هزینه های جذب نشده در تولید

ایلیا حساب > blog > هزینه های جذب نشده در تولید

هزینه های جذب نشده در تولید شامل چه هزینه هایی است؟ 

در کدام قسمت از گزارش حسابرسی درج می شود؟
(در خود نظر یا تاکید بر مطلب خاص)

هزینه ای جذب نشده در تولید در واقع همان انحراف ظرفیت نا مساعد می باشد که از تفاوت بین سطوح ظرفیت برآوردی با تولید واقعی بدست می آید.

نرخ جذب سربار ثابت بر اساس سطح ظرفیت برآوردی محاسبه و بر اساس تولید واقعی به حساب کالای در جریان ساخت لحاظ میگردد.

حال اگر بین تولید بودجه شده و واقعی تفاوتی وجود داشته باشد. ما به تفاوت تحت عنوان انحراف ظرفیت یا همان سربار جذب نشده شناخته می شود.

خواندن  مطالب حسابرسی

اکثر موسسات حسابرسی و شرکت حسابداری به دلیل بار مالیاتی که سربار جذب نشده برای شرکت دارد از درج بند در این خصوص در گزارش حسابرسی صرف نظر میکنند.

ولی به صورت اصولی اگر مبلغ این انحراف با اهمیت باشد با توجه به تاثیری که بر روی سود خالص و موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت پایان دوره دارد می بایست برچسب اهمیت در قسمت مبانی اظهار نظر به عنوان بند گزارش حسابرسی ارائه گردد.

مردود یا مشروط نمودن گزارش بسته به اهمیت آثار ناشی از این رویداد دارد.

کاربران عزیز در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مشاوران مالی و مشاوران مالیاتی خدمات حسابداری ایلیا حساب ارتباط برقرار نمایند.

خواندن  حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی

هزینه های جذب نشده در تولید

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار