چه موقع فرض تداوم فعالیت در صورتهای مالی رعایت نمیگیرد؟

ایلیا حساب > blog > چه موقع فرض تداوم فعالیت در صورتهای مالی رعایت نمیگیرد؟

چه موقع فرض تداوم فعالیت در صورتهای مالی رعایت نمیگیرد؟

طبق استاندارد ۵۷ حسابرسی زمانی شرکت و فعالیت ان به مشکل می خورد که:

۱-بدهی جاری ان بیشتر از دارایی ان باشد.

۲-زیان انباشته ان دو برابر سرمایه باشد.

۳-وقتی که شرکت برای خرید اولیه با مشکل بر می خورد (کمبود نقدینگی)

چه موقع فرض تداوم فعالیت در صورتهای مالی رعایت نمیگیرد؟

تماس با ما

instagram – linkedin – +google – facebook

خواندن  حسابرسی
Call Now Button
قیمت نرم افزار سپیدار