شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

Performa contract to perform accounting services

Performa contract to perform accounting services This contract is between ‘’Iliya Hesab Accounting Institute with the registration number 1712 and identification number 14007882701 represented by Mr.

ایلیا حساب / بلاگ ایلیا حساب / Performa contract to perform accounting services

Performa contract to perform accounting services
14 دي، 1398
بازدید 12010 مرتبه
امتیاز 4.33/5
Performa contract to perform accounting services

Performa contract to perform accounting services

This contract is between ‘’Iliya Hesab Accounting Institute with the registration number 1712 and identification number 14007882701 represented by Mr. ..................... as the head of the directors board with an address of Unit 4, No 3, first Golzar alley , Ashrafi Esfahani Ave’’ and ‘............Company with the registration number …….. and identification number ...... represented by ……………………. as ………………………… with an address of ………………………………………………… .

Part 1: The contract issue: to perform all tax affairs concerning the year 1397.

Entry and modification of accounting documents

Modification of coding and financial procedures

Modification of seasonal deals, value added (VAT) and salary tax reports

Performing of closing accounts and providing of cost table

Providing and sending of tax return

Responding to company’s auditors

Attendance in tax defence meetings

Performa contract to perform accounting services

Part 2: Contract period

The period of this contract is from .............. till ..............

Part 3: The amount of contract

The amount of this contract plus VAT is ............... Rials.

Part 4: Service conditions

All affairs concerning tax return, will be performed at ........... office.

Part 5: ............. commitments

In addition to provide all required documents and books in related to perform of accounting operations and financial services, .............company (In according to the request of the Iliya Hesab Institute) undertakes to provide all required places, equipment and facilities due to perform of this contact and thus undertakes to do the required cooperation in order to better services.

Part 6: Iliya Hesab commitments

The institute’s accountant undertakes to perform all contract operations at the ................office and prevents to extract of documents without coordination

The financial manager undertakes to do all tasks and consultants affairs (according to part 1) with high quality and in defined period

The institute’s accountant undertakes to care about all company security laws

The financial manager and accountant undertake to preserve all statistics and information in related to company operations and to prevent revelation or using of them against company benefits. In case of proving of institute’s delinquency, ............. Company can follow the issue from legal and judicial channels and offices

Part 7: Copies of contract

This contract with 7 part, is provided in 2 copies and each copy has the same value and a copy of the contract is placed at the each of contract parties.

 

Seal and signature of the institute Seal and signature of the company

 

تیم حرفه ای ما

تیم حرفه ای ما

تیم حرفه ای و منسجم خدمات مالی ایلیا حساب مفتخر است با استفاده از پرسنل با سابقه کار در حرفه مالی و مسلط به استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی هرگونه موانع مالی ، مالیاتی و بیمه ای را مرتفع نماید…

چرا ایلیا حساب

چرا ایلیا حساب

ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…

حسابدار کمک

حسابدار کمک

 خدمات مالی ایلیا حساب با طرح و اجرا ایده خدماتی حسابدار مکمل ( حسابدار کمک ) برای کارفرما و حسابدار ها ، مشکلات زیادی از مشتریان را برطرف نموده و مطمئنا استارت تغییرات بسیاری در حرفه مالی و حسابداری را زده است…