فرض های حسابداری | مفروضات حسابداری

ایلیا حساب > blog > فرض های حسابداری | مفروضات حسابداری

فرض های حسابداری | مفروضات حسابداری

در حسابداری ۴ فرض داریم:

۱-فرض تفکیک شخصیت

۲-تداوم فعالیت

۳-فرض دوره مالی

۴-فرض واحد اندازه گیری

فرض های حسابداری | مفروضات حسابداری

فرض تفکیک شخصیتهر واحد تجاری یک شخصیت حسابداری مستقل و مجزا از صاحبان واحد تجاری دارا می باشد.

تداوم فعالیت: از روی ترازنامه متوجه می شویم که تداوم فعالیت چگونه نشان می دهد.چون دارایی تقسیم به جاری و غیر جاری اگر قصد انحلال داشته باشد جاری و غیرجاری معنایی ندارد – دومی از روی دریافتی  – سومین مورد دارائی ثابت نباشد هزینه استهلاک معنایی ندارد .

موارد مشخص کننده فرض تداوم :

۱-پرداخت بدهی های آتی  ۲- بهای تمام شده تاریخی  ۳- طبقه بندی ترازنامه به دارائی های جاری و غیر جاری  ۴- هزینه استهلاک دارائی های ثابت

سومین فرض دوره مالی : عمر واحد تجاری به دوره های زمانی کوتاه تر تقسیم می شود فرض دوره مالی کمک می کند.

نتایج یک دوره مالی را با نتایج دوره ی قبل مقایسه می نمایید.

فرض واحد اندازه گیری: پول وسیله ی مبادله ی مشترک برای کلیه ی مبادلات اقتصادی می باشد.

شماره تماس  موسسه حسابداری ایلیا حساب

instagram – linkedin – +google – facebook

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار