شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات

آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات - ایلیا حساب - آئین نامه معاملات چیست و چگونه تهیه میگردد؟ بهترین نمونه آئن نامه معاملات - کمیسیون معاملات ...

ایلیا حساب / بلاگ ایلیا حساب / آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات
آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات
16 تير، 1401
بازدید 38042 مرتبه

امتیاز : 4.2
تعداد رای : 225

آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات
عنوانین

فـصـل اول

کـلـیـات

به موجب ماده ۴۰ ردیف ۲ اساسنامه شرکت نمونه********** آئین نامه معاملات شرکت بدین ترتیب تدوین می گردد و منظور از تدوین این آئین نامه معاملات نیل به سوی اهداف تعیین شده در زمینه تصمیم گیری و اجرای صحیح معاملات شرکت و همچنین تقویت امر نظارت و کنترل و نهایتاً رعایت منافع و مصالح شرکت از نظر مسائل مالی، فنی و حقوقی در راستای صرفه و صلاح شرکت می باشد.

بدین منظور شرکت اعم از تجاری یا خدماتی و غیره ضروریست با برنامه ریزی صحیح و هماهنگی لازم در چهارچوب بودجه مصوب، کلیه معاملات خود را به نحو مطلوب و فراگیر انجام داده ( طبق آئین نامه معاملات) و دقت شود تا خریدها مناسب و با توجه به امکانات مالی شرکت طوری انجام گیرد که امر خرید با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت و کوتاهترین زمان توسط کمیسیون معاملات صورت پذیرفته و فروش کالا و خدمات نیز به آن دسته از خریداران که تمایل خرید دارند با بالاترین قیمت ممکن توسط کمیسیون معاملات صورت گیرد.

فـصـل دوم

تعاریف-قبل از پرداختن به اصول و مفاد آئین نامه معاملات لازم است به تعاریف و مفاهیم در این آئین نامه به شرح ذیل اشاره گردد:

۱-۲-خرید:منظور از خرید تحصیل کالا و یا خدمات مورد نیاز شرکت و خدمات پیمانکاری به طور اعم از منابع و امکانات موجود بازار (داخلی/خارجی) و اعم از (شخصیت حقیقی و حقوقی) به بهای معلوم (نقدی/غیر نقدی).

۲-۲-استعلام و مناقصه:استعلام و مناقصه عبارت است از روش انجام خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات با نازلترین قیمت را دارا می باشند که با شرایط خاص خود انجام می گیرد.

۱-۲-۲-استعلام و مناقصه عبارت است از خرید اقلام مورد نیاز از فروشندگان کالا یا عرضه کنندگان خدمات با کیفیت مطلوب و معین با نازلترین قیمت و با شرایط خاص (در فصل چهار این آئین نامه ذکر گردیده است) انجام می گیرد.

۲-۲-۲-مزایده عبارت است از فروش آن دسته از اقلام راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و ضایعات که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نباشد (در فصل هشتم این آئین نامه توضیح داده شده است) به بالاترین قیمت انجام می گیرد.

۳-۲-نصاب معاملات: نصاب معاملات عبارت است از مبلغ تعیین شده برای هر نوع معامله در هر نوبت از خرید و یا فروش بر اساس مقررات این آئین نامه (بخشنامه ها و مقررات و قوانین خاص و همچنین پیش بینی بودجه در این آئین نامه ملحوظ شده است).

۴-۲-اسناد مثبته:اسناد مثبته به آن دسته از مجوزها، مدارک و اسنادی اطلاق می گردد که انجام معامله و یا پرداخت هزینه را بر اساس این آئین نامه به ثبوت رساند.

۵-۲-فروش و ارائه خدمات:منظور از فروش و ارائه خدمات در این آئین نامه عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارائیهای ثابت، ماشین آلات، وسایل نقلیه و نیز راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که از حیض انتقال خارج شده و قابل استفاده در شرکت نمی باشد.

۶-۲-انحصاری بودن فروشنده:انحصاری بودن فروشنده یعنی فروشنده تنها تولید کننده و یا وارد کننده کالا باشد.

 

فـصـل سـوم

حـدود مـعـامـلات- معاملات از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-۳-معاملات جزئی:

معاملاتی که مبلغ آنها تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (تا پنجاه میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تأیید مدیریت عامل قابل اجراست.

۲-۳-معاملات متوسط:

معاملاتی که مبلغ آنها از  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ تا ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (تا پانصد میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تأیید هیات مدیره محترم قابل اجراست.

۳-۳-معاملات کلان:

معاملاتی که مبلغ آنها از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ به بالا باشد با تاًیید مجمع عمومی قابل اجراست.

تـبـصـره۱-تجزیه یک نوع معامله یا خرید به اجزای کوچکتر و درخواست متنوع به ترتیبی که معاملات را از طبقه ای به طبقه پائین تر تنزل دهد به هر دلیل و به هر عنوان ممنوع می باشد و در هر موردیکه از طرف مسئولین ذیربط گزارش شود واحد اجرائی مسئول خواهد بود، مگر به تشخیص مدیر عامل در مواقع ضرورت و نیاز.

تـبـصـره۲-اگر یک نوع کالا در درخواست های متفاوت و متعدد و در یک مقطع زمانی جهت خرید ارسال شود بایستی درخواست های مزبور ادغام و از طریق ماده ۳ این آئین نامه معاملات انجام پذیرد.

« جدول كميسيون معاملات شركت توسعه کسب و کار توسکا »
رديف نـوع معاملات مـبـلـغ(ريـال) مـبـانـي مـعـامـلات به تشخيص و مسئوليت
1 معاملات جزئي تا 50.000.000.000 دو فقره استعلام مدیر عامل
2 معاملات متوسط از50.000.000.001 تا500.000.000.000 سه فقره استعلام هیات مدیره
3 معاملات کلان بیش از 500.000.000.000 پنج فقره استعلام مجمع عمومی

 

فـصـل چـهـارم

 

روش های انـجـام مـعـامـلات خـریـد-پس از تأیید مراتب خرید کالا و یا خدمات بر اساس ضوابط شرکت، خرید کالا به شرح ذیل انجام خواهد شد:

۱-۴-معاملات جزئی:

در مورد معاملات جزئی مأمور خرید مکلف است پس از تحقیق کامل درباره قیمت جنس و یا اجرت کار معامله را با رعایت صرفه و صلاح شرکت با حداقل قیمت و با مسئولیت خود به انجام رسانده و صورتحساب آن را که حاوی نام و نشانی دقیق و تلفن و مهر و کلیه اطلاعاتی که جهت درج در فاکتور، قانون مستلزم دانسته است، دریافت دارد. ضمناً‌ مأمور خرید بایستی ذیل فاکتور را با ذکر اینکه معامله با کمترین بهاء انجام شده است امضاء و به تأیید (معاونت بازرگانی) برساند.

تـبـصـره۳-صورتحساب یا فاکتورها بایستی به مهر فروشگاه ممهور و ضمناً اعلام دریافت وجه کتباً با امضاء فروشنده در آن ثبت گردد.

تـبـصـره۴-در مواردیکه به دلیل شرایط خاص بازار در معاملات جزئی و با توجه به شرایط خاص که اخذ صورتحساب ممکن نبوده و انجام معامله ضرورت داشته باشد می توان معامله را با تأیید مسئول کارپرداز و تصویب (معاونت بازرگانی) انجام داد.

 

۲-۴-معاملات متوسط:

در مورد معاملات متوسط مأمور خرید بایستی از هر یک از فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار که عمده آنها نباید از ۳ سه فروشنده کمتر باشد، بر روی ورقه جداگانه همزمان با شرایط یکسان، استعلام کتبی به عمل آورد.

تـبـصـره۵-کلیه استعلام های جهت پخش به فروشندگان و دریافتی ازطریق کمیسیون استعلام که متشکل از (مدیر مالی) و (مدیر بازرگانی) تشکیل می شود گشایش می یابد و به هیات مدیره جهت تصمیم گیری ارائه می شود.

تـبـصـره۶-در صورتیکه بعد از مشخص شدن برنده استعلام، پیشنهاد جدیدی به میزان حداقل ۵% پنج درصد پائین تر از برنده اول استعلام دریافت گردد و شرایط معامله از نظر کیفیت و کمیت ثابت باشد، به تشخیص و مسئولیت (مدیربازرگانی) و تایید هیات مدیره می توان این قبیل معامله را حداکثر در ظرف دو روزکاری انجام داد.

تـبـصـره۷-استعلام بهاء باید از تولیدکنندگان یا فروشندگان اصلی به عمل آید مگر در شرایط خاص با تأیید (معاونت بازرگانی).

تـبـصـره۸-در مواردی که فروشنده یا مجری کار کمتر از ۳ سه نفر باشد، امور تدارکات بایستی با توجه به صرفه و صلاح شرکت با تأیید (مدیر بازرگانی) و تصویب هیات مدیره برحسب مورد نسبت به خرید اقدام نماید.

تـبـصـره۹-در مواردی که فروشنده منحصر بفرد باشد امور تدارکات ضمن ارائه مدارک دال بر انحصاری بودن آن در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت اقدام به خرید نماید.

مأمور خرید بایستی به تعداد ۳  فقره و بر روی ورق جداگانه با شرایط یکسان استعلام کتبی تهیه نماید که پس از تشکیل کمیسیون معاملات اقدام به انجام معامله نماید.

۴-۴-معاملات کلان:

معاملات کلان همان طوری که در بند ۳ فصل سوم اشاره گردید به آن دسته از معاملات اطلاق میگردد که مبلغ معامله از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( پانصد میلیارد ریال) به بالا باشد.

معاملات عمده بر اساس این آئین نامه حداقل با ۵ پنج فقره استعلام کتبی و تشکیلکمیسیون معاملات و تصویب مدیر عامل و هیأت مدیره محترم  و تایید مجمع عمومی و برحسب مورد با برگزاری مناقصه (عمومی یا محدود) انجام خواهد شد.

تـبـصـره۱۰-در معاملات کلان که از طریق مناقصه محدود یا عمومی انجام می گیرد تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (پانصد میلیون ریال) با تشکیلکمیسیون معاملات و تأیید مدیر عامل و مازاد بر آن با تأیید هیئت مدیره محترم بایستی انجام گیرد.

تـبـصـره۱۱-در مورد کالاهائی که از طرف دولت نرخ رسمی اعلام گردیده استعلام و مناقصه لزومی ندارد.

تـبـصـره۱۲-در مورد خریدها دبیرکمیسیون معاملات مناقصه موظف است قبل از اقدام، مورد معامله را به تأیید اعضاء کمیسیون خرید برساند.

آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات

فـصـل پـنـجـم

کمیسیون معاملات-ترکیب اعضاء کمیسیون معاملات (مناقصه و مزایده) شامل سه نفر از مدیران یا معاونین شرکت که ترکیب آن در بند ۱-۱-۵ آمده است به انتخاب مدیر عامل جهت انجام معاملات تشکیل می گردد، خواهد بود.

۱-۵-مقررات مربوط به کمیسیون معاملات (مناقصه/مزایده):

۱-۱-۵-اعضاء کمیسیون متشکل از ۱-معاون بازرگانی،۲-معاون مالی و پشتیبانی، ۳- معاون فنی (که بر اساس احکام مدیر عامل معرفی می شوند) و۴-مدیر عامل شرکت یا نماینده ایشان می باشند.

تبصره۱۶- در مواردی که موضوع معامله جنبه فنی و تخصصی داشته باشد از مدیر خدمات فنی و مهندسی  جهت مشاوره و کسب اطلاع دعوت به عمل خواهد آمد.

۲-۱-۵-مدیر بازرگانی به عنوان دبیرکمیسیون بوده و مسئولیت هماهنگی و انجام کلیه موارد اجرائی کمیسیون را به عهده دارد.

۳-۱-۵-دبیرکمیسیون معاملات موظف است اطلاعات مربوطه را قبل از تشکیل جلسات در اختیار اعضاء کمیسیون قرار داده و یا سوابق و مدارکی که توسط اعضاء کمیسیون به عنوان اطلاعات قبلی درخواست گردیده تهیه و در اختیار آنها قرار دهند.

۴-۱-۵-جلسات کمیسیون معاملات بایستی با حضور کلیه اعضاء کمیسیون رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

۵-۱-۵-تصمیمات کمیسیون معاملات طی صورتجلسه ای جهت تصویب نهائی به (مدیر عامل محترم شرکت) برحسب مورد اعلام خواهد شد.

۶-۱-۵-کمیسیون معاملات مکلف است تصمیم گیری خود را با توجه به نحوه و تصمیمات معامله حداکثر ظرف مدت دو روز کاری اتخاذ و جهت تصویب به (مدیر عامل محترم شرکت) بر حسب مورد گزارش نماید.

۷-۱-۵-تشکیل جلسات کمیسیون معاملات با درخواست دبیرکمیسیون معاملات تشکیل خواهد شد و شایان ذکر است که تشکیل جلسات مذکور می بایست نسبت به انجام معامله مقدم باشد.

۲-۵-وظایف کمیسیون معاملات:

۱-۲-۵-بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهاداتی که جهت انجام معاملات شرکت دریافت می دارد.

۲-۲-۵-بررسی پیشنهاداتی که از طرف امورهای مختلف شرکت به عنوان شرایط خاص معاملات تهیه، تدوین و به کمیسیون مزبور ارجاع می شود.

۳-۲-۵-پیشنهاد انجام معاملات عمده به صورت مناقصه (عمومی و محدود) یا ترک مناقصه، مزایده و یا ترک آنها.

۴-۲-۵-انتخاب برنده مناقصه و یا مزایده و تعیین شخص حقیقی و حقوقی که معامله بایستی با آنها انجام گیرد.

۵-۲-۵-رعایت صرفه و صلاح شرکت در زمینه انتخاب برندگان مناقصه و مزایده با ذکر دلایل.

۶-۲-۵-بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در معاملات و طبقه بندی آنان با توجه به نوع حرفه و تخصص و ارسال آن برای تأیید به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت) بر حسب مورد.

۷-۲-۵-اظهار نظر نسبت به انتخاب کالاهای مخصوص و مشابه از بین فروشندگان مختلف در مواردی که یکی از چند کالای مشابه مد نظر باشد و اعلام نتیجه با ذکر دلیل به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت) بر حسب مورد.

۸-۲-۵-بررسی پیش پرداخت وجه درخواست شده توسط متقاضی و تأیید و میزان آن بر حسب نوع معامله و گزارش آن به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت).

۹-۲-۵-بررسی و اظهار نظر در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه و یا مزایده.

۱۰-۲-۵-تعیین میزان سپرده و قیمت پایه اقلام مورد مناقصه یا مزایده جهت قید در آگهی مناقصه و مزایده برحسب نوع معامله، قابل ذکر است که در صورت امتناع از انجام معامله وجه سپرده دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

۱۱-۲-۵-چنانچه قیمت های پیشنهادی مناقصه ضمن بررسی به علت طولانی شدن مدت، بر میزان برآورد اولیه (قیمت پایه) اضافه گردد و یا قیمت های مزایده، کمتر از ارزیابی قبلی باشد کمیسیون معاملات می تواند با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تجدید نظر در قیمت های پایه به پیشنهادهای رسیده ترتیب اثر داده و تصمیم نهائی خود را اعلام نماید.

۱۲-۲-۵-کمیسیون معاملات موظف است کلیه صورتجلسات مربوط به تصمیم گیری را بلافاصله جهت اطلاع و تصویب نهائی به بالاترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت) بر حسب مورد ارسال دارد.

۱۳-۲-۵-مسئولیت اجرای تصمیمات کمیسیون معاملات که مورد تصویب نهائی قرار گرفته است به عهده بالاترین رده سازمانی، بر حسب مورد مدیر تدارکات و یا مدیر محترم عامل شرکت می باشد.

۱۴-۲-۵-در صورت ضرورت و تشخیص دبیر و یا اعضایکمیسیون معاملات حسب مورد از مشاورین حقوقی و افراد مطلع و کارشناسان در جهت مشاوره و کسب اطلاعات مورد نظر دعوت به عمل خواهد آمد.

فـصـل شـشـم

مـنـاقـصـه- مناقصه عبارت است از خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات را با نازلترین قیمت دارند.

مناقصه در این آئین نامه معاملات به دو صورت بیان خواهد شد:

۱-۶-مناقصه عمومی:

در مواردی که طبق تشخیص کمیسیون معاملات ضرورت دارد که معامله از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد لازم است تمهیداتی به شرح ذیل به عنوان مناقصه صورت گیرد:

۱-۱-۶-درج آگهی در مناقصه به اقتضای اهمیت مناقصه و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات از یک تا سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منطقه یا کشور درج می گردد و در مواردی که کمیسیون مناقصه برحسب مورد تشخیص دهد که آگهی مناقصه در چند محل ضرورت دارد می تواند به نشر آگهی در محل هایی که لازم است اقدام کند.

۲-۱-۶-هر گاه موضوع مناقصه مربوط به انجام معاملات خارج از کشور باشد به تشخیص کمیسیون معاملات ضمن درج آگهی در داخل کشور، آگهی های لازم در جراید مربوطه در خارج کشور نیز درج خواهد شد.

۳-۱-۶-در صورت صلاحدید و نیز رعایت صرفه و صلاح، شرکت یک نسخه از آگهی را جهت فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان خدمات که دارای صلاحیت لازم باشند ارسال خواهد نمود.

۴-۱-۶-نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات باید در آگهی مربوطه درج گردد.

۵-۱-۶-مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که یک طرف معامله در تحویل کالا و یا انجام کار تأخیر یا کوتاهی نماید باید مشخص گردد.

۶-۱-۶-مهلت قبول پیشنهادات واصله با توجه به نوع و میزان اهمیت معامله و اینکه پیشنهاد از داخل یا خارج از کشور باشد باید کافی بوده و به هر حال این مهلت از تاریخ انتشار اولین آگهی نباید در داخل کشور کمتر از ۱۰ روز و در خارج از کشور کمتر از ۳۰ روز باشد و در مواردخاص زمان های فوق الذکر قابل تجدید نظر می باشند.

تـبـصـره۱۷-مدت زمان قبول دریافت مدارک و اسناد مناقصه از طرف شرکت به پیشنهاد دهندگان می بایست توسط کمیسیون معاملات تعیین گردد.

۷-۱-۶-لازم است در آگهی مناقصه قید شود که پیشنهاد دهنده ملزم است مبلغی را که کمیسیون معاملاتبه تناسب میزان معامله و یا نوع کار مقطوعاً تعیین می نماید و مقدار آن نیز نباید بیشتر از ۵% مبلغ پیشنهادی و برآوردی با تشخیص کمیسیون باشد را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شرکت نزد بانک واریز و اصل فیش بانکی را ضمیمه پیشنهاد نماید.

تـبـصـره۱۸-پیشنهاد دهندگان می توانند تضمین بانکی یا چک و یا سفته مورد قبول شرکت را نیز به جای سپرده ارائه نمایند و ضمناً ضمانتنامه یا چک و یا سفته باید به ضمیمه اسناد مناقصه به پیشنهاد دهندگان تسلیم گردد.

تـبـصـره۱۹-سقف رقم سپرده به پیشنهاد کمیسیون معاملات و تصویب مدیر محترم عامل بر حسب مورد تعیین می گردد.

۸-۱-۶-در آگهی باید قید شود که شرکت در قبول یا رد هر یک و یا تمام پیشنهاد های واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

۹-۱-۶-در آگهی باید قید شود که به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهائی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و یا بعد از مهلت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواد شد.

۱۰-۱-۶-روز و ساعت قبول پیشنهادات باید در آگهی درج شود.

۱۱-۱-۶-زمان ارائه اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهندگان به کمیسیون با نظر اعضای کمیسیون معاملات خواهد بود.

۱۲-۱-۶-کمیسیون معاملات بنا بر اهمیت معامله حداکثر مهلتی را که برای بررسی و انتخاب بهترین پیشنهادها و اعلام نتیجه لازم تشخیص می دهد در شرایط مناقصه قید خواهد نمود.

۱۳-۱-۶-در صورتیکه اعلام شرایط معامله در روزنامه کثیرالانتشار همراه با آگهی مناقصه با رعایت مراتب فوق و به دلیل بالا بودن میزان هزینه آن میسر واقع نگردیده، لازم است در آگهی مناقصه قید شود که کلیه شرایط معامله در دفتر شرکت موجود بوده و پیشنهاد دهندگان می توانند پس از اطلاع از شرایط معامله نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد خود اقدام لازم معمول فرمایند.

۱۴-۱-۶-شرایط و مشخصات مندرج در مناقصه بایستی حتی المقدور به گونه ای باشد تا متقاضیان بیشتری قادر به شرکت در مناقصه باشند و ضمناً منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه که قبلاً‌ در آگهی و مشخصات پیش بینی شده ممنوع است.

تـبـصـره۲۰-هر گونه امتیازبندی شرکت های طرف معامله در کمیسیون معاملات می بایست قبل از گشایش  قیمتهای پیشنهاد دهندگان باشد.

۱۵-۱-۶-اگر پس از انتشار آگهی مناقصه و یا ارسال دعوتنامه، پیشنهادی در مهلت مقرر دریافت نگردید و یا اینکه پیشنهادات رسیده از سه فقره کمتر و یا ضمیمه های ارسالی ناقص و پاسخگوی انجام معامله نباشند در این صورت معامله با روشی که کمیسیون مشخص خواهد کرد و با تصویب مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد برگزار خواهد شد.

۱۶-۱-۶-کلیه پیشنهادات بایستی در دو پاکت « الف و ب »که یکی حاوی مشخصات فنی، سپرده شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک لازم باشد و دیگری حاوی قیمت پیشنهادی باشد را تهیه نمایند و پس از انجام لاک و مهر ارسال گردد.

۱۷-۱-۶-در راستای بررسی به پیشنهادهای واصله ابتدا پاکت های «الف» متعلق به کلیه پیشنهاد دهندگان که مربوط به اسناد و مدارک مناقصه و سپرده می باشد باز نموده و پس از حصول اطمینان از صحت مدارک و قبول مشخصات و شرایط مناقصه از سوی آنان، نسبت به ثبت مشخصات شرکت کنندگان در صورتجلسه کمیسیون معاملات سپس به دنبال آن پاکت های «ب» که مربوط به اعلام قیمت میباشد گشوده  و در صورتجلسه معاملات ثبت خواهد شد.

۱۸-۱-۶-ملاک تعیین برنده برای کلیه معاملات عمده، روش حداقل قیمت خواهد بود مگر اینکه شرایط معامله ایجاب نماید که علاوه بر قمیت، عوامل فنی نیز در نظر گرفته شود، تشخیص این موضوع با امور متقاضی مربوطه و تأیید آن با کمیسیون معاملات و تصویب نهائی با مدیر عامل و یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد خواهد بود.

۱۹-۱-۶-چنانچه کمیسیون معاملات بعد از برگزاری مناقصه و بررسی پیشنهادهای واصله نسبت به صلاحیت برنده مناقصه تردید نماید نظر خود را با ذکر دلیل به مدیر عامل و یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد گزارش نموده و بر اساس تصمیمات متخذه اقدام خواهند نمود.

۲۰-۱-۶-با توجه به بند ۱۹-۱-۶، تصمیمات اتخاذ شده در مورد برنده مناقصه بایستی بلافاصله توسط کمیسیون معاملات به واحد تدارکات ابلاغ و واحد تدارکات مکلف است نتیجه مناقصه را به برنده اعلام و بدون تأخیر به انجام معامله و درصورت لزوم به انعقاد قرارداد اقدام نماید.

۲۱-۱-۶-چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت تعیین شده از طرف کمیسیون که بیش از ۱۰ روز کاری نخواهد بود، پس از ابلاغ کتبی جهت انجام معامله یا انعقاد قرارداد حاضر نشود شرکت مجاز به ضبط سپرده برنده موضوع بند ۸-۱-۶- این آئین نامه معاملات خواهد بود.

۲۲-۱-۶-قبل از انجام معامله و یا امضاء قرارداد توسط برنده مناقصه (نفر اول) سپرده نفر دوم و سوم مناقصه را مسترد نخواهد شد تا به محض آنکه برنده مناقصه از انجام معامله یا انعقاد قرارداد خودداری نماید شرکت قادر باشد با نفر دوم با توجه به در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی وی نسبت به انجام معامله و یا عقد قرارداد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه نفر دوم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر حاضر به انجام معامله و یا عقد قرارداد نباشد سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد و نفر سوم نیز در صورت خودداری از انجام معامله یا عقد قرارداد سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و تجدید مناقصه الزامی است.

۲۳-۱-۶-به محض تعیین نفرات اول و دوم سوم (برندگان مناقصه) سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مناقصه آزاد و مسترد خواهد شد.

۲۴-۱-۶-در معاملاتی که ضمانت نامه از بانک و مؤسسات اعتباری خارجی صادر شده باشد، اعتبار مؤسسه خارجی و نمونه ضمانتنامه مربوطه بایستی قبلاً مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی(یا یکی از بانک های داخلی) ایران واقع شود.

۲۵-۱-۶-در مورد کارهای ساختمانی، تأسیساتی، حمل و نقل، خرید و نصب ماشین آلات، انتقال دانش فنی و نظایر آن، پس از تصویب کمیسیون معاملات با توجه به پیشنهاد ارائه شده در مناقصه و موافقت مدیر عامل (و یا هیئت مدیره شرکت) بر حسب مورد، سایر موارد مربوط به تضمین اجرای تعهدات و حسن انجام کار منوط به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین خواهد بود و علاوه بر اخذ سپرده یا ضمانتنامه بانکی، شرکت با توافق طرف قرارداد از هر پرداخت حداکثر تا ۱۰% به عنوان تضمین حسن انجام معامله از طرف قرارداد کسر نماید و پس از قطعیت معامله و انجام کلیه مقررات قید شده در قرارداد به نحو مطلوب، شرکت نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، مضافاً در خصوص موارد فوق کسورات قانونی می بایست از مبالغ پرداختی کسر و خالص آن به پیمانکار پرداخت شود.

۲-۶-مناقصه محدود:

چنانچه شرکت در راستای انجام معامله و یا خرید خدمت در معاملات عمده ضرورت را انجام مناقصه محدود بداند در این صورت پیشنهاد مدیر تدارکات همراه با اظهار نظر کمیسیون معاملات به مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد گزارش و پس از تصویب موضوع، مراتب به اشخاص یا شرکت هایی که صلاحیت انجام معامله یا خرید خدمت را دارا می باشند ابلاغ و از آنها درخواست ارسال پیشنهاد قیمت خواهد شد به نحوی که بعد از دریافت پاسخ های ارسالی و با توجه به صرفه و صلاح شرکت، نسبت به انتخاب بهترین پیشنهاد و انجام معامله اقدام خواهد شد.

تـبـصـره۲۱-معاملات عمده با شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و شرکت هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت بوده و نیز آن دسته از شرکت هایی که کالا و یا خدمت ارائه شده توسط هر یک از آنها از جمله کالا و خدمات انحصاری می باشد، مشمول مناقصه محدود به شرح موارد مندرج در فوق خواهند بود.

تـبـصـره۲۲-مقررات این آئین نامه در معاملات مربوط به خرید در مواردی که با پیمان های ساختمانی و خدمات فنی و مشاوره فنی غیر قابل انطباق باشد، رعایت مقررات سازمان برنامه و بودجه الزامی است.

 گیف مشاوره مالیاتی در خصوص آیین نامه معاملات

فـصـل هـفـتـم

خـریـد خـارجـی:

۱-۷-کلیه معاملات خارجی مورد نیاز شرکت شامل خرید کالا، خدمات، دانش فنی، ماشین آلات و سایر مواردی که نیاز به خرید از کشور خارج وجود داشته باشد، در کمیسیون معاملات مطرح و با تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد انجام خواهد شد.

تـبـصـره۲۳-تشخیص ضرورت خرید خارجی در چهارچوب برنامه تولید تا سقف معاملات متوسط با اخذ پروفرمای مقایسه ای توسط (مدیر بازرگانی) و بالاتر از آن توسط کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.

۲-۷-مقرراتی که در مورد معاملات و خرید داخلی ذکر شده است در مواردی که با خریدهای خارجی قابل انطباق باشد بایستی رعایت شود.

۳-۷-کلیه موارد اجرای خریدهای خارجی از مرحله اخذ پروفرم تا مرحله گشایش پس از تأیید کمیسیون معاملات و رعایت مقررات مربوطه به عهده (مدیر بازرگانی) شرکت خواهد بود.

۴-۷-در ارتباط با هر یک از خریدهای خارجی معاملات عمده، حداقل دو مرحله تصمیم گیری توسط مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد ضرورت دارد:

مرحله اول:پس از مطرح شدن پیشنهاد خرید توسط (مدیر بازرگانی) به منظور انتخاب و تأیید سازندگان و یا فروشندگانی که قرار است از هر یک از آنها بر اساس تأیید و صلاحدید توسط کمیسیون معاملات، پیشنهاد قیمت اخذ گردد.

مرحله دوم:پس از دریافت پیشنهاد قیمت توسط سازندگان و فروشندگان کالا و خدمات که گزارش مقایسه و بررسی قیمت های پیشنهادی توسط کمیسیون معاملات صورت گرفته و جهت انتخاب و تصویب مناسبترین پیشنهاد ارائه شده اقدام گردد.

تـبـصـره۲۴-خریدهای خارجی از منابع دست اول و تولیدکنندگان اصلی صورت خواهد گرفت و چنانچه به دلایل موجه مانند تحریم اقتصادی و … خرید از کشور سازنده کالا و یا خدمات به سهولت مقدور نباشد در این صورت با تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد کالا یا خدمات مورد نظر از نمایندگان رسمی سازندگان مزبور در سایر کشورها که دارای شعباتی می باشند انجام خواهد شد.

۵-۷-در ارتباط با خرید خارجی بالاخص خریدهای عمده در زمینه کالاهای سرمایه ای از جمله تجهیزات و انتقال تکنولوژی، دانش فنی و سایر موارد ضمن تصویب مراتب توسط مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد و اخذ از مراجع ذیصلاح، رعایت بخشنامه های ابلاغی از طرف سازمانهای متبوعه و نیز رعایت کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با خرید خارجی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگان ها ابلاغ می گردد نیز ضروری است.

فـصـل هـشـتـم

فـروش-منظور از فروش همانطوری که در بند ۶-۲ فصل دوم آئین نامه بیان گردید، عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارائی های شامل تجهیزات ، وسایل نقلیه، اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که از حیض انتفاع خارج شده و قابل استفاده در شرکت نمی باشند.

بر اساس مفاد این آئین نامه معاملات روش فروش به سه دسته ذیل در شرکت صورت می گیرد:

۱-۸-معاملات جزئی:

به منظور تسریع در انجام فروش در خصوص آن دسته از اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی و نیز سایر مواردی که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نبوده و حجم قابل توجهی را نیز از نظر مبلغ تشکیل نمی دهد با موافقت (معاونت بازرگانی) از طریق معاملات جزئی اقدام خواهد نمود و حداکثر سقف معامله تا مبلغ/۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (پنجاه میلیارد ریال) می باشد و نماینده (امور بازاریابی و فروش) مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و به حداکثر قیمت پیشنهادی با تصویب (مدیر عامل) معامله را انجام دهد و سپس مجوز فروش و صورت اقلام مورد معامله و فیش بانکی دریافت شده از مشتری را به امور مالی ارسال دارد.

۲-۸-انجام معاملات مزایده محدود:

معاملات متوسط از طریق مزایده محدود و براساس تشخیص (هیات مدیره) حداکثر تا سقف مبلغ/۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (پانصد میلیارد ریال) مجاز خواهد بود که طی آن قیمت پایه اجناس و اموال با هماهنگی با (مدیر بازرگانی) و (مدیر مالی) و با توجه به قیمت پایه و قیمت های پیشنهادی واصله و تایید هیات مدیره  ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت، مناسب ترین پیشنهاد را انتخاب و اقدام خواهد نمود.

(امور بازرگانی) ارزیابی (استعلام های واصله) را همراه با صورت حساب های مربوطه، به امور مالی ارسال خواهد نمود.

۱-۲-۸-معامله به صورت مزایده باید توسط مسئولین فروش صورت مجلس شده بند (۲-۹) و به امضاء (مدیر بازرگانی) رسیده سپس به ضمیمه اصل صورتجلسه و صورت ارزیابی همراه فیش بانکی خریدار تحویل واحد مالی شرکت گردد.

 

۳-۸-مزایده عمومی(معاملات عمده):

کلیه اجناس و اموال فرسوده و ضایعاتی که مبلغ آنها بیش از ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال(پنج میلیارد ریال) باشد لازم است مراحل فروش آن به صورت مزایده عمومی و به شرح ذیل صورت گیرد:

۱-۳-۸-اقلامی که در معاملات عمده جهت مزایده عمومی قبلاً بر اساس ضوابط شرکت و مراحل کارشناسی خود را طی نموده باشند بعد از تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد به امور بازاریابی ابلاغ و دبیرکمیسیون معاملات مورد خاص را در جلسه کمیسیون معاملات مطرح می نماید.

۲-۳-۸-آگهی مزایده به تشخیص کمیسیون از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در روزنامه کثیرالانتشار درج و منتشر خواهد شد و در شرایط مزایده لازم است نکات ذیل قید گردد:

الف-مقدار و میزان کالا و یا اجناس مورد مزایده از لحاظ کمی و کیفی با ذکر مشخصات کامل.

ب-درج محل رؤیت کالا و یا اجناس مورد مزایده.

ج-مهلت تسلیم پیشنهادات ارسالی.

د-محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مزایده.

هـ-تعیین حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده.

و-ذکر میزان سپرده مورد نیاز جهت شرکت در مزایده و نحوه اخذ آن.

ز-ذکر اینکه سپرده برندگان نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا عقد مرحله قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناء هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آنان به نفع شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳-۳-۸-کلیه مقرراتی که در فصل ششم می باشد در صورتیکه با عمل به مزایده منطبق باشد اجراء خواهد شد

 

فـصـل نـهـم

انعقاد پیمان یا قراردادها-در مورد معاملات عمده مندرج در  آئین نامه معاملات چنانچه عقد پیمان در راستای خرید کالا یا خدمات توسط کمیسیون معاملات لازم تشخیص داده شود، در این نوع قراردادها رعایت موارد ذیل یا برخی از آن بر حسب مورد تناسب موضوع معامله در کلیه پیمان ها و قراردادها الزامی است:

۱-۹- نام متعاملین (افراد حقیقی با مشخصات کامل و شخصیت های حقوقی با مشخصات کامل) و آگهی ثبت شرکت ها، سمت و امضای رسمی آنها و مهر معرف.

۲-۹- نوع و مقدار و یا موضوع معامله و یا خدمت و میزان آن با مشخصات کامل.

۳-۹- مدت انجام تعهد و محل تحویل جنس و شرایط مرتبط با آن.

۴-۹- نمونه کالای مورد معامله در مواردیکه تهیه آن میسر باشد بایستی قبلاً به رؤیت و تأیید خریدار رسانده و به تبع آن فروشنده ملزم است کالای فوق را طبق نمونه ارائه شده تحویل نماید و در صورت امکان نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگداری شود.

۵-۹- در قرارداد بایستی به طور صریح و روشن میزان کل بهای مورد معامله یا انجام خدمات و ترتیب پرداخت آن قید گردد و ضمناً مبلغ پیش پرداخت و ترتیب کسور و واریز آن معلوم گردد.

۶-۹- ترتیب و عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزاً یا کلاً تأخیر نماید.

۷-۹- در قرارداد ضروری است تسریع شود که فروشنده کالا یا خدمات از کلیه مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام خدمات اطلاع کامل دارد.

۸-۹- اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان ۲۵% مقدار مندرج در قرارداد.

۹-۹- در پیمان های مربوط به ساختمان و نصب دستگاه های فنی و تجهیزات و نظایر آن فاصله بین تحویل موقت و تحویل قطعی کار بایستی براساس شرایط مناقصه و به طور صریح و روشن ذکر گردد.

۱۰-۹- پرداخت هرگونه کسورات قانونی از قبیل مالیات، عوارض تولید، عوارض شهرداری، عوارض ساختمان و سود بازرگانی، حق بیمه بیکاری و حق بیمه های تأمین اجتماعی، درصد کارآموزی و … و هزینه های مرتبط با اخذ پروانه و غیره چه در مقطع انعقاد قرارداد و یا بعد از آن وضع گردد بایستی در قرارداد قید شود و با توجه به قوانین و مقررات جاری برحسب مورد به عهده طرفین قرارداد خواهد بود.

۱۱-۹- موضوع قرارداد را پیمانکار خود مستقیماً انجام میدهد، لذا واگذاری اجرای مفاد قرارداد به غیر و به صورت امانت، با وکالت، نیابتاً و … به طور کلی ممنوع و تخلف محسوب شده و موجب فسخ قرارداد خواهد شد و پیمانکار پس از فسخ قرارداد تا انعقاد قرارداد با پیمانکار بعدی تمامی روزهای عقب افتادن قرارداد را به شرکت باید بپردازد مگر اینکه مورد بحث در مفاد قرارداد به صراحت ذکر شده باشد.

۱۲-۹- در قرارداد مواردی که باعث فسخ قرارداد خواهد شد، مراجع حل اختلاف در موارد به روز اختلاف، به روز حوادث قهری، و غیرمترقبه که در مورد معامله مؤثر خواهد بود بایستی در نظر گرفت.

فـصـل دهـم

مقررات مختلف :

۱-۱۰- دریافت ضمانتنامه بانکی، اوراق بهادار، اوراق قرضه دولتی، چک و سفته به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله یا کار بلامانع بوده و در صورت تشخیص مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.

۲-۱۰- تعیین قیمت فروش تولیدات و خدمات شرکت به پیشنهاد واحد بازرگانی و با تصویب   (مدیر بازرگانی) و (مدیر مالی) خواهد بود.

۳-۱۰- هرگونه تغییرات و مقررات در آئین نامه معاملات باید به تصویب مدیر عامل و هیئت مدیره محترم شرکت برسد.

ارسال نظر

امیررضا جمشیدی راد

سپاسگزارم از اطلاعاتی که در خصوص آیین نامه معاملات در دسترس قراردادید.

ایلیا حساب
پاسخ در سریع ترین زمان
ایلیا حساب
خوش آمدید
چطور میتونم کمکتون کنم؟
12:51
با ما در واتساپ صحبت کنید