برچسب

صورتهای مالی ابلاغ شده جدید

صورتهای مالی نمونه جدید | صورتهای مالی نمونه سال ۹۸

دانلود صورتهای مالی نمونه جدید ابلاغ شده توسط سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی کل کشور به تازگی (۱۳۹۸/۰۵/۱۴) بخشنامه ای به تمام مدیران موسسات حسابرسی ابلاغ نموده است که بر اساس استاندارد  های جدید ( ۱، ۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷) تغییراتی در قسمت صورت جریان وجوه نقد، رویه های حسابداری شرکت ، اشتباهات و براوردهای حسابداری، قسمت مالیات بر درآمد ، ابزار های مالی افشا و ارایه  در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ انجام پذیرفته است.

جهت دانلود فایل pdf صورتهای مالی نمونه جدید کلیک نمایید.

جهت دانلود فایل اکسل صورتهای مالی نمونه جدید کلیک نمایید.صورتهای مالی نمونه جدید 1398


شرایط استثنایی فروش نقد و اقساط نرم افزار سپیدار


Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار