱-تجزیه یک نوع معامله یا خرید به اجزای کوچکتر و درخواست متنوع به ترتیبی که معاملات را از طبقه ای به طبقه پائین تر تنزل دهد به هر دلیل و به هر عنوان ممنوع می باشد و در هر موردیکه از طرف مسئولین ذیربط گزارش شود واحد اجرائی مسئول خواهد بود، مگر به تشخیص مدیر عامل در مواقع ضرورت و نیاز.

تـبـصـره۲-اگر یک نوع کالا در درخواست های متفاوت و متعدد و در یک مقطع زمانی جهت خرید ارسال شود بایستی درخواست های مزبور ادغام و از طریق ماده ۳ این آئین نامه معاملات انجام پذیرد.

 

« جدول کمیسیون معاملات شرکت توسعه کسب و کار توسکا »
ردیفنـوع معاملاتمـبـلـغ(ریـال)مـبـانـی مـعـامـلاتبه تشخیص و مسئولیت
۱معاملات جزئیتا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰دو فقره استعلاممدیر عامل
۲معاملات متوسطاز۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱

تا۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سه فقره استعلامهیات مدیره
۳معاملات کلانبیش از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰پنج فقره استعلاممجمع عمومی

 

فـصـل چـهـارم

 

روش های انـجـام مـعـامـلات خـریـد-پس از تأیید مراتب خرید کالا و یا خدمات بر اساس ضوابط شرکت، خرید کالا به شرح ذیل انجام خواهد شد:

۱-۴-معاملات جزئی:

در مورد معاملات جزئی مأمور خرید مکلف است پس از تحقیق کامل درباره قیمت جنس و یا اجرت کار معامله را با رعایت صرفه و صلاح شرکت با حداقل قیمت و با مسئولیت خود به انجام رسانده و صورتحساب آن را که حاوی نام و نشانی دقیق و تلفن و مهر و کلیه اطلاعاتی که جهت درج در فاکتور، قانون مستلزم دانسته است، دریافت دارد. ضمناً‌ مأمور خرید بایستی ذیل فاکتور را با ذکر اینکه معامله با کمترین بهاء انجام شده است امضاء و به تأیید (معاونت بازرگانی) برساند.

تـبـصـره۳-صورتحساب یا فاکتورها بایستی به مهر فروشگاه ممهور و ضمناً اعلام دریافت وجه کتباً با امضاء فروشنده در آن ثبت گردد.

تـبـصـره۴-در مواردیکه به دلیل شرایط خاص بازار در معاملات جزئی و با توجه به شرایط خاص که اخذ صورتحساب ممکن نبوده و انجام معامله ضرورت داشته باشد می توان معامله را با تأیید مسئول کارپرداز و تصویب (معاونت بازرگانی) انجام داد.

 

۲-۴-معاملات متوسط:

در مورد معاملات متوسط مأمور خرید بایستی از هر یک از فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار که عمده آنها نباید از ۳ سه فروشنده کمتر باشد، بر روی ورقه جداگانه همزمان با شرایط یکسان، استعلام کتبی به عمل آورد.

تـبـصـره۵-کلیه استعلام های جهت پخش به فروشندگان و دریافتی ازطریق کمیسیون استعلام که متشکل از (مدیر مالی) و (مدیر بازرگانی) تشکیل می شود گشایش می یابد و به هیات مدیره جهت تصمیم گیری ارائه می شود.

تـبـصـره۶-در صورتیکه بعد از مشخص شدن برنده استعلام، پیشنهاد جدیدی به میزان حداقل ۵% پنج درصد پائین تر از برنده اول استعلام دریافت گردد و شرایط معامله از نظر کیفیت و کمیت ثابت باشد، به تشخیص و مسئولیت (مدیربازرگانی) و تایید هیات مدیره می توان این قبیل معامله را حداکثر در ظرف دو روزکاری انجام داد.

تـبـصـره۷-استعلام بهاء باید از تولیدکنندگان یا فروشندگان اصلی به عمل آید مگر در شرایط خاص با تأیید (معاونت بازرگانی).

تـبـصـره۸-در مواردی که فروشنده یا مجری کار کمتر از ۳ سه نفر باشد، امور تدارکات بایستی با توجه به صرفه و صلاح شرکت با تأیید (مدیر بازرگانی) و تصویب هیات مدیره برحسب مورد نسبت به خرید اقدام نماید.

تـبـصـره۹-در مواردی که فروشنده منحصر بفرد باشد امور تدارکات ضمن ارائه مدارک دال بر انحصاری بودن آن در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت اقدام به خرید نماید.

مأمور خرید بایستی به تعداد ۳  فقره و بر روی ورق جداگانه با شرایط یکسان استعلام کتبی تهیه نماید که پس از تشکیل کمیسیون معاملات اقدام به انجام معامله نماید.

۴-۴-معاملات کلان:

معاملات کلان همان طوری که در بند ۳ فصل سوم اشاره گردید به آن دسته از معاملات اطلاق میگردد که مبلغ معامله از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( پانصد میلیارد ریال) به بالا باشد.

معاملات عمده بر اساس این آئین نامه حداقل با ۵ پنج فقره استعلام کتبی و تشکیلکمیسیون معاملات و تصویب مدیر عامل و هیأت مدیره محترم  و تایید مجمع عمومی و برحسب مورد با برگزاری مناقصه (عمومی یا محدود) انجام خواهد شد.

تـبـصـره۱۰-در معاملات کلان که از طریق مناقصه محدود یا عمومی انجام می گیرد تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (پانصد میلیون ریال) با تشکیلکمیسیون معاملات و تأیید مدیر عامل و مازاد بر آن با تأیید هیئت مدیره محترم بایستی انجام گیرد.

تـبـصـره۱۱-در مورد کالاهائی که از طرف دولت نرخ رسمی اعلام گردیده استعلام و مناقصه لزومی ندارد.

تـبـصـره۱۲-در مورد خریدها دبیرکمیسیون معاملات مناقصه موظف است قبل از اقدام، مورد معامله را به تأیید اعضاء کمیسیون خرید برساند.

آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات
آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات

فـصـل پـنـجـم

کمیسیون معاملات-ترکیب اعضاء کمیسیون معاملات (مناقصه و مزایده) شامل سه نفر از مدیران یا معاونین شرکت که ترکیب آن در بند ۱-۱-۵ آمده است به انتخاب مدیر عامل جهت انجام معاملات تشکیل می گردد، خواهد بود.

۱-۵-مقررات مربوط به کمیسیون معاملات (مناقصه/مزایده):

۱-۱-۵-اعضاء کمیسیون متشکل از ۱-معاون بازرگانی،۲-معاون مالی و پشتیبانی، ۳- معاون فنی (که بر اساس احکام مدیر عامل معرفی می شوند) و۴-مدیر عامل شرکت یا نماینده ایشان می باشند.

تبصره۱۶- در مواردی که موضوع معامله جنبه فنی و تخصصی داشته باشد از مدیر خدمات فنی و مهندسی  جهت مشاوره و کسب اطلاع دعوت به عمل خواهد آمد.

۲-۱-۵-مدیر بازرگانی به عنوان دبیرکمیسیون بوده و مسئولیت هماهنگی و انجام کلیه موارد اجرائی کمیسیون را به عهده دارد.

۳-۱-۵-دبیرکمیسیون معاملات موظف است اطلاعات مربوطه را قبل از تشکیل جلسات در اختیار اعضاء کمیسیون قرار داده و یا سوابق و مدارکی که توسط اعضاء کمیسیون به عنوان اطلاعات قبلی درخواست گردیده تهیه و در اختیار آنها قرار دهند.

۴-۱-۵-جلسات کمیسیون معاملات بایستی با حضور کلیه اعضاء کمیسیون رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

۵-۱-۵-تصمیمات کمیسیون معاملات طی صورتجلسه ای جهت تصویب نهائی به (مدیر عامل محترم شرکت) برحسب مورد اعلام خواهد شد.

۶-۱-۵-کمیسیون معاملات مکلف است تصمیم گیری خود را با توجه به نحوه و تصمیمات معامله حداکثر ظرف مدت دو روز کاری اتخاذ و جهت تصویب به (مدیر عامل محترم شرکت) بر حسب مورد گزارش نماید.

۷-۱-۵-تشکیل جلسات کمیسیون معاملات با درخواست دبیرکمیسیون معاملات تشکیل خواهد شد و شایان ذکر است که تشکیل جلسات مذکور می بایست نسبت به انجام معامله مقدم باشد.

۲-۵-وظایف کمیسیون معاملات:

۱-۲-۵-بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهاداتی که جهت انجام معاملات شرکت دریافت می دارد.

۲-۲-۵-بررسی پیشنهاداتی که از طرف امورهای مختلف شرکت به عنوان شرایط خاص معاملات تهیه، تدوین و به کمیسیون مزبور ارجاع می شود.

۳-۲-۵-پیشنهاد انجام معاملات عمده به صورت مناقصه (عمومی و محدود) یا ترک مناقصه، مزایده و یا ترک آنها.

۴-۲-۵-انتخاب برنده مناقصه و یا مزایده و تعیین شخص حقیقی و حقوقی که معامله بایستی با آنها انجام گیرد.

۵-۲-۵-رعایت صرفه و صلاح شرکت در زمینه انتخاب برندگان مناقصه و مزایده با ذکر دلایل.

۶-۲-۵-بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در معاملات و طبقه بندی آنان با توجه به نوع حرفه و تخصص و ارسال آن برای تأیید به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت) بر حسب مورد.

۷-۲-۵-اظهار نظر نسبت به انتخاب کالاهای مخصوص و مشابه از بین فروشندگان مختلف در مواردی که یکی از چند کالای مشابه مد نظر باشد و اعلام نتیجه با ذکر دلیل به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت) بر حسب مورد.

۸-۲-۵-بررسی پیش پرداخت وجه درخواست شده توسط متقاضی و تأیید و میزان آن بر حسب نوع معامله و گزارش آن به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت).

۹-۲-۵-بررسی و اظهار نظر در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه و یا مزایده.

۱۰-۲-۵-تعیین میزان سپرده و قیمت پایه اقلام مورد مناقصه یا مزایده جهت قید در آگهی مناقصه و مزایده برحسب نوع معامله، قابل ذکر است که در صورت امتناع از انجام معامله وجه سپرده دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

۱۱-۲-۵-چنانچه قیمت های پیشنهادی مناقصه ضمن بررسی به علت طولانی شدن مدت، بر میزان برآورد اولیه (قیمت پایه) اضافه گردد و یا قیمت های مزایده، کمتر از ارزیابی قبلی باشد کمیسیون معاملات می تواند با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تجدید نظر در قیمت های پایه به پیشنهادهای رسیده ترتیب اثر داده و تصمیم نهائی خود را اعلام نماید.

۱۲-۲-۵-کمیسیون معاملات موظف است کلیه صورتجلسات مربوط به تصمیم گیری را بلافاصله جهت اطلاع و تصویب نهائی به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت) بر حسب مورد ارسال دارد.

۱۳-۲-۵-مسئولیت اجرای تصمیمات کمیسیون معاملات که مورد تصویب نهائی قرار گرفته است به عهده بالاترین رده سازمانی، بر حسب مورد مدیر تدارکات و یا مدیر محترم عامل شرکت می باشد.

۱۴-۲-۵-در صورت ضرورت و تشخیص دبیر و یا اعضایکمیسیون معاملات حسب مورد از مشاورین حقوقی و افراد مطلع و کارشناسان در جهت مشاوره و کسب اطلاعات مورد نظر دعوت به عمل خواهد آمد.

فـصـل شـشـم

مـنـاقـصـه- مناقصه عبارت است از خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات را با نازلترین قیمت دارند.

مناقصه در این آئین نامه معاملات به دو صورت بیان خواهد شد:

۱-۶-مناقصه عمومی:

در مواردی که طبق تشخیص کمیسیون معاملات ضرورت دارد که معامله از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد لازم است تمهیداتی به شرح ذیل به عنوان مناقصه صورت گیرد:

۱-۱-۶-درج آگهی در مناقصه به اقتضای اهمیت مناقصه و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات از یک تا سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منطقه یا کشور درج می گردد و در مواردی که کمیسیون مناقصه برحسب مورد تشخیص دهد که آگهی مناقصه در چند محل ضرورت دارد می تواند به نشر آگهی در محل هایی که لازم است اقدام کند.

۲-۱-۶-هر گاه موضوع مناقصه مربوط به انجام معاملات خارج از کشور باشد به تشخیص کمیسیون معاملات ضمن درج آگهی در داخل کشور، آگهی های لازم در جراید مربوطه در خارج کشور نیز درج خواهد شد.

۳-۱-۶-در صورت صلاحدید و نیز رعایت صرفه و صلاح، شرکت یک نسخه از آگهی را جهت فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان خدمات که دارای صلاحیت لازم باشند ارسال خواهد نمود.

۴-۱-۶-نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات باید در آگهی مربوطه درج گردد.

۵-۱-۶-مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که یک طرف معامله در تحویل کالا و یا انجام کار تأخیر یا کوتاهی نماید باید مشخص گردد.

۶-۱-۶-مهلت قبول پیشنهادات واصله با توجه به نوع و میزان اهمیت معامله و اینکه پیشنهاد از داخل یا خارج از کشور باشد باید کافی بوده و به هر حال این مهلت از تاریخ انتشار اولین آگهی نباید در داخل کشور کمتر از ۱۰ روز و در خارج از کشور کمتر از ۳۰ روز باشد و در مواردخاص زمان های فوق الذکر قابل تجدید نظر می باشند.

تـبـصـره۱۷-مدت زمان قبول دریافت مدارک و اسناد مناقصه از طرف شرکت به پیشنهاد دهندگان می بایست توسط کمیسیون معاملات تعیین گردد.

۷-۱-۶-لازم است در آگهی مناقصه قید شود که پیشنهاد دهنده ملزم است مبلغی را که کمیسیون معاملاتبه تناسب میزان معامله و یا نوع کار مقطوعاً تعیین می نماید و مقدار آن نیز نباید بیشتر از ۵% مبلغ پیشنهادی و برآوردی با تشخیص کمیسیون باشد را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شرکت نزد بانک واریز و اصل فیش بانکی را ضمیمه پیشنهاد نماید.

تـبـصـره۱۸-پیشنهاد دهندگان می توانند تضمین بانکی یا چک و یا سفته مورد قبول شرکت را نیز به جای سپرده ارائه نمایند و ضمناً ضمانتنامه یا چک و یا سفته باید به ضمیمه اسناد مناقصه به پیشنهاد دهندگان تسلیم گردد.

تـبـصـره۱۹-سقف رقم سپرده به پیشنهاد کمیسیون معاملات و تصویب مدیر محترم عامل بر حسب مورد تعیین می گردد.

۸-۱-۶-در آگهی باید قید شود که شرکت در قبول یا رد هر یک و یا تمام پیشنهاد های واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

۹-۱-۶-در آگهی باید قید شود که به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهائی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و یا بعد از مهلت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواد شد.

۱۰-۱-۶-روز و ساعت قبول پیشنهادات باید در آگهی درج شود.

۱۱-۱-۶-زمان ارائه اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهندگان به کمیسیون با نظر اعضای کمیسیون معاملات خواهد بود.

۱۲-۱-۶-کمیسیون معاملات بنا بر اهمیت معامله حداکثر مهلتی را که برای بررسی و انتخاب بهترین پیشنهادها و اعلام نتیجه لازم تشخیص می دهد در شرایط مناقصه قید خواهد نمود.

۱۳-۱-۶-در صورتیکه اعلام شرایط معامله در روزنامه کثیرالانتشار همراه با آگهی مناقصه با رعایت مراتب فوق و به دلیل بالا بودن میزان هزینه آن میسر واقع نگردیده، لازم است در آگهی مناقصه قید شود که کلیه شرایط معامله در دفتر شرکت موجود بوده و پیشنهاد دهندگان می توانند پس از اطلاع از شرایط معامله نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد خود اقدام لازم معمول فرمایند.

۱۴-۱-۶-شرایط و مشخصات مندرج در مناقصه بایستی حتی المقدور به گونه ای باشد تا متقاضیان بیشتری قادر به شرکت در مناقصه باشند و ضمناً منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه که قبلاً‌ در آگهی و مشخصات پیش بینی شده ممنوع است.

تـبـصـره۲۰-هر گونه امتیازبندی شرکت های طرف معامله در کمیسیون معاملات می بایست قبل از گشایش  قیمتهای پیشنهاد دهندگان باشد.

۱۵-۱-۶-اگر پس از انتشار آگهی مناقصه و یا ارسال دعوتنامه، پیشنهادی در مهلت مقرر دریافت نگردید و یا اینکه پیشنهادات رسیده از سه فقره کمتر و یا ضمیمه های ارسالی ناقص و پاسخگوی انجام معامله نباشند در این صورت معامله با روشی که کمیسیون مشخص خواهد کرد و با تصویب مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد برگزار خواهد شد.

۱۶-۱-۶-کلیه پیشنهادات بایستی در دو پاکت « الف و ب »که یکی حاوی مشخصات فنی، سپرده شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک لازم باشد و دیگری حاوی قیمت پیشنهادی باشد را تهیه نمایند و پس از انجام لاک و مهر ارسال گردد.

۱۷-۱-۶-در راستای بررسی به پیشنهادهای واصله ابتدا پاکت های «الف» متعلق به کلیه پیشنهاد دهندگان که مربوط به اسناد و مدارک مناقصه و سپرده می باشد باز نموده و پس از حصول اطمینان از صحت مدارک و قبول مشخصات و شرایط مناقصه از سوی آنان، نسبت به ثبت مشخصات شرکت کنندگان در صورتجلسه کمیسیون معاملات سپس به دنبال آن پاکت های «ب» که مربوط به اعلام قیمت میباشد گشوده  و در صورتجلسه معاملات ثبت خواهد شد.

۱۸-۱-۶-ملاک تعیین برنده برای کلیه معاملات عمده، روش حداقل قیمت خواهد بود مگر اینکه شرایط معامله ایجاب نماید که علاوه بر قمیت، عوامل فنی نیز در نظر گرفته شود، تشخیص این موضوع با امور متقاضی مربوطه و تأیید آن با کمیسیون معاملات و تصویب نهائی با مدیر عامل و یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد خواهد بود.

۱۹-۱-۶-چنانچه کمیسیون معاملات بعد از برگزاری مناقصه و بررسی پیشنهادهای واصله نسبت به صلاحیت برنده مناقصه تردید نماید نظر خود را با ذکر دلیل به مدیر عامل و یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد گزارش نموده و بر اساس تصمیمات متخذه اقدام خواهند نمود.

۲۰-۱-۶-با توجه به بند ۱۹-۱-۶، تصمیمات اتخاذ شده در مورد برنده مناقصه بایستی بلافاصله توسط کمیسیون معاملات به واحد تدارکات ابلاغ و واحد تدارکات مکلف است نتیجه مناقصه را به برنده اعلام و بدون تأخیر به انجام معامله و درصورت لزوم به انعقاد قرارداد اقدام نماید.

۲۱-۱-۶-چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت تعیین شده از طرف کمیسیون که بیش از ۱۰ روز کاری نخواهد بود، پس از ابلاغ کتبی جهت انجام معامله یا انعقاد قرارداد حاضر نشود شرکت مجاز به ضبط سپرده برنده موضوع بند ۸-۱-۶- این آئین نامه معاملات خواهد بود.

۲۲-۱-۶-قبل از انجام معامله و یا امضاء قرارداد توسط برنده مناقصه (نفر اول) سپرده نفر دوم و سوم مناقصه را مسترد نخواهد شد تا به محض آنکه برنده مناقصه از انجام معامله یا انعقاد قرارداد خودداری نماید شرکت قادر باشد با نفر دوم با توجه به در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی وی نسبت به انجام معامله و یا عقد قرارداد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه نفر دوم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر حاضر به انجام معامله و یا عقد قرارداد نباشد سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد و نفر سوم نیز در صورت خودداری از انجام معامله یا عقد قرارداد سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و تجدید مناقصه الزامی است.

۲۳-۱-۶-به محض تعیین نفرات اول و دوم سوم (برندگان مناقصه) سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مناقصه آزاد و مسترد خواهد شد.

۲۴-۱-۶-در معاملاتی که ضمانت نامه از بانک و مؤسسات اعتباری خارجی صادر شده باشد، اعتبار مؤسسه خارجی و نمونه ضمانتنامه مربوطه بایستی قبلاً مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی(یا یکی از بانک های داخلی) ایران واقع شود.

۲۵-۱-۶-در مورد کارهای ساختمانی، تأسیساتی، حمل و نقل، خرید و نصب ماشین آلات، انتقال دانش فنی و نظایر آن، پس از تصویب کمیسیون معاملات با توجه به پیشنهاد ارائه شده در مناقصه و موافقت مدیر عامل (و یا هیئت مدیره شرکت) بر حسب مورد، سایر موارد مربوط به تضمین اجرای تعهدات و حسن انجام کار منوط به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین خواهد بود و علاوه بر اخذ سپرده یا ضمانتنامه بانکی، شرکت با توافق طرف قرارداد از هر پرداخت حداکثر تا ۱۰% به عنوان تضمین حسن انجام معامله از طرف قرارداد کسر نماید و پس از قطعیت معامله و انجام کلیه مقررات قید شده در قرارداد به نحو مطلوب، شرکت نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، مضافاً در خصوص موارد فوق کسورات قانونی می بایست از مبالغ پرداختی کسر و خالص آن به پیمانکار پرداخت شود.

۲-۶-مناقصه محدود:

چنانچه شرکت در راستای انجام معامله و یا خرید خدمت در معاملات عمده ضرورت را انجام مناقصه محدود بداند در این صورت پیشنهاد مدیر تدارکات همراه با اظهار نظر کمیسیون معاملات به مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد گزارش و پس از تصویب موضوع، مراتب به اشخاص یا شرکت هایی که صلاحیت انجام معامله یا خرید خدمت را دارا می باشند ابلاغ و از آنها درخواست ارسال پیشنهاد قیمت خواهد شد به نحوی که بعد از دریافت پاسخ های ارسالی و با توجه به صرفه و صلاح شرکت، نسبت به انتخاب بهترین پیشنهاد و انجام معامله اقدام خواهد شد.

تـبـصـره۲۱-معاملات عمده با شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و شرکت هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت بوده و نیز آن دسته از شرکت هایی که کالا و یا خدمت ارائه شده توسط هر یک از آنها از جمله کالا و خدمات انحصاری می باشد، مشمول مناقصه محدود به شرح موارد مندرج در فوق خواهند بود.

تـبـصـره۲۲-مقررات این آئین نامه در معاملات مربوط به خرید در مواردی که با پیمان های ساختمانی و خدمات فنی و مشاوره فنی غیر قابل انطباق باشد، رعایت مقررات سازمان برنامه و بودجه الزامی است.

 

نمونه آئین نامه معاملات | آئین نامه معاملات چیست؟| کمیسیون معاملات
نمونه آئین نامه معاملات | آئین نامه معاملات چیست؟| کمیسیون معاملات

فـصـل هـفـتـم

خـریـد خـارجـی:

۱-۷-کلیه معاملات خارجی مورد نیاز شرکت شامل خرید کالا، خدمات، دانش فنی، ماشین آلات و سایر مواردی که نیاز به خرید از کشور خارج وجود داشته باشد، در کمیسیون معاملات مطرح و با تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد انجام خواهد شد.

تـبـصـره۲۳-تشخیص ضرورت خرید خارجی در چهارچوب برنامه تولید تا سقف معاملات متوسط با اخذ پروفرمای مقایسه ای توسط (مدیر بازرگانی) و بالاتر از آن توسط کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.

۲-۷-مقرراتی که در مورد معاملات و خرید داخلی ذکر شده است در مواردی که با خریدهای خارجی قابل انطباق باشد بایستی رعایت شود.

۳-۷-کلیه موارد اجرای خریدهای خارجی از مرحله اخذ پروفرم تا مرحله گشایش پس از تأیید کمیسیون معاملات و رعایت مقررات مربوطه به عهده (مدیر بازرگانی) شرکت خواهد بود.

۴-۷-در ارتباط با هر یک از خریدهای خارجی معاملات عمده، حداقل دو مرحله تصمیم گیری توسط مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد ضرورت دارد:

مرحله اول:پس از مطرح شدن پیشنهاد خرید توسط (مدیر بازرگانی) به منظور انتخاب و تأیید سازندگان و یا فروشندگانی که قرار است از هر یک از آنها بر اساس تأیید و صلاحدید توسط کمیسیون معاملات، پیشنهاد قیمت اخذ گردد.

مرحله دوم:پس از دریافت پیشنهاد قیمت توسط سازندگان و فروشندگان کالا و خدمات که گزارش مقایسه و بررسی قیمت های پیشنهادی توسط کمیسیون معاملات صورت گرفته و جهت انتخاب و تصویب مناسبترین پیشنهاد ارائه شده اقدام گردد.

تـبـصـره۲۴-خریدهای خارجی از منابع دست اول و تولیدکنندگان اصلی صورت خواهد گرفت و چنانچه به دلایل موجه مانند تحریم اقتصادی و … خرید از کشور سازنده کالا و یا خدمات به سهولت مقدور نباشد در این صورت با تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد کالا یا خدمات مورد نظر از نمایندگان رسمی سازندگان مزبور در سایر کشورها که دارای شعباتی می باشند انجام خواهد شد.

۵-۷-در ارتباط با خرید خارجی بالاخص خریدهای عمده در زمینه کالاهای سرمایه ای از جمله تجهیزات و انتقال تکنولوژی، دانش فنی و سایر موارد ضمن تصویب مراتب توسط مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد و اخذ از مراجع ذیصلاح، رعایت بخشنامه های ابلاغی از طرف سازمانهای متبوعه و نیز رعایت کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با خرید خارجی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگان ها ابلاغ می گردد نیز ضروری است.

فـصـل هـشـتـم

فـروش-منظور از فروش همانطوری که در بند ۶-۲ فصل دوم آئین نامه بیان گردید، عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارائی های شامل تجهیزات ، وسایل نقلیه، اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که از حیض انتفاع خارج شده و قابل استفاده در شرکت نمی باشند.

بر اساس مفاد این آئین نامه معاملات روش فروش به سه دسته ذیل در شرکت صورت می گیرد:

۱-۸-معاملات جزئی:

به منظور تسریع در انجام فروش در خصوص آن دسته از اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی و نیز سایر مواردی که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نبوده و حجم قابل توجهی را نیز از نظر مبلغ تشکیل نمی دهد با موافقت (معاونت بازرگانی) از طریق معاملات جزئی اقدام خواهد نمود و حداکثر سقف معامله تا مبلغ/۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (پنجاه میلیارد ریال) می باشد و نماینده (امور بازاریابی و فروش) مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و به حداکثر قیمت پیشنهادی با تصویب (مدیر عامل) معامله را انجام دهد و سپس مجوز فروش و صورت اقلام مورد معامله و فیش بانکی دریافت شده از مشتری را به امور مالی ارسال دارد.

۲-۸-انجام معاملات مزایده محدود:

معاملات متوسط از طریق مزایده محدود و براساس تشخیص (هیات مدیره) حداکثر تا سقف مبلغ/۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (پانصد میلیارد ریال) مجاز خواهد بود که طی آن قیمت پایه اجناس و اموال با هماهنگی با (مدیر بازرگانی) و (مدیر مالی) و با توجه به قیمت پایه و قیمت های پیشنهادی واصله و تایید هیات مدیره  ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت، مناسب ترین پیشنهاد را انتخاب و اقدام خواهد نمود.

(امور بازرگانی) ارزیابی (استعلام های واصله) را همراه با صورت حساب های مربوطه، به امور مالی ارسال خواهد نمود.

۱-۲-۸-معامله به صورت مزایده باید توسط مسئولین فروش صورت مجلس شده بند (۲-۹) و به امضاء (مدیر بازرگانی) رسیده سپس به ضمیمه اصل صورتجلسه و صورت ارزیابی همراه فیش بانکی خریدار تحویل واحد مالی شرکت گردد.

 

۳-۸-مزایده عمومی(معاملات عمده):

کلیه اجناس و اموال فرسوده و ضایعاتی که مبلغ آنها بیش از ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال(پنج میلیارد ریال) باشد لازم است مراحل فروش آن به صورت مزایده عمومی و به شرح ذیل صورت گیرد:

۱-۳-۸-اقلامی که در معاملات عمده جهت مزایده عمومی قبلاً بر اساس ضوابط شرکت و مراحل کارشناسی خود را طی نموده باشند بعد از تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد به امور بازاریابی ابلاغ و دبیرکمیسیون معاملات مورد خاص را در جلسه کمیسیون معاملات مطرح می نماید.

۲-۳-۸-آگهی مزایده به تشخیص کمیسیون از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در روزنامه کثیرالانتشار درج و منتشر خواهد شد و در شرایط مزایده لازم است نکات ذیل قید گردد:

الف-مقدار و میزان کالا و یا اجناس مورد مزایده از لحاظ کمی و کیفی با ذکر مشخصات کامل.

ب-درج محل رؤیت کالا و یا اجناس مورد مزایده.

ج-مهلت تسلیم پیشنهادات ارسالی.

د-محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مزایده.

هـ-تعیین حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده.

و-ذکر میزان سپرده مورد نیاز جهت شرکت در مزایده و نحوه اخذ آن.

ز-ذکر اینکه سپرده برندگان نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا عقد مرحله قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناء هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آنان به نفع شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳-۳-۸-کلیه مقرراتی که در فصل ششم می باشد در صورتیکه با عمل به مزایده منطبق باشد اجراء خواهد شد

 

فـصـل نـهـم

انعقاد پیمان یا قراردادها-در مورد معاملات عمده مندرج در  آئین نامه معاملات چنانچه عقد پیمان در راستای خرید کالا یا خدمات توسط کمیسیون معاملات لازم تشخیص داده شود، در این نوع قراردادها رعایت موارد ذیل یا برخی از آن بر حسب مورد تناسب موضوع معامله در کلیه پیمان ها و قراردادها الزامی است:

۱-۹- نام متعاملین (افراد حقیقی با مشخصات کامل و شخصیت های حقوقی با مشخصات کامل) و آگهی ثبت شرکت ها، سمت و امضای رسمی آنها و مهر معرف.

۲-۹- نوع و مقدار و یا موضوع معامله و یا خدمت و میزان آن با مشخصات کامل.

۳-۹- مدت انجام تعهد و محل تحویل جنس و شرایط مرتبط با آن.

۴-۹- نمونه کالای مورد معامله در مواردیکه تهیه آن میسر باشد بایستی قبلاً به رؤیت و تأیید خریدار رسانده و به تبع آن فروشنده ملزم است کالای فوق را طبق نمونه ارائه شده تحویل نماید و در صورت امکان نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگداری شود.

۵-۹- در قرارداد بایستی به طور صریح و روشن میزان کل بهای مورد معامله یا انجام خدمات و ترتیب پرداخت آن قید گردد و ضمناً مبلغ پیش پرداخت و ترتیب کسور و واریز آن معلوم گردد.

۶-۹- ترتیب و عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزاً یا کلاً تأخیر نماید.

۷-۹- در قرارداد ضروری است تسریع شود که فروشنده کالا یا خدمات از کلیه مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام خدمات اطلاع کامل دارد.

۸-۹- اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان ۲۵% مقدار مندرج در قرارداد.

۹-۹- در پیمان های مربوط به ساختمان و نصب دستگاه های فنی و تجهیزات و نظایر آن فاصله بین تحویل موقت و تحویل قطعی کار بایستی براساس شرایط مناقصه و به طور صریح و روشن ذکر گردد.

۱۰-۹- پرداخت هرگونه کسورات قانونی از قبیل مالیات، عوارض تولید، عوارض شهرداری، عوارض ساختمان و سود بازرگانی، حق بیمه بیکاری و حق بیمه های تأمین اجتماعی، درصد کارآموزی و … و هزینه های مرتبط با اخذ پروانه و غیره چه در مقطع انعقاد قرارداد و یا بعد از آن وضع گردد بایستی در قرارداد قید شود و با توجه به قوانین و مقررات جاری برحسب مورد به عهده طرفین قرارداد خواهد بود.

۱۱-۹- موضوع قرارداد را پیمانکار خود مستقیماً انجام میدهد، لذا واگذاری اجرای مفاد قرارداد به غیر و به صورت امانت، با وکالت، نیابتاً و … به طور کلی ممنوع و تخلف محسوب شده و موجب فسخ قرارداد خواهد شد و پیمانکار پس از فسخ قرارداد تا انعقاد قرارداد با پیمانکار بعدی تمامی روزهای عقب افتادن قرارداد را به شرکت باید بپردازد مگر اینکه مورد بحث در مفاد قرارداد به صراحت ذکر شده باشد.

۱۲-۹- در قرارداد مواردی که باعث فسخ قرارداد خواهد شد، مراجع حل اختلاف در موارد به روز اختلاف، به روز حوادث قهری، و غیرمترقبه که در مورد معامله مؤثر خواهد بود بایستی در نظر گرفت.

فـصـل دهـم

مقررات مختلف :

۱-۱۰- دریافت ضمانتنامه بانکی، اوراق بهادار، اوراق قرضه دولتی، چک و سفته به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله یا کار بلامانع بوده و در صورت تشخیص مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.

۲-۱۰- تعیین قیمت فروش تولیدات و خدمات شرکت به پیشنهاد واحد بازرگانی و با تصویب   (مدیر بازرگانی) و (مدیر مالی) خواهد بود.

۳-۱۰- هرگونه تغییرات و مقررات در آئین نامه معاملات باید به تصویب مدیر عامل و هیئت مدیره محترم شرکت برسد.

شرکت حسابداری در سعادت آباد

شرکت حسابداری در سعادت آباد:

شرکت ایلیا حساب با چندین سال سابقه و کادری مجرب توانسته خدمات حسابداری خوبی را به متقاضیان خود ارائه دهد از این رو در زمینه پشتیبانی ، مشاوره ، هزینه مناسب و کیفیت خدمات راضی کننده ای را به مشتریان خود فراهم می سازد.

شرکت حسابداری در سعادت آباد با داشتن کارشناسان و حسابداران ماهر و متعهد و ارائه خدمات متفاوت درکلیه  زمینه های  حسابداری ، حسابرسی ، مالیاتی و انجام کارهای ثبتی با پشتیبانی و مشاوره قوی که داشته  توانسته طی این سالهای طولانی رضایت بیشتر مشتریان را به خود جلب نماید .

شرکت حسابداری در سعادت آباد امکان اعزام حسابدار (دائم و پاره وقت ) ، نصب و راه اندازی نرم افزار های حسابداری ، مشاوره در کلیه امور مالی به تمامی شرکت های خصوصی و دولتی با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

شرکت حسابداری در سعادت آباد  کلیه خدمات حسابداری را هم در داخل شرکت و هم بیرون  شرکت به مشتریان ارائه می دهد .

هدف شرکت حسابداری این است که کلیه خدمات حسابداری ، فعالیت های مالی و مشکلات مالی که متقاضیان دارند را با بهترین کیفت ارائه می دهد .

خدمات موسسه حسابداری ایلیا حساب شامل چه مواردی است ؟

در ایلیا حساب با داشتن تیم مجرب و جوان همیشه به دنبال ارائه خدمات برتر و نوین به متقاضیان می باشیم .

۱-تهیه و ارسال انواع اظهار نامه ها

۲-انجام صورت های مالی

۳-تهیه گزارش سود وزیان

۴-لیست بیمه و مالیات

۵-گزارش فصلی

۶-حسابداری انبار

۷-تحریر دفاتر قانونی  (دفتر کل و روزنامه)

۸- شرکت حسابداری ایلیا حساب به انجام  کلیه خدمات حسابرسی ، مالیاتی و ثبتی هم می پردازد .

۹-کلیه خدمات ثبتی 

شرکت حسابداری ایلیا حساب ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری | خدمات حسابرسی | مشاوره مالی 

شرکت حسابداری در سعادت آباد

تماس با ما

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و ۱۰ نکات مربوط به آن

خدمات حسابداری در دنیای حال فقط به ارائه خدمات نیست بلکه در کنار خدماتی که ارائه می دهد کیفیت و ضمانت ، هزینه پایین ، امنیت اطلاعات ،  پشتیبانی ، تضمین تعهدات و مشاوره در کلیه امور مالی نیاز مشتری است و برای مشتریان به جز ارائه خدمات حسابداری این موارد بیشتر اولویت دارد .

**قبل از هرچیزی بهتر است از افزونه زیر برای مشاهده و نحوه محاسبه جرایم مالیاتی استفاده نمایید تا از حساسیت موضوع بطور کامل مطلع باشید***

همچنین مشتریان عزیز میتوانند به منظور برگزاری جلسه حضوری با همکاران ما جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایند و یا با تکمیل فرم استعلام هزینه از مبلغ حق الزحمه خدمات حسابداری در کوتاه ترین زمان ممکن مطلع گردند و پیش فاکتور خدمات حسابداری را دریافت نمایند.

 

گروه متخصصان و کارشناسان ایلیا حساب با تیمی ۳۵ نفره و برخوردار بودن از نیروهای با تجربه و کارآمد خدمات دقیق حسابداری ، حسابرسی ، مالیاتی ، ثبت شرکت را ارائه می دهد .

خدمات حسابداری ایلیا حساب نامحدود است و یکی دیگر از خدمات نوینی که به وجود آمده است می توان به حسابدار کمک و مشاوره تلفنی نام برد .

تفاوت دیگر ایلیا حساب در این است ، که توان ارائه خدمات به شرکت های بزرگ ، سازمان ها و…. را دارد به همین منظور با برخوردار بودن از نیروهای کافی توان اعزام نیرو به شرکت ها و مجموعه ها را دارا هستیم .

تجربه کاری

بنظر می رسد داشتن سوابق کاری یکی از مهم ترین فاکتورها برای شرکت هایی است که قصد انجام پذیرفتن کارهای حسابداری خود را دارند می باشد. ایلیا حساب با هشت سال سابقه و با مدیران بالای ۱۶ سال سابقه به عنوان یکی از بهترین شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری، آماده ارایه رزومه خود جهت بررسی به کلیه متقاضیان می باشد.

همچنین  لازم به ذکر است شرکت ایلیا حساب با انتشار اطلاعات مشتریان خود دست متقاضیان را جهت بررسی و پرس و جو و در نتیجه تصمیم گیری بهتر باز گذاشته است.

کلیه خدمات حسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی:

 1. اعزام نیرو حسابدار ، حسابدار ارشد ، رئیس حسابداری و مدیر مالی
 2. ثبت اسناد حسابداری(جاری -معوق) و اجرای عملیات بستن حساب ها 
 3. استقرار و اصلاح حساب و کدینگ
 4. مشاوره مالی و مشاوره مالیاتی
 5.  مشاوره تخصصی در امور بیمه تامین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب
 6. ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اظهارنامه عملکرد و گزارشات فصلی
 7. ارائه خدمات حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی اجمالی و حسابرسی مالیاتی
 8. تهیه صورت های مالی فارسی و انگلیسی
 9.  تحریر دفاتر قانونی ( سالیانه – ماهیانه)
 10.  حسابدار کمک
 11. ارائه خدمات ثبتی ( ثبت آگهی تغییرات ، افزایش سرمایه ، ثبت شرکت و برند و اخذ کارت بازرگانی و ..)
 12. بودجه بندی در سطح سالیانه ، ماهیانه و هفتگی
 13. ارائه انواع گزارشات مدیریتی و گزارش های فروش خرید و نوسانات در همه سطوح
 14. و…

نرم افزار حسابداری:

ایلیا حساب با وجود اخذ نمایندگی از چندین شرکت بزرگ در حوزه  تولید نرم افزار حسابداری ، اتوماسیون اداری و ERP و…  با  بررسی حجم و نوع فعالیت و اهداف متقاضیان ، مشاوره بی طرفانه ای را به مشتریان  ارایه می دهد.

تفاوت خدمات حسابداری ایلیا حساب:

 • ضمانت در تعهد: با منعقد شدن قرارداد اطمینان کامل به مشتری می دهیم .
 • مشاوره و راهنمایی:  مشاوره دادن به متقاضی در زمینه فعالیت های حسابداری خود و انتخاب نرم افزار مناسب
 • هزینه مناسب: میتوان گفت هزینه مناسب برای متقاضیان خیلی مهم است .
 • خدمات ثبتی: رایگان بودن خدمات ثبتی مانند  آگهی تغییرات ، اخذ کارت بازرگانی ، ثبت شرکت ، افزایش سرمایه و…. برای مشتریان ایلیا حساب رایگان است
 •  کاهش جرائم مالیاتی : کاهش جرائم مالیات با حداقل ترین مدارک و مستندات فقط بخشی از خدمات ایلیا حساب می باشد.

ایلیا حساب  با تکیه بر بهره گیری از کارشناسان مالی  و حسابداران متخصص توانسته ضمن ارائه خدمات حسابداری، حسابرسی ، مالیاتی و ثبت شرکت  موجب ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در افرادی که به ما مراجعه می کنند بشود.

ایلیا حساب با داشتن بهترین حسابداران متخصص و مجرب ، با اشراف کامل به امور مالی و مالیاتی همیشه تفاوت ها رو رقم زده است…

خدمات حسابداری

موسسه حسابداری

موسسه حسابداری

موسسه حسابداری ایلیا حساب سنجیده روش با شماره ثبت ۱۷۱۲ در اداره ثبت شهر تهران، جزء معتبر و بهترین موسسات حسابداری در تهران به شمار میرود، ایلیا حساب از ابتدای فعالیت تاکنون پروژه های مالیاتی بسیاری را به نحوه مطلوب به اتمام رسانده. و نام خود را بیش از پیش بر سر زبان ها انداخته است.

قبل از هرچیزی بهتر است از افزونه زیر برای مشاهده و نحوه محاسبه جرایم مالیاتی استفاده نمایید تا از حساسیت موضوع بطور کامل مطلع باشید…

نحوه هکاری با موسسه حسابداری ایلیا حساب

مشتریان عزیز میتوانند با تماس با مدیران ایلیا حساب و تشریح مختصر از فعالیت و موانع  بر سر راه سازمان و یا شرکت خود علاوه بر دریافت یک مشاوره کامل و بی نقص  از میزان مبلغ و مدت زمان و نحوه اجرای عملیات حسابداری مطلع گردند و حتی با ورود به صفحه محاسبه جرایم مالیاتی از ماده های قانونی و نحوه محاسبه انواع جرایم بیمه و مالیات اطلاعات کسب نمایند و در صورت تمایل میتوانند هماهنگی انجام جلسه حضوری در محل موسسه و یا محل فعالیت مشتری را انجام نمایند.

همچنین مشتریان عزیز میتوانند به منظور برگزاری جلسه حضوری با همکاران ما جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایند. و یا با تکمیل فرم استعلام هزینه از مبلغ حق الزحمه اجرای عملیات حسابداری در کوتاه ترین زمان ممکن مطلع گردند و پیش فاکتور خدمات مذکور را دریافت نمایند.

 [در سریع ترین زمان با کمترین هزینه … ]

خدمات ایلیا حساب

موسسه حسابداری ایلیا حساب با ایجاد تیمی با منابع انسانی جوان و مسلط به مسائل روز حسابداری و با پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای ارائه دهنده صفر تا صد حسابداری ، مشاوره  مالیاتی ، مشاوره مالی ، خدمات حسابرسی  و … می باشد.

همچنین لازم به ذکر است ، خدمات موسسه حسابداری ایلیا حساب به موارد مذکور خلاصه نمی شود، ایلیا حساب با ارائه خدمات نوینی همچون حسابدار کمک و مشاوره تلفنیاینترنتی رضایت مشتری را سر لوحه اهداف خود قرار داده است.

از دید ما رضایت مشتری فقط به موارد مذکور نباید ختم شود، ما رضایت مشتری را  کیفیت ، امنیت اطلاعات ، هزینه پایین و متعارف ، پشتیبانی به موقع ، تضمین تعهدات، در دسترس بودن و مشاوره در همه ی امور مالی و ثبتی می دانیم ، و این موارد را هم در قرارداد خود به وضوح اشاره می نماییم.

امروزه با توجه به تغییرات قابل توجه قوانین مالیاتی کشور، بنگاه های اقتصادی به هیچ عنوان نباید با یک واحد حسابداری سطح ضعیف و یا متوسط از این مسائل روز مالیاتی غافل شوند. که بدیهی است میتواند تبعات سنگین و جبران ناپذیری به شرکت وارد نموده، که مسلما این تبعات آینده تداوم فعالیت شرکت را تحت شعاع قرار میدهد.

 [ استعلام آنلاین تعرفه های حسابداری  کلیک نمایید ]

موسسه حسابداری

یک نگاه اجمالی به خدمات بهترین موسسه حسابداری :

 1. اعزام نیرو در سطوح مختلف اعم از حسابدار ، حسابدار ارشد ، رئیس حسابداری ، مدیر مالی.
 2. مشاوره مالی و مالیاتی حضوری و تلفنی در کلیه امور حسابداری ، مالیاتی ، حسابرسی و ثبتی به همراه آموزش.
 3. تهیه و ارسال لیست گزارشات فصلی ( ماده ۱۶۹ ).
 4. تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده.
 5. تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد.
 6. محاسبه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق.
 7. مغایرت گیری در سریع ترین زمان.
 8. اجرای عملیات اصلاح حساب و کاهش مالیات و جرائم.
 9. تهیه گزارش حسابرسی و صورتهای مالی و انواع گزارشات مدیریت و حسابداری.
 10. تهیه انواع لوایح دفاعیه از عملکرد جهت ارائه به هیئت ها.
 11. استقرار سیستم و کدینگ حسابداری.
 12. و …

موسسه حسابداری ایلیا حساب

تفاوت موسسه حسابداری ایلیا حساب:

 •  تضمین تعهدات: عقد قرارداد با شخص حقوقی معتبر، که خیال مشتری از همه جهات راحت می شود.
 • هزینه پایین : رضایت مشتری.
 • پشتیبانی مداوم: پیگیری مستمر کلیه عملیات توسط شرکا.
 • هم فکری: دسترسی همیشگی مشتری و حسابداران اعزامی به مدیران موسسه، جهت تصمیم گیری کلیه امور مالی و مالیاتی.
 • حضور پر قدرت: حضور شرکا در هیئت های حل اختلاف.
 • رایگان بودن سایر خدمات: کلیه خدمات ثبتی از جمله آگهی های  تغییرات ، افزایش سرمایه ، تصویب تراز ، ثبت شرکت ، اخذ کارت بازرگانی و … برای مشتریان ایلیا حساب رایگان بوده و خواهد ماند.
 • تجربه بالا: موسسه حسابداری  ایلیا حساب با هشت سال سابقه درخشان ،مدیران با سابقه بالای ۱۶ سال و حضور در انواع هیئت های حل اختلاف مالیاتی،  تیمی مجرب در این حرفه گرده هم آورده است.
 • سایر: ما خود را متعهد به مسئولیت پذیری در قبال مشتری ، التزام به کیفیت ، حضور فعال در هیئت ها ، برخورداری از روابط استراتژیک با ارگانهای مالیاتی ، نگاه هوشمندانه به تغییرات قانون مالیات های مستقیم و قانون تجارت  و … میدانیم.

که در نتیجه:

 • کاهش بار مالیاتی
 • ایجاد شناخت کامل مدیریت از شرایط گذشته حال و آینده بنگاه اقتصادی خود
 • جلو گیری از افراط در هزینه
 • سرمایه گذاری پر بار و توسعه رشد اقتصادی

 برای مشتریان به ارمغان می آورد.

برتری موسسه حسابداری ایلیا حساب

هیچ گاه فراموش نکنید، حسابداری با توجه به اهمیت موضوع و  شرایط کنونی اقتصادی و اداری، یکی از حرفه های پیچیده در ایران می باشد. که به هیچ عنوان نمی توان فقط با تئوری قوی به نحوه احسن آن را پیش برد.  به همین علت موسسه حسابداری ایلیا حساب، اولویت جذب منابع انسانی خود را همیشه سوابق همزمان حسابداری و حسابرسی قرار داده است. تا نیروی مالی اعزامی به شرکت های طرف قرارداد با دید کامل به مباحث مالیاتی که مهمترین جستار در حسابداری می باشد، بپردازند.

موسسه حسابداری ایلیا حساب جهت قدردانی از مشتریان خود کلیه عملیات ثبتی اعم از آگهی های تغییرات ، افزایش سرمایه اخذ کارت بازرگانی و …  را رایگان نموده است.

موسسه حسابداری

سود کمتر و مشتری بیشتر…

اینجا سوابق ما حرف اول را میزند…

جمع بندی

موسسه حسابداری، عبارت اند از مجموعه ای از بهترین حسابداران مجرب که با هم گروهی تشکیل داده و در همه مسائل حسابداری ، کار را بصورت تخصصی انجام می دهند. و برای هر پروژه مالیاتی تشکیل جلسه داده می شود. که حسابداران رسمی موسسه ، نظر خود را در مورد پروژه ارائه و به بررسی همه جوانب و موانع پروژه به صورت جداگانه می پردازند. و در نهایت با انتخاب بهترین و سریع ترین روش استارت پروژه زده می شود. و تا انتهای پروژه با پشتیبانی و حمایت از مشتری همیشه همراه آنها خواهد ماند با این وجود با بستن یک قرارداد مطمئن و کم هزینه با یک موسسه حسابداری رسمی برای همیشه بیم از مشکلات احتمالی مسائل حسابداری ، مالیاتی ، حسابرسی ، ثبت شرکت و …  را به فراموشی بسپارید. و در نتیجه با شناخت کامل از شرایط گذشته حال و آینده، بنگاه اقتصادی مطمئنا مدیریت با تصمیم گیری های اصولی میتواند شرایط رشد سالم وضعیت اقتصادی شرکت را ایجاد نماید.

1 2 3 4 5 9
Call Now Button