شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

ثبت هزینه قبل بهره برداری به چه صورت است؟

سلام شرکت حقوقی داریم که یک معدن فعال دارد و قصد دارد یک معدن دیگر خریداری و تجهیز نماید. برای این معدن اول هر ساله صورت های مالی تهیه و اظهارنامه عملکرد ارسال میگردد. سوال اول اینکه برای هزینه های قبل از بهره برداری و کدینگ جهت ثبت هزینه های فوق در حساب ها چگونه باید عمل کرد. دوم صورت های مالی دو معدن را چگونه اظهار کنیم چون معدن اول در حال بهره برداری و سود ده و معدن دوم قبل از بهره برداری و با هزینه های بسیار سنگین و زیان ده ضمنا استاندارد شماره 24 مربوط به قبل از بهره برداری مطالعه شده مثال نحوه ثبت هزینه حقوق که در حالتی که قابل تخصیص به دارایی خاصی نباشد در کدام کدینگ حساب قرار میگیرد (سایر دارایی یا هزینه جاری) و آیا اگه صورت صورت زیان آورده شود و دارای زیان انباشته شود مورد تایید دارایی می باشد و آیا دارایی هایی که خریداری شده مثلا کامیون را میتوان سال بعد که هنوز در مرحله قبل از بهره برداری هستیم مستهلک کرد یا حتما باید به مرحله بهره برداری برسیم؟

ایلیا حساب / پرسش و پاسخ ایلیا حساب / ثبت هزینه قبل بهره برداری به چه صورت است؟
ایلیا حساب
پاسخ در سریع ترین زمان
ایلیا حساب
خوش آمدید
چطور میتونم کمکتون کنم؟
10:48
با ما در واتساپ صحبت کنید