شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

سند شناسایی هزینه پیش بینی نشده تبلیغات (ذخیره)

فروشگاه شرکت ۵۰۰ برگه تبلیغاتی را توزیع کرد که مشتریان با خرید و ارائه آن می‌توانند یک عدد شلوار ورزشی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال دریافت نمایند. بر اساس تجربیات قبلی ۹۰ درصد از برگه های تبلیغاتی برای خرید به فروشگاه برگردانده می شود زمان ارائه برگه تبلیغاتی نامحدود است. تا پایان سال مالی ۳۵۰ عدد برگه تبلیغاتی ارائه شد. ذخیره مورد نیاز چند ریال است؟

ایلیا حساب / پرسش و پاسخ ایلیا حساب / سند شناسایی هزینه پیش بینی نشده تبلیغات (ذخیره)
ایلیا حساب
پاسخ در سریع ترین زمان
ایلیا حساب
خوش آمدید
چطور میتونم کمکتون کنم؟
10:11
با ما در واتساپ صحبت کنید