ارزش گذاری موجودی مواد کالا | حسابداری موجودی مواد و کالا

ایلیا حساب > blog > ارزش گذاری موجودی مواد کالا | حسابداری موجودی مواد و کالا

ارزش گذاری موجودی مواد کالا | حسابداری موجودی مواد و کالا

شرایط شناسایی ویژه:

۱-ارزش کالا قابل ملاحظه باشد

۲- گردش کالاها کم باشد

۳-تعداد کالاها کم باشد

نکته:از سیستم دائمی برای ان استفاده می شود ،بهترین روش ارزشگذاری است ولی بسیار پر هزینه است .

اولین صادره از اولین وارده (FiFO ) :به کارگیری این روش باعث می شود موجودی پایان دوره بیشتر بهای تمام شده کمتر و سود بیشتر گزارش شود (شرایط تورمی)به کارگیری FIFO در هر سیستم دائمی و ادواری نتایج یکسان به همراه دارد.

میانگین:

۱-میانگین موزون ثابت :سیستم ادواری

۲-میانگین موزون متحرک :سیستم دائمی

لایفوLiFO))  برعکس FIFO  است و در سیستم دائمی و ادواری حتما نتایج یکسان ندارد.

نایفوNIFO)) اولین صادره از اولین ورودی بعدی : اگر الان بخواهیم بخریم چند بخرم به همان قیمت می فروشم (قیمت گذاری می کنیم)

خواندن  حسابرسی

هایفو HIFO)) اولین صادره از بیشترین قیمتی که خریده ایم در این روش سود حتی از لایفو هم کمتر است .

دی وی لایفو(DVLIFO) لایفو مبتنی بر شاخص های قیمت –موجودی در شاخص های قیمت که از بانک مرکزی می گیرد حزب می کند.

موجودی پایه :عبارت است از بهای تمام شده موجودی مواد و کالا بر اساس یک ارزش واحد ثابت به بخشی ازموجودی ها که نقد از ان از پیش تعیین شده است نسبت داده می شود و موجودی اضافه بر این تعداد به روش دیگری ارزشیابی می شود .

انواع موجودی مواد و کالا :

۱-موجودی مواد اولیه

۲-موجودی کالا در جریان ساخت

خواندن  بستن حساب | بستن حسابهای موقت | بستن حسابهای سود و زیان

۳-موجودی کالای ساخته شده

۴-موجودی ملزومات

مزایا و مخاطرات موجودی مواد و کالا :  فرایند حسابداری و گزارشگری موجودی مواد و کالا از زمانی اغاز می شود که مزایا و مخاطرات ان به واحد تجاری منتقل شده باشد در این خصوص باید حتما به شرایط قرارداد منعقده توجه داشت همچون حق العمل کاری تا زمانی که کالا نزد حق العمل کار باقی است موجودی … تلقی شده و ایشان باید انرا جزء دارایی های خود تلقی کند.

شناخت موجودی کالا :۱-اندازه گیری ۲-گزارشگری

اندازه گیری:

۱-شناخت اولیه:بهای تمام شده

۲-تجدید شناخت:اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

۳-قطع شناخت:مبلغ دفتری

گزارشگری:دارایی جاری

بهای تمام شده :کلیه مخارجی که در روال عادی عملیات مورد نیاز است تا دارایی به بهره برداری برسد .

خواندن  پیوت آنلاین | پیوت داینامیک | پیوت متغیر | PIVOT Dynamics

بهای تما م شده :۱- مخارج مواد ۲-مخارج تبدیل

۱-مخارج مواد :۱-بهای مواد ۲-بهای حمل ۳-بهای بیمه ۴-بهای گمرک

بهای مواد:۱-بهای خرید

۲-مخارج تبدیل:۱-دستمزد ۲-سربار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش:۱-سیستم نگهداری کالا ۲- روش ارزشگذاری کالا

سیستم نگهداری کالا:۱-دائمی۲-ادواری

روش ارزشگذاری کالا:۱-شناسایی ویژه۲-FIFO  ۳-میانگین

تماس با ما

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار