نامه درخواست مساعدت مالیات اجاره

ایلیا حساب > blog > نامه درخواست مساعدت مالیات اجاره

نامه درخواست مساعدت مالیات اجاره

ریاست محترم سازمان امور مالیاتی ………………

با سلام

احتراما با توجه به مفاد ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر مالیات موضوع قرارداد اجاره شرکت  از مالاجاره های پرداختی به موجر و پرداخت در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی ، با توجه به مهم بودن تحقق موارد مذکور و با توجه به اینکه تاخیر در انجام تکالیف مذکور موجب ایجاد جرائمی برای شرکت می شوئد ، با توجه به مشکلاتی که پیرامون این شرکت جهت انجام تکالیف مقرر وجود دارد جلب می نماید:

۱-قراداد اجاره شرکت با شماره …………………………..مورخ ………………………………در تاریخ …………………..به مدت …………………..منعقد شده است و موجر در قراداد منعقده  مالیات اجاره را بر عهده شرکت گذاشته است و مانع از کسر مبلغ مالیات اجاره از پرداختی ماهانه خود شده است لذا شرکت علاوه بر مبلغ اجاره می بایست مالیات اجاره را نیز مازاد بر این مبلغ پرداخت نماید که موضوع مذکور بر خلاف قوانین و مقرارت می باشد .

خواندن  حسابرسی 4

۲-موجرین شرکت مدعی بر این موضوع هستند که با توجه به اینکه ملک مورد اجاره دارای وراث متعددی می باشد دارای معافیت هایی جهت پرداخت مالیات مورد نظر می باشند اما تاکنون هیچ اقدامی جهت اخذ معافیت نیز صورت نگرفته است .

۳-شرکت پویا صنعت خوارزمی نیز جهت مساعدت و تسریع جهت اخذ معافیت مالیات اجاره برای موجرین نیز اعلام آمادگی کرده است و حتی شرکت نیز نسبت به تشکیل پرونده نیز اقدام نیز نموده است اما با توجه به اینکه موجرین از دادن مدارک شناسایی و وکالتنامه و مدارک مورد نیاز به شرکت خودداری نموده اند مراحل تشکیل پرونده نیز ناقص مانده است .

خواندن  حسابرسی

در این زمینه نیز از ریاست اداره امور مالیاتی، مصرانه استدعا داریم قصور انجام شده موجرین این شرکت را همچون عذر موجه وارده بر این شرکت تلقی بفرمایند و بخشودگی جرایم مالیاتی که بدلیل قصور موجرین بر ما تحمیل شده است با توجه به محدودیت ها و مشکلات عدیده مالی واحدهای تولیدی را مورد عنایت قرار دهند . قبلا از مساعدت و همکاری آن واحد مالیاتی کمال تشکر را دارد .

Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار