صورت وضعیت و ارزش مازاد تضمین شده

ایلیا حساب > blog > صورت وضعیت و ارزش مازاد تضمین شده

صورت وضعیت و ارزش مازاد تضمین شده

صورت وضعیت :

صورت وضعیت صورت حسابی است که پیمانکار در آن گزارشهای کار انجام شده خود را به اطلاع کارفرما می رساند ، کارفرما صورت وضعیت ارسالی را بررسی کرده و مبلغ قابل پرداخت به حساب پیمانکار واریز می کند.

قبل از پرداخت ،کسورات مربوطه را از مبلغ صورت وضعیت کسر کرده و مبلغ خالص را به حساب پیمانکار واریز می کند ،که کسورات شامل دو بخش می باشد قانونی و الزامی مثل مالیات و بیمه و اختیاری مثل سپرده حسن انجام کار

صورت وضعیت قبلی-صورت وضعیت فعلی=مبلغ صورت وضعیت…

ارزش مازاد تضمین شده :

خواندن  حسابداری قنادی ها

قرارداد اجاره های بلند مدت ممکن است مازاد تضمین شده ای توسط اجاره کننده برای اجاره دهنده تعهد شده باشد بدین صورت که ارزش متعارف دارائی مورد اجاره در پایان قرارداد اگر کمتر از ارزش مازاد تضمین شده باشد این تفاوت به عنوان زیان ناشی از مازاد پرداخت شود توسط اجاره کننده.

جهت اطلاعات تکمیلی با موسسه حسابداری ایلیا حساب تماس حاصل فرمایید.

مطالب تازه صورت وضعیت و ارزش مازاد تضمین شده در حسابداری

تماس با ما

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار