شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

تحریر دفاتر | تحریر دفاتر قانونی | هزینه تحریر دفاتر قانونی | هزینه نوشتن دفاتر حسابداری

تحریر دفاتر - تحریر دفاتر قانونی - هزینه تحریر دفاتر قانونی - هزینه تحریر دفاتر - تحریر دفتر روزنامه - دفاتر حسابداری -نوشتن دفاتر قانونی - تحریر دفتر کل - هزینه نوشتن دفاتر حسابداری -هزینه دفتر نویسی حسابداری

ایلیا حساب / بلاگ ایلیا حساب / تحریر دفاتر | تحریر دفاتر قانونی | هزینه تحریر دفاتر قانونی | هزینه نوشتن دفاتر حسابداری
تحریر دفاتر | تحریر دفاتر قانونی | هزینه تحریر دفاتر قانونی | هزینه نوشتن دفاتر حسابداری
23 ارديبهشت، 1401
بازدید 29250 مرتبه
امتیاز 4.01/5
تحریر دفاتر | تحریر دفاتر قانونی | هزینه تحریر دفاتر قانونی | هزینه نوشتن دفاتر حسابداری
عنوانین

یکی از دغدغه های حسابداران و مدیران در جلسات مالیاتی، وجود اشتباه در دفاتر قانونی شرکت خود می باشد اشتباهی که ناشی از خسته گی ، کم تجربه گی تحریر کننده، دانش فنی پایین ، عجله و ... می باشد به همین علت ایلیا حساب با دایر نمودن واحد مختص تحریر دفاتر، برای همیشه این دغدغه را از ذهن حسابداران و مدیران پاک نموده است و شرکت ها براحتی میتواننده امور تحریر دفاتر خود را با مناسب ترین هزینه به ایلیا حساب بسپارند و در کوتاه ترین زمان دفاتر خود را دریافت نمایند.

هزینه  و شرایط تحریر دفاتر

 شرایط تحریر دفاتر بدین صورت می باشد که شرکت گزارشات و دفاتر قانونی خود را به کارشناسان دفتر نویسی ایلیا حساب تحویل می دهند و رسید دریافت می نمایند و پس از انجام عملیات دفتر نویسی دفاتر خودر را گرفته و رسید را به ایلیا حساب عودت می نمایند .

جهت استعلام هزینه تحریر دفاتر با شماره 02191007788 داخلی 20 الی 23  و یا با شماره 09121881481 تماس حاصل فرمایید.

 

تحریر دفاتر

تحریر دفاتر حسابداری:

تحریر دفاتر قانونی یکی دیگر از خدمات حسابداری این شرکت می باشد که توسط افراد با تجربه انجام می شود ، بدلیل اهمیت این موضوع تحریر دفاتر باید حتما توسط اشخاصی انجام شود که به نگارش و تحریر دفاتر مسلط هستند . دفتر روزنامه و کل جزو دفاتر اصلی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشمول بند (الف) ماده ۹۵ محسوب می شود ، دفاتر اصلی اشخاص حقیقی مشمول بند (ب) ماده ۹۵ شامل دفتر درآمد و هزینه می باشد . تحریر تمامی این دفاتر تجربه لازم دارد ، پس بنابراین توصیه می شود از اقدام به تحریر اینگونه دفاتر بدون راهنمایی های لازم توسط افراد با تجربه حتما” خودداری کنید زیرا باعث رد آن توسط حوزه مالیاتی مربوطه خواهد شد .  لازمه تحریر دفاتر قانونی داشتن تجربه کافی برای انجام این مهم است معمولا” یک موسسه حسابداری بدلیل تعدد انجام این کار توسط حسابداران شاغل در آن مطمئن ترین گزینه می باشد.

 

موارد عدم قبول تحریر دفاتر :

1-در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3 – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.

4 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.

5 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.

6 – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

7 – جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.

8 – محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.

9 – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت.

10 – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته.

نکته1: اگر اشتباه و غلط املایی در دفاتر کل و روزنامه ایجاد شد با خط قرمز مورد مذکور را مشخص می کنیم یعنی خط خوردگی به گونه ای باید باشد که متن و مبلغ خط خورده بطور کامل مشخص و هیچگونه ابهامی برای خواننده نباید داشته باشد. همچنین تعداد مورد های خط خورده و اشتباه نباید زیاد و از حد متعارف تجاوز نماید لازم به ذکر است میزان حد مجاز خط خوردگی ها  بسته به حجم دفاتر و نظر سر ممیز متغیر می باشد.

نکته 2: همچنین جهت تحریر دفاتر توسعه می گردد با روان نویس و یا خودکار مشکی استفاده گردد. و به هیچ عنوان از لاک غلط گیر و از این قبیل موارد استفاده نگردد.

دفتر روزنامه:

که به آن دفتر ثبت اولیه ی معاملات نیز می گوییم دفتری است که معاملات و عملیات مالی یک مؤسسه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود.شکل معمول دفتر روزنامه به صورت زیر می باشد .

1-دفتر روزنامه کلیه ی معاملات مالی یک مؤسسه را به ترتیب تاریخ وقوع نشان می دهد و به این ترتیب پیگیری بعدی رویدادهای رخدادهای مالی آسان می شود .

2-دفتر روزنامه کلیه اطلاعات مربوط به یک معامله را (شامل تاریخ معامله ،نام حسابهای بدهکار و بستانکار مبالغ بدهکار و بستانکار به طور یکجا نشان داده می شود)

برای تحریر دفاتر قانونی دفتر چند برگ بگیریم؟

برای درخواست دفاتر محدودیتی وجود ندارد و با توجه به حجم فعالیت میتوانید دفاتر 50، 100 و یا دویست برگ درخواست بدید که بیشتر از دویست برگ هم میشود درخواست داد که در قالب چند دفتر ارسال می شود. اگر هم دفاتر پلمپ شده زیاد باشد و صفحات زیادی از دفتر نانویس بماند هیچ ایرادی ندارد و مشکل ساز نمیشود.

اگر سال مالی دفاتر رو اشتباه پلمپ کنید تکلیف چیست؟

مودیان باید طبق تاریخ شروع سال مالی ثبت شده در اساس نامه سال مالی را وارد نمایند ولی اگر بنا به دلایلی چنین اشتباهی در پلمپ رخ دهد باید دفاتر رو بصورت نانویس و همراه یک نامه به اداره ثبت تحویل دهند و دفتر صحیح جدید را دریافت کنند. در غیر این صورت این اشتباه امکان دارد منجر به رد دفاتر شود.

نمونه دفتر روزنامه

شماره سند

تاریخ

روز/ماه

شـــــرح

بدهکار بستانکار
9

02/11

موجودی بانک

سرمایه

* 5.000.000

 

5.000.000

10 02/19

وسیله نقلیه

موجودی بانک

* 3.000.000

 

3.000.000

نحوه ثبت اطلاعات مالی در دفتر روزنامه:

1-شماره سند حسابداری در این ستون شماره رویدادهای مالی را به ترتیب و از شماره 1 می نویسیم.

2-تاریخ سند حسابداری ستون تارخ به 2 ستون جداگانه ی روز و ماه تقسیم می شود نوشتن ماه انجام معامله در ثبت 1 ضرورت ندارد مگر اینکه صفحه ی دفتر روزنامه .

سال انجام معامله نیز تنها در اولین سند مشخص می شود . طبق قانون تجارت هر مؤسسه به هر سال مالی خود باید از یک دفتر روزنامه استفاده کند همچنین دفاتر هر یال مالی باید قبل از سال مالی انجام شود.

3-حساب بدهکار عنوان حساب بدهکار بر روی همان خطی که شماره سند و تاریخ سند نوشته شده و از سمت راست ستون شرح و مبلغ آن نیز بر روی همان خط و در ستون بدهکار نوشته می شود .

4-حساب بستانکار،عنوان حساب بستانکار در خط بعدی و با فاصله ی کمی از سمت راست ستون شرح و مبلغ آن نیز در همان خط و در ستون بستانکار نوشته می شود.

5-یک شرح خلاصه در پایان رویداد نوشته می شود.

دفتر کل:

که به آن ثبت نهایی معاملات نیز می گوییم دفتری است که حسابهای یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود شکل معمول دفتر کل به صورت زیر می باشد .

1-در دفتر کل برای هر حساب در سطح کل صفحه یا صفحاتی جداگانه اختصاص می دهیم یعنی  برای همه حسابهای کل تراز نامه ( موجودی نقد و بانک ، حسابهای و اسناد دریافتنی  ، پیش پرداخت ، حسابهای پرداختنی ، دارایی های ثابت ، دارایی نامشهود ، استهلاک انباشته ، ذخایر ، پیش دریافت و … )صفحه و یا صفحات جداگانه ( با توجه به تعداد آرتیکل ها ) اختصاص می دهیم.

2-حسابها به همان ترتیبی که در ترازنامه منعکس می شود صفحه گذاری می شوند یعنی ابتدا دارایی ها ،سپس بدهی ها و در پایان سرمایه نوشته می شود.

نکته3 : همچنین باید توجه داشت به هیچ عنوان در یک صفحه نباید دو سرفصل جداگانه اختصاص داد.

هزینه تحریر دفاتر

نمونه دفترکل:

نام حساب : موجودی نقد و بانک

شماره سند

تاریخ

روز/ماه

شـــــــــرح * بدهکار بستانکار تشخیص مانده
9 02/11 نقل از دفتر روزنامه * 5.000.000    بد/بس

5.000.000

نحوه انتقال معاملات مالی از دفتر روزنامه به دفتر کل:

1-پیدا کردن نام حساب : نام حسابی را که در دفتر روزنامه بدهکار شده در دفتر کل پیدا می کنیم .

2-شماره و تاریخ سند را عینا از دفتر روزنامه به دفتر  کل منتقل می کنیم .

3-مبلغ بدهکار دفتر روزنامه را به ستون بدهکار حساب مربوط به دفتر کل منتقل می کنیم .

4-شماره صفحه ی دفتر کل را در عطف دفتر روزنامه می نویسیم.

5-مانده ی حساب را مشخص و در ستون مانده می نویسیم .

6-در ستون تشخیص و با اختصار بد و یا بس می نویسیم .

7-در ستون شرح دفتر کل معمولا عبارت نقل از دفتر روزنامه نوشته می شود.

8-مراحل انجام شده برای حساب بستانکار سند مربوطه انجام می شود.

هزینه نوشتن دفاتر حسابداری:

تحریر دفاتر یکی از حساس ترین بخش عملیات مالی می باشد  به همین علت برای اطمینان از انجام صحیح  این کار مهم و خطیر بهتر است که حسابداران متخصص دفتر نویسی استفاده گردد همانطور که میدانید نوشتن دفاتر حسابداری بر همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت اقتصادی هستند الزامی می باشد و تمامی اشخاص بند الف (دفاتر کل و روزنامه ) ، بند ب و ج (دفاتر درآمد و هزینه ) باید فعالیت اقتصادی یک سال مالی خود را به صورت مکتوب به اداره مربوطه ارائه دهند. به همین علت نوشتن دفاتر حسابداری بسیار کار تخصصی و دشوار می باشد که از عهده هر شخصی و حسابدار بر نمی آید  و باید برای ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل از رویدادهای مالی بنگاه اقتصادی اطلاع داشته باشیم و بتوانیم اینها را به صورت صحیح تفکیک و وارد دفاتر نماییم.

لازم به ذکر است  نگهداری صحیح دفاتر بسیار لازم و ضروری می باشد و در دفتر نویسی به هیچ عنوان  از غلط گیر استفاده نشود و خط خوردگی بیش از اندازه نداشته باشد به که امکان رد دفاتر بالا می رود.

اطلاعات تکمیلی از دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل ) :

مبنای  دفتر روزنامه و کل  مربوط به قانون تجارت سال 1304 تصویب شده است و طبق قانون تجارت  که در سال 1311 و بخشی از آن در 1347 تصویب شده مورد استفاده قرار گرفته و دفاتر  تجاری  دفتر روزنامه و کل طبق ماده 6 کسبه های جز مکلف اند دفاتر تجاری یا ذکر شده که طبق  وزارت عدلیه این قانون باید داشته باشند دفتر دارایی ،دفتر کپیه ( دفتر ارسال مرسولات ) در قانون   که در سال 1311 الزامی بوده است که طبق ماده 5 قانون مالیات مستقیم  صاحبان مشاغل  موضوع این فصل 4 مالیات  برمشاغل دفاتر و اسناد مدارک کسب مورد  نظر که اصول مربوطه از جمله  اصول و ضوابط قانون تجاری برای تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری شود
دفاتر تجاری در قانون مالیات نبوده است و قانون مالیات ارجاع داده است به قانون تجارت که در آیین نامه ماده 95 نحوه تحریردفاتر به طور کامل ذکر شده است با مطالعه قانون تجارت الزما معنی  دفاتر قانونی این دفاتر کاغذی نمی باشد 
طبق ماده 6 فصل 5 مودیان باید ثبت رویدادهای مالی را در نرم افزارهای حسابداری مورد تایید اداره  مالیات استفاده کنند و این گزارش نرم افزارها به معنی دفاتر قانونی است  و بند 9 ماده16  فصل 10 این قانون  تغییر  سیستم حسابداری طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی به اداره مالیات موجب رد دفاتر میشود .

 بند 9فصل 5 آیین نامه تکالیف مودیان درمورد نگهداری دفاتر :

تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی و حقیقی  که  جدید والتاسیس شده اند از تاریخ ثبت حقوقی از شروع فعالیت برای ثبت مدارک و اسناد دو ماه  مجاز می باشند 
بند 10ثبت دفاتر  ضمن سال  مشروط بر اینکه هیچگونه عملیات مالی وپولی در مدت تاسیس انجام نشده باشد موردی ندارد  
تاریخ تحریر دفاتر بیش از 15روز تاخیر موجب رد دفاتر می شود .

جمع بندی:

در کل اگر دفتر نویسی کار سخت و خسته کننده ای است حوصله نوشتن دفاتر را ندارید و  روش  تحریر دفاتر را نمی دانید؟ و یا زمان و تمرکز نوشتن دفاتر روزنامه و دفاتر کل را ندارید و هزینه نوشتن دفاتر را نمی دانید ؟ می توانید با تماس با کارشناسان ایلیا حساب اطلاعات کلیه موارد مذکور را براحتی بدست بیاورید.

 

هزینه تحریر دفاتر قانونی چقدر است؟
مدت زمان تحریر دفاتر چند روز می باشد؟
چه تضمینی بابت سلامت دفاتر، انجام صحیح تحریر ، تحریر در زمان مقرر و ... وجود دارد؟
تحریر دفاتر توسط چه اشخاصی صورت می پذیرد؟

ارسال نظر

علی حسینی

هزینه ی نوشتن دفاتر چقدر هستش؟

ایلیا حساب

علی حسینی:re لطفا با شماره 02191091501 تماس بگیرین یا داخل اپلیکیشن حسابدار اپ تیکت بزنید.

سمانه سپاسی

مرسی خیلی خیلی ممنون، واقعا هم دقیق نوشته شده بود هم به موقع تحویل گرفتم.

میلاد نجفی

عالی، هر سال استرس تحریر دفاتر رو داشتم، پارسال داده بودم به ی شخصی گند زد تو دفاتر شرکت رفت، کارمون به هئیت کشیده شده بود.

الهه کریمی

من حدود ده ساله که دفاتر کل و روزنامه می‌نویسم خوشحال میشم اگه بتونم ارائه خدمتی داشته باشم 09155581589

ایلیا حساب
پاسخ در سریع ترین زمان
ایلیا حساب
خوش آمدید
چطور میتونم کمکتون کنم؟
05:07
با ما در واتساپ صحبت کنید