شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

نمونه نامه مدیریت | نامه مدیریت چیست؟

نامه مدیریت به درخواست مشتری تهیه می گردد و موسسه حسابرسی هیچگونه الزامی به ارائه آن ندارد.

ایلیا حساب / بلاگ ایلیا حساب / نمونه نامه مدیریت | نامه مدیریت چیست؟

نمونه نامه مدیریت | نامه مدیریت چیست؟
14 دي، 1398
بازدید 16386 مرتبه
امتیاز 3.22/5
نمونه نامه مدیریت | نامه مدیریت چیست؟

نامه مدیریت چیست؟

به نکات و ایرادات بدست آمده توسط حسابرسان شرکت حسابرسی که از اهمیت نسبتا کمتری ( کمتر از سطح اهمیت ) برخودار می باشد و قابل ذکر در گزارش حسابرسی نمی باشد در نامه مدیریت ذکر می شود. لازم به ذکر است نامه مدیریت به درخواست مشتری تهیه می گردد و موسسه حسابرسی هیچگونه الزامی به ارائه آن ندارد.

نمونه نامه مدیریت | نامه مدیریت چیست؟ -ایلیا حساب

شرکت دارای نمودار سازمانی مصوب ......... بوده ، لیکن این نمودار با توجه به نیازهای فعلی و الزامات سازمان بورس به روز آوری نشده است ، همچنین شرکت فاقد شرح وظایف بخشها و کارکنان قسمت های مختلف به صورت مدون و مصوب بوده و نیز برخی از سمت های پیش‌بینی شده فاقد مسئول می‌باشد.

با توجه به پذیرش شرکت در بورس اوراق و بهادار لازم به ذکر است که جایگاه واحد حسابرسی داخلی در نمودار سازمانی ، همچنین توضیحات ارائه شده در مورد مدیریت واحد حسابرسی داخلی طبق شرح وظایف این بخش ، مغایر با منشور کمیته حسابرسی مصوب و ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس می باشد . با توجه به تصویب منشور کمیته حسابرسی در تاریخ ................. و تشکیل کمیته حسابرسی در تاریخ ............ ، مواد 7 ( در موضوع کنترل های داخلی و مدیریت ریسک ) ، 8 ( در موضوع بررسی پیش نویس گزارش مالی شرکت قبل از تصویب هیئت مدیره ) ، 9 ( تصویب منشور ، ساختار سازمانی وبرنامه های واحد حسابرسی داخلی ) ، 15 ( تشکیل جلسات مطابق با دوره گزارشگری مالی ) منشور رعایت نگردیده است . شرکت فاقد دستورالعمل استخدامی مصوب و مدونی می باشد . شهرداری .............. در تاریخ ............... اقدام به برداشت مبلغ ............... از حساب های بانکی شرکت بابت عوارض فروش سالهای................. و تغییر کاربری زمین ساختمان اداری پالایشگاه نموده است . با توجه به اسناد موجود کل مبلغ مورد ادعای شهرداری مبلغ ................می باشد .

که با توجه به اعتراض شرکت و رای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری موضوع به هیئت هم عرض جهت بررسی و رسیدگی کامل ارجاع شده است که این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است . برنامه های شرکت در خصوص پروزه های در دست اجرا از جمله نفت فوق سنگین ، پروژه مخازن .............. ، فاقد اهداف مشخص و روشن می باشد . با وجود اینکه گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ............... توسط هیئت مدیره تهیه وبه تایید بازرس و مجمع مورخ .............. نیز رسیده است . اقدامات اجرائی آن صورت نپذیرفته است.

در برخی از موارد مشاهده گردید که روکش اسناد فاقد مدارک و مستندات مربوطه می باشد . و جهت دریافت مدارک باید به صادر کننده سند مربوطه مراجعه شود ، همچنین اسناد فاقد امضای تصویب کننده می باشد . شرکت همه ساله بودجه جهت فعالیتهای آتی تهیه می کند لیکن فاقد نظام بودجه ای می باشد ضروری است ضمن به روز آوری نمودار سازمانی و به منظور به حداکثر رساندن کارایی و بهره‌وری، نمودار سازمانی شرکت، حاوی شرح وظایف بخشها و کارکنان قسمتهای مختلف و نحوه ارتباط قسمتها با یکدیگر و همچنین ارتباط شغلی کارکنان هر قسمت باشد ضروری است جایگاه واحد حسابرسی داخلی و شرح وظایف این واحد مطابق با منشور کمیته حسابرسی مصوب هیئت مدیره و دستورالعمل های لازم الاجرا سازمان بورس صورت پذیرد .

با توجه به تصویب منشور توسط هیئت مدیره و لزوم اجرای آن ضروری است اقدامات لازم در جهت انجام آن توسط اعضای کمیته و مدیران شرکت صورت گیرد. پیشنهاد میگردد که نسبت به تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های اصلی و ضروری شرکت در اسرع وقت اقدام لازم صورت گیرد . ضروری است جهت جلوگیری از بروز هر گونه ضرر و زیان به شرکت ، پیگیری های مستمر از طریق وکلای شرکت در این موضوع صورت گیرد .

توصیه میگردد نسبت به تهیه طرح و برنامه جامع جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده اقدام گردد . پیشنهاد میگردد که مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت اقدامات لازم جهت عملی شدن افزایش سرمایه شرکت در اسرع وقت صورت گیرد . ضروری است جهت جلوگیری از آسیب و یا گم شدن مدارک مبنای صدور سند ، به صورت منظم در زونکن مربوطه بایگانی گردد .

برنامه ريزي يكي از وظايف مهم مديريت مي باشد كه بر اساس آن نحوه دستيابي به اهداف شركت تعيين مي گردد . برنامه ريزي مالي در قالب بودجه ساليانه تهيه شده و در چارچوب برنامه ريزي بلندمدت و در جهت دستيابي به اهداف كوتاه مدت تدوين مي شود. بودجه هر سال با همكاري كليه واحدها در كميته بودجه تهيه شده و اين مشاركت ، واحدها را موظف به اجراي برنامه مصوب مي نمايد . از مقايسه عملكرد واقعي با بودجه ، مديران قادر خواهند بود كه انحرافات از برنامه ها را تحليل نموده و در زمان مناسب تصميم گيري لازم را اتخاذ نمايند .

نامه مدیریت حساب فروش

شرکت از فرم پیش فاکتور یکسان با شماره مسلسل چاپی جهت اعلام مبالغ قیر ، بشکه و هزینه حمل به مشتری استفاده نمیکند . صورتحساب فروش فاقد عطف متقابل با حواله انبار محصول می باشد و تنها شماره مجوز خروج ( حواله فروش ) بر روی آن درج میگردد . لذا امکان ردیابی و کنترل مقدار فروش طبق سیستم فروش با کاردکس انبار میسر نگردید . شرکت فاقد هر گونه رویه و روش مدون و مصوبی و همچنین فرم های مجزا جهت ثبت برگشت از فروش می باشد و از فرم های فروش با درج عنوان برگشت از فروش با همان شماره چاپی استفاده میکند جهت اعطای تخفیفات به مشتریان شرکت فاقد هر گونه آیین نامه و دستورالعمل مصوب و مدونی می باشد .

شرکت اقدام به ثبت درآمد حاصل از بشکه سازی و حمل ( فوب ) در حساب فروش می نماید . که این امر با توجه به غیر عملیاتی بودن این درآمد ها بر خلاف استاندارد های حسابداری ایران می باشد . همچنین با توجه به شیوه ثبت شرکت امکان کنترل ، ردیابی و مقایسه فروش ریالی قیر طبق سیستم فروش و انبار محصول میسر نمی باشد . فاکتورهای فروش خارجی فاقد هر گونه شماره ویاکد ( کد پزواک و یا کد نمایندگی شرکت های خارجی ) ، مطابق قانون مبارزه با پولشویی می باشد . استاندارد های حسابداری ایران در باب ثبت اصلاح اشتباه در حساب تعدیلات سنواتی ، در موضوع ثبت ...........فروش مربوط به سنوات قبل از سال ..........در حساب فروش سال ........رعایت نگردیده است . همچنین بابت ثبت فروش های فوق در سال........ جرایم مربوط به عدم صدور فاکتور و عدم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر ، طبق این قانون در دفاتر ثبت نشده است . سهم فروش مقداری قیر شرکت از بازار در مقایسه با رقبا در سال ........ نسبت به دوره قبل با افزایش.......درصدی( از ........درصد در سال منتهی به ........ به ........درصد) همرا ه بوده لیکن نسبت به دروره منتهی به ......... که سهم شرکت از کل بازار ......... بوده است مطلوب نمی باشد . مبلغ .......... از مبالغ ثبت شده در سرفصل پیش دریافت فروش محصولات و پیش دریافت خرید های آتی مشتریان ، ماهیت سنواتی دارد .

پیشنهادات

www.iliyahesab.com

پیشنهاد می گردد جهت کنترل بیشتر و امکان پی گیری های بعدی فرم ها و رویه های یکسان تدوین و پس از تایید مدیریت مورد استفاده قرار گیرد . ضروري است جهت دستيابي سريع به اطلاعات و كنترل مدارك و قابلیت ردیابی مستندات ، نسبت به عطف گذاري متقابل فرمهاي مزبور اقدام شود . پیشنهاد میگردد جهت امکان کنترل بیشتر و دستیابی سریع به اطلاعات و همچنین جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه احتمالی، رویه ها و فرم های مجزا جهت ثبت برگشت از فروش تدوین و با تایید مدیریت مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به افزایش قابل توجه تخفیف اعطایی به مشتریان در دوره مالی مورد رسیدگی نسبت به دوره مالی قبل و اهمیت آن ضروری است نسبت به تهیه آیین نامه و دستورالعمل جامع در این موضوع اقدام گردد . با توجه به الزامی بودن رعایت استاندارد های حسابداری ایران طبق قانون و آیین نامه تحیریر دفاتر ، و جهت جلوگیری از بروز هر گونه ضرر و زیان احتمالی در آینده ضروری است نسبت به ثبت صحیح در آمدهای مربوطه در حساب ها اقدام لازم صورت گیرد . ضروری است در جهت رعایت قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از هر گونه بروز ضررو زیان احتمالی بابت عدم رعایت این قانون اقدامات لازم صورت گیرد . ضروری است مطابق استاندارد های حسابداری ایران نسبت به ثبت موارد اصلاح اشتباه در حساب تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت های مالی از این بابت اقدام گردد ، همچنین جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز محاسبه و در دفاتر ثبت گردد . پیشنهاد میگردد با توجه به وجود ظرفیت بلا استفاده تولیدی به میزان درصد ظرفیت قابل دسترس در سال .......... ، اقدامات لازم جهت رسیدن به سهم بیشتری از بازار صورت گیرد . پیشنهاد میگردد نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح حسابهای سنواتی اقدامات لازم صورت گیرد . نامه مدیریت حساب حسابها و اسناد پرداختنی : بابت خدمات ارائه شده و تهیه و تامین مواد مصرفی تولید قیر ( یوتیلیتی ) توسط شرکت پالایش نفت اصفهان ، هیچ گونه قراردادی با این شرکت منعقد نشده است . فرم درخواست خرید کالا و خدمات فاقد شماره مسلسل چاپی می باشد . در برخی از موارد خرید و هزینه ای طبق رسیدگی انجام شده ، شرکت اقدام به دریافت استعلام بها از 3 منبع مطابق آیین نامه معاملات مصوب ننموده است . شرکت از واحد کنترل کیفیت و فرم مربوط به بررسی کیفیت خدمات و کالای خریداری شده در زمان ورود کالای مورد درخواست واحد ها با توجه به درخواست انجام شده استفاده نمی کند . شرکت فاقد هر گونه رویه و روش مدون و مصوبی و همچنین فرم های مجزا جهت ثبت برگشت از خرید می باشد . فرم درخواست وجه و صدور چک فاقد شماره مسلسل چاپی می باشد . فرم دستور پرداخت چک فاقد عطف متقابل با برگ درخواست وجه و صدور چک می باشد . حصه بلند مدت بدهی به تعزیرات حکومتی استان تهران ( ......... چک به تاریخ سررسید نهایی در ........) در صورتهای مالی بدرستی و در قسمت بدهی بلند مدت طبقه بندی نشده است . ضروری است جهت جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف با شرکت تامین کننده اصلی مواد اولیه و رعایت صرفه و صلاح شرکت قرارداد مربوطه در اسرع وقت منعقد گردد . پیشنهاد می گردد جهت کنترل های بعدی و امکان ردیابی مدارک نسبت به شماره گذاری فرم های اصلی شرکت اقدام گردد . ضروری است جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت کلیه موارد خرید و هزینه ای با توجه به آیین نامه معاملات مصوب صورت گیرد . ضروری است در جهت جلوگیری از بروز هر گونه ضرر و زیان احتمالی ، نسبت به تدوین روش ها و فرم های مربوط به ارزیابی کالاها و خدمات دریافت شده اقدام گردد . پیشنهاد میگردد جهت امکان کنترل بیشتر و دستیابی سریع به اطلاعات و همچنین جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه احتمالی، رویه ها و فرم های مجزا جهت ثبت برگشت از خرید تدوین و با تایید مدیریت مورد استفاده قرار گیرد . پیشنهاد می گردد جهت کنترل های بعدی و امکان ردیابی مدارک نسبت به شماره گذاری فرم های اصلی شرکت اقدام گردد . ضروري است جهت دستيابي سريع به اطلاعات و كنترل مدارك و قابلیت ردیابی مستندات ، نسبت به عطف گذاري متقابل فرمهاي مزبور اقدام شود . ضروری است در تهیه صورت های مالی استاندارد های ناظر بر افشاء و طبقه بندی اقلام به طور صحیح و کامل مورد رعایت قرار گیرد .

نامه مدیریت حساب حسابها و اسناد دريافتني

طی دوره های مناسب مانده حساب بدهکاران عمده با دفاتر مشتریان مطابقت داده نشده است. ضروری است جهت جلوگیری از ادعاهای احتمالی و رفع مغایرت مانده حساب بدهکاران عمده با دفاتر مشتریان مطابقت و صورتجلساتی بین دو طرف رد و بدل شود.

نامه مدیریت حساب داراییهای ثابت مشهود

شرکت فاقد آیین نامه تفکیک هزینه های جاری از هزینه های سرمایه ای می باشد . در طي دوره هاي مشخصي (حداقل يكبار در سال به صورت نمونه ای و سه سال یکبار بطور کامل) نسبت به شمارش فيزيكي داراييهاي ثابت اقدام نمي شود. شرکت فاقد مسئول جمع دار اموال می باشد . جابجائي اموال در فرم مشخص و مجزایی ثبت نمیگردد . دارائيهاي ثابت مشهود شركت فاقد پلاك كوبي كامل و به روز شده می باشد . شرکت جهت ثبت خرید دارایی های ثابت از رویه یکسانی پیروی نکرده و در مواردی دارایی خریداری شده ابتدا در حساب اموال نزد انبار ثبت و سپس به معین دارایی ها منتقل می شود و در موارد دیگر مستقیما در حساب معین داراییها ثبت می گردد. همچنین بابت اموال نزد انبار هزینه استهلاک در حساب ها منظور نشده است . شرکت فاقد بودجه بندی سرمایه ای می باشد .

دارایی های غیر جاری نگه داری شده برای فروش فاقد پوشش بیمه ای کامل می باشد . اسناد مالکیت قطعی زمین و ساختمان شرکت در محل پالایشگاه ........ به نام شرکت منتقل نگردیده است . با توجه به سهم ......... شرکت از پروژه در جریان تکمیل دانشور مبلغ زمین بطور جداگانه در دفاتر ثبت نگردیده است . ساختمان ....... دارای ...... واحد تماما متعلق به شرکت می باشد که دارای سند تفکیکی تک برگی نمی باشد و همچنین مبلغ زمین به صورت مجزا شناسایی نشده است . در برخی از موارد نرخ استهلاک مورد استفاده برای ساختمان ها ، ماشین آلات و اثاثیه مغایر با ماده 151 قانون مالیات های مستقیم بوده است . شرایط ذکر شده در استاندارد حسابداری شماره 31 جهت احراز دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش بطور کامل رعایت نشده است . پيشنهاد مي شود به منظور ايجاد يكنواختي در نگهداري حسابها و به منظور سهولت در شناخت دارائيها و هزينه ها ، آئين نامه مربوطه تنظيم و اجرا شود .

به منظور كنترل دارائيهاي ثابت پيشنهاد مي شود از طريق مشاهده عيني اموال نسبت به صورت برداري از دارائيها در دوره هاي منظم و تطبيق آن با ليست اموال اقدام شود . ضروری است به منظور نظارت بیشتر بر نحوه استفاده ، موقعیت ، خرید ، جابجایی و سایر موارد کنترلی دیگر مربوط به دارایی ثابت مسئول صاحب جمع اموال در شرکت تعیین گردد . جهت كنترل مناسب اموال و جابجایي آن ضروري است نسبت به تهیه فرمهاي مربطه اقدام لازم صورت گیرد . به منظور شناسائي و تطبيق داراييهاي موجود با دفاتر، ضروري است نسبت به پلاك كوبي اموال اقدام و اطلاعات آن به سيستم اطلاعاتي اموال واريز شود . ضروری است نسیبت به اجرای رویه های درست و یکسان در مورد ثبت خرید دارایی های ثابت اقدام گردد و همچنین مطابق مواد قانون مالیات های مستقیم نسبت به احتساب .......... هزینه استهلاک جهت اموال نزد انبار اقدام گردد .

شرکت مي بايست نسبت به تهيه بودجه سرمايه اي اقدام نمايد . بودجه سرمايه اي جهت توسعه و جايگزيني دارايي هاي ثابت مي بايست همه ساله تهيه و ارائه شود و پس از تصويب مديريت اجرا گردد . ضمنا در طي سال ، خريد دارايي ثابت با بودجه مقايسه و انحرافات گزارش شود . ضروری است جهت جلوگیری از بروز هر گونه پیشامد احتمالی و در نتیجه ایجاد ضرر و زیان برای شرکت نسبت به کفایت پوشش بیمه ای این داراییها اقدام لازم صورت گیرد . پیشنهاد میگردد نسبت به انتقال اسناد مالکیت اقدامات لازم صورت گیرد .

ضروری است در جهت رعایت قوانین و استانداردهای حسابداری نسبت به ثبت جداگانه مبلغ مربوط به زمین در دفاتر و صورتهای مالی اقدام لازم صورت گیرد . ضروری است در اسرع وقت نسبت به دریافت سند تفکیکی هر واحد اقدام لازم صورت گرفته و همچنین مبلغ زمین از اعیانی ساختمان تفکیک و در دفاتر در سرفصل زمین ثبت گردد . پیشنهاد میگردد جهت رعایت قانون مالیات های مستقیم و قابل قبول بودن هزینه های استهلاک ، نسبت به اصلاح نرخ های نادرست اقدام گردد . ضروری است استاندارد های حسابداری و الزامات آن در تهیه صورت های مالی در نظر گرفته شود .

نامه مدیریت حساب موجودی نقد

رسید دریافت وجه و چک فاقد شماره مسلسل چاپی بوده و شماره درج شده بر روی آن طبق شماره اسناد مربوطه ( شماره رسید بانک و ...) می باشد . صندوق شرکت فاقد پوشش بیمه ای است. چک های دریافتی که تاریخ سر رسید آنها فرا نرسیده است تا آن تاریخ نزد صندوق واحد خزانه داری نگه داری و در تاریخ سر رسید به حساب بانکی شرکت واگذار می گردد . با وجود تصریح دستورالعمل تنخواه گردانی مصوب در تاریخ ............ ، شرکت فاقد سقف مصوب تنخواه می باشد . مبالغ نزد تنخواه دار در فواصل زمانی منظم و یا بدون اطلاع تنخواه دار و به صورت سر زده مورد شمارش و کنترل افراد مستقل از واحد خزانه داری قرار نمی گیرد. در واحد خزانه داری گزارشی مربوط به ریز چک های ابطالی هر حساب بانکی تهیه نمی گردد . و چک های ابطالی صرفا در پیوست ته سوش چک منگنه می شود .

بخشي از بانكهاي شركت در طول سال مالي راكد بوده و ساير حسابهاي بانكي نيز بر اساس ماهیت ، طبقه بندي نشده است. همچنین سپرده های کوتاه مدت بانکی بطور مجزا در تراز طبقه بندی نشده است. طبق تاییدیه بانک های دریافتی اسامی آخرین اعضاء هیئت مدیره که صاحب امضاء مجاز شرکت میباشند در برخی از حساب های بانکی به بانک مربوطه اعلام نشده است .

ضروری است جهت کلیه چکها و اسناد بهادار دریافتی، رسید وجه نقد و اسناد بهادار که دارای شماره سریال چاپی باشد صادر گردد مناسب است با توجه به حجم پر گردش صندوق لازمست اقدامات لازم جهت بیمه نمودن آن صورت گیرد. پیشنهاد می گردد که جهت جلوگیری از بروز هر گونه ضرر و زیان احتمالی چک های با تاریخ سر رسید نزدیک به محض دریافت به حساب بانکی شرکت واگذار گردد . ضروری است در جهت رعایت دستورالعمل مصوب تنخواه گردانی و با توجه به نیاز تنخواه دار و صلاحدید مدیریت نسبت به تعیین سقف مصوب اقدام گردد .

پیشنهاد میگردد جهت تقویت ساختار کنترل های داخلی مربوط به وجوه نقد ، نسبت به کنترل و بررسی مبالغ نزد تنخواه دار با توجه به اسناد هزینه ای پرداخت شده اقدام گردد . پیشنهاد میگردد جهت امکان پیگیری و کنترل بعدی ، صورت چکهای ابطالی و علت آن در طی سال تهیه و هر ماهه به مدیریت نیز گزارش شود. به منظور استفاده از وجه نقد و كنترل بيشتر حسابهاي بانكي، توصيه مي شود نسبت به مسدود نمودن حسابهاي بانكي كم گردش اقدام شده و هر حساب جهت فعاليت خاصي درنظر گرفته شود . ضروری است که آخرین تغییرات و صاحبان امضاء مجاز به بانک های طرف حساب شرکت در اسرع وقت اعلام گردد .

نامه مدیریت حساب بهاي تمام شده

شرکت فاقد سیستم بهایابی مناسب می باشد و در پایان هر سال بهای تمام شده محصولات محاسبه و در حسابها ثبت می گردد. علی الرغم خرید نرم افزار سیستم بهای تمام شده........... ، جهت محاسبه و ثبت بهای تمام شده هیچ گونه استفاده ای از آن نمی شود . ضروری است نسبت به استقرار سیستم بهایابی استاندارد و یا نرمال در حسابداری شرکت اقدام و تولیدات بطور ماهانه در حسابها ثبت تا امکان گزارشگری میان دوره ای بشکل مناسب مهیا گردد.مضافا هزینه ضایعات، دوباره کاری و سایر بخشها ی بهای تمام شده به نحو مناسب محاسبه و گزارش گردد. پیشنهاد میگردد جهت رعایت صرفه و صلاح ، شرکت از کلیه امکانات و ظرفیت های خود بطور کامل استفاده کند .

نامه مدیریت حساب حقوق و دستمزد

ساعات کار پرسنل در هر هفته 40 ساعت بوده ، که این رویه مغایر با قانون کار و دستورالعمل کارکرد تصویب شده در تاریخ ......... می باشد . جهت انجام اضافه کار توسط پرسنل ، شرکت فاقد هر گونه فرم مجوز اضافه کار بوده و هیچ گونه مجوز قبلی از مدیر واحد در این موضوع اخذ نمی شود . در برخی از ماه ها مشاهده گردید که ساعت اضافه کار بیشتر از میزان واقعی با نظر مدیر واحد و تایید مدیر عامل به پرسنل شرکت تعلق گرفته است . گزارشهاي مقايسه اي درخصوص حقوق هر ماه با ماه قبل براي مديريت تهيه نمي شود .

مداركي دال بر كنترل عملكرد سيستم حقوق و دستمزد توسط يك واحد مستقل از واحد حقوق و دستمزد مشاهده نشده است . پرونده پرسنلی کارکنان از نظر مدارک کامل و به روز نمی باشد. ( فاقد فهرست مدارک جهت جلوگیری از آسیب دیدن و یا گم شدن ، لیست مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی در پایان سال ، آخرین قرارداد پرسنل ، مدارک مربوط به حق اولاد پرداختی و ... ) توصیه میگردد در جهت اجرای مفاد قانون کار و دستورالعمل مصوب اقدامات لازم صورت گیرد . پیشنهاد می گردد جهت کنترل بهتر بر عملکرد کارکنان و رعایت صرفه و صلاح شرکت فرم ها و رویه های مورد نیاز در این موضوع طراحی و بکارگیری شود . ضروری است جهت ثبت صحیح اضافه کار در دفاتر ، ساعات اضافه کار و هزینه های مربوط به آن متکی به کارکرد واقعی پرسنل باشد.

جهت امكان مقايسه حقوق توسط مديريت ضروري است كه حقوق ماه با ماه قبل مقايسه و انحرافات توجیه شود . ضروري است در طي سال مالي و در مقاطعي سيستم حقوق توسط افراد مستقل از مسئولين حقوق و كاركرد و كنترل كنندگان آن كنترل شود . ضروری است جهت کنترل صحیح بر اسناد و مدارک پرسنل و کامل بودن پرونده های آنها اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذیرد .

نامه مدیریت حساب سرمایه گذاریها

اصل اوراق سهام سرمایه گذاریهای شرکت در برخی از سرمایه گذاریها نزد شرکت نبوده است . بند 24 استاندارد حسابداری شماره 20 ، در موضوع لزوم رعایت حد اکثر 3 ماه فاصله تاریخ پایان صورت های مالی شرکت وابسته و واحد سرمایه گذار در مورد روش ارزش ویژه شرکت آراز شیمی جلفا در صورتهای مالی تلفیقی (یادداشت سرمایه گذاری ) رعایت نشده است . سود سهام شرکت های فرعی در صورت های مالی شرکت اصلی در بخش خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی طبقه بندی شده است . با توجه به اینکه مدیریت سرمایه گذاریهای شرکت در برخی از موارد ( مانند شرکت های بورسی ) بر عهده گروه اوپیک ( سهامدار شرکت ) می باشد در زمان تهیه صورت های مالی مواردی از عدم ثبت سود ( توربو کمپرسور نفت ) و عدم اطلاع شرکت از فروش برخی سهام های مدیریتی بنام شرکت مشاهده گردید .

استاندارد حسابداری شماره 20 ( استفاده از روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته ) ، در موضوع سرمایه گذاری در شرکت های میلاد کو ، جی پرنر اتریش ، کارگزاری بیمه صندوق بازنشستگی در صورتهای مالی تلفیقی رعایت نشده است . وضعیت نگهداری اطلاعات مربوط به شرکت های سرمایه پذیر مناسب نیست و بایگانی خاصی در این ارتباط وجود ندارد. ضروری است اقدامات لازم جهت اخذ مدارک و اسناد متعلق به شرکت که مبنای شناسایی سرمایه گذاریها در دفاتر بوده است ، صورت پذیرد . ضروریست در تهیه صورتهای مالی تلفیقی استانداردهای مربوطه بدرستی رعایت گردد . ضروری است با توجه به موضوع فعالیت شرکت و همچنین در جهت رعایت استانداردهای حسابداری نسبت به طبقه بندی سود سهام شرکت های فرعی در بخش خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی اقدام لازم صورت گیرد .

ضروری است جهت جلوگیری از هر گونه عدم ثبت بابت موارد مرتبط با سرمایه گذاریها قبل از تهیه صورت های مالی اقدامات لازم و هماهنگی های مربوطه با سهامدار شرکت صورت پذیرد . ضروری است استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی بطور کامل رعایت گردد . مناسب است که در این ارتباط بایگانی خاصی تشکیل شود و صورتهای مالی سنوات قبل ، گزارشات بازرسان و حسابرسان مستقل، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت تصمیم گیری مدیران در اختیار آنها قرار گیرد.

سایر موارد

اسناد هزينه از قبيل صورت حسابهاي خريد و هزينه هاي جاري پس از تسويه حساب به مهر “پرداخت شد” ممهور نمي گردد . مالیاتهای تکلیفی (...... درصد )به موقع پرداخت نمی شود. دفاتر قانونی شرکت به موقع ثبت نمی شود . شخصیت حقوقی شرکت در تاریخ ......... از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است لیکن با توجه به عدم تغییر میزان سرمایه و ترکیب صاحبان سهام قبل و بعد از تغییر ، و با توجه به تصریح مفاد مواد 4 و 6 قانون تجارت مبنی بر تامین بخشی از سرمایه شرکت در شرکت های سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم ، مواد فوق بطور کامل رعایت نگردیده است . در برخی از موارد مربوط به ثبت درآمد و هزینه مفاد ماده 148 قانون مالیات ها در موضوع رعایت دوره مالی ، بطور کامل رعایت نشده است . مطابق فروش موجودی قیر ضایعاتی در دوره مالی بعد مانده آن در تاریخ ......... با کاهش ارزش همراه میباشد که از این بابت ثبتی در دفاتر صورت نگرفته است .

در برخی از موارد هزینه ای مربوط به حقوق ، مبنای ثبت هزینه بر اساس .......... % هزینه مربوطه ( جهت عدم تعلق مالیات به افراد )بوده است . همچنین مالیات حقوق 2 نفر از وکلای شرکت طبق لیست حقوق و دستمزد ،مطابق با جدول اداره امور مالیاتی محاسبه نشده است. به منظور جلوگيري از احتمال استفاده مجدد و ابطال مدارک پرداخت ، ضروري است كليه مداک پس از پرداخت به مهر “پرداخت شد” ممهور شود . ضروری است با انجام تکالیف قانونی ضمن جلوگیری از هرگونه زیان احتمالی به شرکت ، موجب انعکاس مناسبتر گزارشات مالی شود. ضروری است به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی نسبت به رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی و ثبت به موقع دفاتر و ارائه گزارشات لازم به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند . ضروری است در جهت رعایت مفاد مواد قانون تجارت اقدامات لازم توسط مدیریت شرکت در اسرع وقت صورت گیرد .

ضروری است در جهت رعایت مفاد قانون مالیات ها و اصول و رویه های حسابداری ( اصل تطابق ) ، اقدامات لازم صورت گیرد . ضروری است مانده موجودی ها در پایان دوره مالی مطابق استاندارد های حسابداری ایران ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزشیابی شود . از آنجا که....... درصد هزینه ثبت شده اضافی در دفاتر حائز شرایط ذکر شده در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد .پیشنهاد میگردد رویه شرکت در این موضوع اصلاح گردد ، همچنین نسبت به احتساب صحیح مالیات حقوق طبق جدول اداره مالیاتی اقدام گردد .

نمونه نامه مدیریت 2

بررسی و کشف ایرادات حسابداری شرکت ها با حسابداران مجرب ایلیا حساب

شركت فاقد نمودار سازماني بوده، ضمن آنکه شرح وظايف كاركنان شركت و چگونگی ارتباط آنها با ساير واحدها به صورت مدون و مصوب تعريف و تعيين نگرديده ، لذا اين امر موجب تداخل وظايف و يا عدم انجام بهنگام امور در برخي موارد مي گردد. با توجه به رشد حجم عملیات شرکت در سنوات اخیر و به جهت سازمان دهی شرکت و استفاده بهینه از نیروی کار تهیه و تنظیم نمودار سازماني ، حاوي تعريف مسئوليت هاي هر واحد و كاركنان مربوط براساس واقعيت هاي موجود ضروري مي باشد. سیستم حسابداری سيستم مكانيزه حسابداري در پايان هرماه قطعي نمي گردد ، لذا اسناد حسابداري صادره طي ماههاي قبل ، قابل تغيير, اصلاح و حذف مي باشند.

توصيه مي شود در ارتباط با قطعي شدن حسابها در پايان هرماه، اقدام لازم صورت پذیرد و چنانچه اسناد حسابداري صادره در ماه هاي گذشته، نياز به اصلاح و تعديل داشته باشند، مراتب طي اسناد اصلاحي صادره در دفاتر منعكس گردد. اسناد حسابداري صادره به امضاي هيچ يك ازكاركنان مالي و مديرعامل شركت نمي رسند. توصيه مي گردد ضمن كنترل اسناد حسابداري صادره و ضمائم مربوط، اسناد توسط مسئولين مربوطه امضا و به مهر "رسيدگي شد" ممهور شوند. -نظام بودجه شركت فاقد نظامنامه مالي جامع و مدون و مصوب مشتمل بر روشهاي مورد عمل در خصوص نحوه ثبت و نگهداري حسابها ونحوه گردش عمليات مالي مي باشد. به منظور يكسان سازي روشهاي ثبتي و ايجاد كنترلهاي داخلي مناسب ، تهيه و تصويب بودجه و استخراج گزارشات لازم ضروريست نظامنامه مالي جامع تهيه و پس از تصويب , بر اجراي صحيح آنها توسط مسئولين مربوط ، نظارت مؤثر صورت پذيرد.

علی‌رغم تهیه و تنظیم بودجه سالانه، در برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت های شرکت، توجه خاصی به بودجه‌های تنظیمی مبذول نمی گردد. به منظور فراهم نمودن ابزار مديريتي جهت اعمال كنترلهاي لازم و اتخاذ تصمیمات نسبت به فعاليتهاي شركت ، تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد واقعی نسبت به بودجه پیش بینی شده، طي دوره هاي زماني منظم ضروری است. آئين نامه‌ها و قوانين شرکت هیچگونه آیین‌نامه معاملاتی تهیه و تنظیم ننموده است. از تاریخ تدوین تاکنون مورد بازنگری واقع نگردیده است. به روز رسانی آیین نامه های موجود جهت تطبیق با شرایط حاضر شرکت ، مورد تأکید حسابرس است. موجودی نقد و بانک شركت مورد رسيدگي فاقد فرم هاي ”مجوز صدور چك ورسيد با شماره سريال چاپی است، ضمن آنکه صندوق شرکت (حاوی چک های صادره و چک های دریافتی) نزد مسئول خزانه شرکت نگهداری می شوند.

به منظور احراز ثبت کامل رویدادهای دریافت و پرداخت در دفاتر ، استفاده از فرم ”رسيد دريافت وجه اوراق بهادار” با شماره سريال چاپي و نیز فرم ”مجوز صدور چك” توصيه شده و پيشنهاد مي گردد كه نسخه اي از فرم هاي يادشده به طور جداگانه و سريال نگهداري شود. همچنین با توجه به ساختار واحد مالی شرکت و ایجاد امکان اعمال نظارت مناسب بر گردش عملیات، توصیه می شود صندوق در اختیار فردی غیر از مسئول خزانه قرار گیرد. مستنداتی دال بر شمارش موجودی نزد صندوق و تنخواه گردانها ، در مقاطع مختلف از سال مشاهده نشده است، در جهت تقویت کنترلهای داخلی ناظر بر صندوق و تنخواه گردانها، شمارش موجودی نزد صندوق و متصدیان تنخواه گردانها و بررسی هزینه های گزارش نشده در مقاطع زمانی مختلف و بدون اطلاع قبلی و نیز مطابقت با مانده دفتری و تعیین و پی گیری مغایرات احتمالی مورد توصیه است. فرم "دستور پرداخت چك" فاقد شماره سريال چاپي مي باشد. به منظور اعمال كنترلهاي داخلي مناسب ضروريست شركت از فرم "دستور پرداخت چك" با شماره سريال چاپي استفاده نمايد. صورت مغایرت بانکی توسط شخص مستقل از پرسنل خزانه شرکت تهیه نمی گردد.

به منظور رعایت تفکیک وظایف پیشنهاد میگردد صورت مغایرت بانکی توسط شخصی متسقل از مسئول خزانه تهیه گردد. حسابها و اسناد دریافتنی: با توجه به بررسی های به عمل آمده شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال از مانده بدهکار حسابهای دریافتنی و مبلغ xx میلیارد ریال از مانده بستانکار حسابهای دریافتنی به حساب جاری شرکا انتقال یافته که بابت مبلغ x میلیارد ریال انتقالی به حساب جاری شرکا مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر شناسایی گردیده که با اطلاعات و مستندات و جابجایی مزبور نمی توان دقیقا اظهار نمود به چه میزان ذخیره نیاز است. ليست طبقه بندي سني مانده حساب بدهكاران تهيه نمي گردد. پيشنهاد مي گردد ، ليست طبقه بندي سني بدهكاران بطور منظم ( مثلاً هر ماه يكبار) توسط اشخاصي مستقل از مسئولين پيگيري وصول مطالبات , تهيه و دلايل تأخير در وصول مطالبات مزبور مشخص گردد.

مانده حساب بدهكاران در فاصله زماني مشخص با دفاتر مشتريان (طرف حساب) مطابقت داده نمي شود . پيشنهاد مي گردد ، طي دوره هاي مناسب مانده حساب بدهكاران با دفاتر مشتريان (طرف حساب) مطابقت داده شده و مغايرتهاي موجود ، پيگيري و رفع گردد. سایر حسابها و اسناد دریافتنی: با تو جه به بررسی های صورت گرفته مبلغ x میلیارد ریال در حساب سایر حسابها و اسناد دریافتنی با عنوان ماشین سنباده شرکت **** که سال گذشته در سفارشات طبقه بندی شده است سنواتی است و نیاز به ذخیره می باشد. پیشنهاد میگردد جهت نمایش صحیح سایر حسابهای دریافتنی ذخیره لازم در دفاتر منظور گردد. موجودی مواد و کالا: گزارشات کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده و سایر موجودیها تماما از سیستم حسابداری تهیه شده است و مقدار آن بر اساس شرح سند حسابداری تهیه شده است و ارتباطی با انبار یا موجودیهای انبار گردانی ندارد.

جهت محاسبه درست بهای تمام شده و جلو گیری از جرائم مالیاتی باید سیستم انبار واقعی با سیستم حسابداری تفکیک باشد. نتیجه بررسی های صورت گرفته حاکی از آن می باشد که از حساب سایر موجودیها در طی سال مورد گزاش هیچگونه کالایی خارج نشده است. پیشنهاد میگردد جهت محاسبه موجودی پایان سال و هزینه مواد مصرفی انبار راه اندازی و با سیستم مالی تفکیک باشد. موجودیهای شرکت از پوشش بیمه ای لازم برخوردار نیست.مناسب است با توجه به حجم موجودی شرکت پوشش بیمه در نظر گرفته شود. سفارشات: مبلغ xx میلیارد ریال از حساب سفارشات که شامل ورقMDF ، کاغد دکور، و ... می باشد راکد و سنواتی(قبل از سال xx) تشخصی داده شده که به حساب جاری شرکا انتقال یافته است.

ضروری است برای مبالغ فوق الذکر باید ذخیره در دفاتر منظور شود و سود ابرازی به همین میزان کاهش یابد. پیش پرداخت: سه عدد چک به مبلغ xx میلیارد ریال از حساب پیش پرداخت که در سال xx صادر شده است به حساب جاری شرکا آقای**** انتقال یافته است تا ایشان تسویه نماید. دارایی های ثابت: دارائيهاي ثابت در فواصل زماني معين مورد مشاهده عيني قرار نمي گيرد. پيشنهاد مي گردد دارائيهاي ثابت در فواصل زماين معين (حداقل سالي يكبار) مورد مشاهده عيني قرار گرفته و با اقلام منعكس در دفاتر يا كارت اموال مطابقت داده شوند ومغايرت احتمالي موجود پس ازبررسيهاي لازم و تائيد مقامات ذيصلاح ، براي تصميم گيري به هيئت مديره گزارش شود همچنین نحوه استفاده از دارائيهاي ثابت طي دوره هاي منظم (هر x ماه يكبار) توسط مقامات ذيصلاح مورد بررسي قرار گرفته و امكان استفاده مطلوبتر از آنها مورد ارزيابي و تصميم گيري قرار گيرد.

در طي دوره هاي مشخصي (حداقل يكبار در سال به صورت نمونه ای و سه سال یکبار بطور کامل) نسبت به شمارش فيزيكي داراييهاي ثابت اقدام نمي شود. به منظور كنترل دارائيهاي ثابت پيشنهاد مي شود از طريق مشاهده عيني اموال نسبت به صورت برداري از دارائيها در دوره هاي منظم و تطبيق آن با ليست اموال اقدام شود . شرکت فاقد مسئول جمع دار اموال می باشد ضروری است به منظور نظارت بیشتر بر نحوه استفاده ، موقعیت ، خرید ، جابجایی و سایر موارد کنترلی دیگر مربوط به دارایی ثابت مسئول صاحب جمع اموال در شرکت تعیین گردد .

شرکت فاقد بودجه بندی سرمایه ای می باشد . شرکت مي بايست نسبت به تهيه بودجه سرمايه اي اقدام نمايد . بودجه سرمايه اي جهت توسعه و جايگزيني دارايي هاي ثابت ميبايست همه ساله تهيه و ارائه شود و پس از تصويب مديريت اجرا گردد . ضمنا در طي سال ، خريد دارايي ثابت با بودجه مقايسه و انحرافات گزارش شود در برخی از موارد نرخ استهلاک مورد استفاده برای ساختمان ها ، ماشین آلات و اثاثیه مغایر با ماده xxx قانون مالیات های مستقیم بوده است. پیشنهاد میگردد جهت رعایت قانون مالیات های مستقیم و قابل قبول بودن هزینه های استهلاک ، نسبت به اصلاح نرخ های نادرست اقدام گردد .

دارایی در جریان تکمیل: شرکت ماشین آلاتی که به تعمیرات احتیاج دارد را در دفاتر مالی به حساب دارایی در جریان تکمیل منتقل می کند و پس از انجام هزینه های مربوطه آن را به دارایی ثابت مجددا انتقال میدهد به همین هزینه تعمیرات صورت گرفته از نظر جاری یا سرمایه ای بودن مشخص نمی باشد لازم به ذکر است مبلغ هزینه مذکور در سال مورد رسیدگی مبلغ x میلیارد ریال می باشد. مبلغ xx میلیارد ریال از حساب دارایی در جریان تکمیل گردیده ولی از حساب درجریان خارج نشده است. ضروری است مبلغ مذکور در سرفصل دارایی ثابت ماشین آلات طبقه بندی گردد. بابت مبلغ xx میلیارد ریال از هزینه حقوق پرسنل که در حساب دارایی در جریان می باشد هیچگونه اسناد و مدارکی مشاهده نگردید و همچنین نحوه محاسبه هزینه مذکور برای حسابرسان مبهم می باشد.

بابت مبلغ xx میلیارد ریال و xx میلیارد ریال از سرفصل سفارشات که مربوط به سفارش ماشین آلات خط تولید در حال تکمیل می باشد، به حساب دارایی در جریان تکمیل انتقال یافته که با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات اظهار نظر در این رابطه میسر نمی باشد. شرکت هیچگونه طرح و بودجه ی زمانی و ریالی جامعه و مدون از پیش تهیه شده برای پروژه در حال تکمیل تهیه ننموده است. پیش پرداخت سرمایه ای: در این حساب مبلغ xx ریال بابت تغییر کاربری ساختمان دفتر مرکزی ناهید که به شهرداری پرداخت شده از سال xx راکد و سنواتی می باشد. برای مبلغ مذکور در نظر گرفتن ذخیره ضروری می باشد. مدارک پرداخت بابت تغییر کاربری کارخانه کردان از کشاورزی به صنعتی به شهرداری گلسار به مبلغ x میلیارد ریال مشاهده نگردید. بایگانی صحیح و منظم اسناد و مدارک در ضمایم اسناد الزامی می باشد. مبلغ xxx میلیون ریال بابت عوارض بناهای احداثی در سال مالی xx راکد بوده است.

برای مبلغ مذکور در نظر گرفتن ذخیره ضروری می باشد. سایر حسابهای پرداختنی: مالیات ارزش افزوده سال xx و xx مورد رسیدگی سازمان مربوط قرارگرفته و مبلغ xxمیلیارد ریال به اعتبار فروش اضافه و مبلغ xx میلیارد ریال طبق ماده xxو xx جریمه و مبلغ x/xxx میلیون ریال از اعتبار خرید تایید نشده است. توصیه میشوددر این ارتباط مبلغ حدودی xx میلیارد ریال ذخیره در حسابها محاسبه و منظور گردد. تسهیلات: بابت xمیلیون دلار تسهیلات دریافتی از بانک تجارت هیچگونه مدرک و مستنداتی مبنی بر نرخ ،مدت، بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات مشاهده نگردیده و همچنین تسهیلات مذکور در تاریخ ترازنامه تسعیر نشده است. بایگانی صحیح و منظم اسناد و مدارک در ضمایم اسناد و تسعیر نرخ ارز به ریال در تاریخ پایان سال مالی ضروری می باشد. مدراک و مستندات بابت تسهیلات دریافتی از بانک ملی مرکزی که بصورت فروش اقساطی می باشد مشاهده نگردید است. بایگانی صحیح و منظم اسناد و مدارک در ضمایم اسناد الزامی می باشد.

وام دریافتی تحت عنوان یارانه از بانک ملی تنکابن که طبق اظهارات مسئولین مالی xxدرصد هزینه قبض گاز و برق آن دوره می باشد که هرچند ماه یکبار بانک مبلغ xxx میلیون ریال از حساب شرکت کسر می نماید و شرکت هیچگونه هزینه مالی از بابت جریمه دیرکرد یا فرع وام تا کنون شناسایی نکرده است. بهای تمام شده : تسهیم هزینه های کارخانه بر حسب نسبت مواد مصرفی هر محصول انجام شده است که مبنای مناسبی نمی باشد لذا افزایش هزینه (بهای تمام شده) در سرفصل ترازنامه موجودی کالا و صورت سود و زیان بهای تمام شده منطقی نمی باشد. مقدار کالای مصرفی بر اساس شرح اسناد حسابداری تهیه و تدوین شده است و ارتباطی با انبار ندارد، بنا بر این مواد مصرفی مندرج در بهای تمام شده غیر واقعی می باشد. ظرفیت سالانه در پروانه بهره برداری به اساس کیلوگرم ذکر شده است و در کاربرگها دریافتی از شرکت مقدار تولید شده بر اساس متر مکعب و ورق ارائه شده است از این رو هزینه جذب نشده قابل رسیدگی نمی باشد.

شرکت BOM کارکرد پرسنل جهت تولید محصولات تهیه و ارائه ننموده است. واحدهای تولیدی قبل از شروع تولید و ساخت یک محصول ابتدا BOM که معمولا به صورت یک جدول از مواد و قطعات که مشخصاتی از قبیل استاندارد زمان کارکرد نیرو، شکل، جنس مواد، وزن مواد و... را دارد تهیه می نمایند که تهیه جدول مزبور برای شرکت ضروری می باشد. شرکت فاقد سیستم بهایابی مناسب می باشد و در پایان هر سال بهای تمام شده محصولات محاسبه و در حسابها ثبت می گردد. ضروری است نسبت به استقرار سیستم بهایابی استاندارد و یا نرمال در حسابداری شرکت اقدام و تولیدات بطور ماهانه در حسابها ثبت تا امکان گزارشگری میان دوره ای بشکل مناسب مهیا گردد.مضافا هزینه ضایعات، دوباره کاری و سایر بخشها ی بهای تمام شده به نحو مناسب محاسبه و گزارش گردد.

تعدیلات سنواتی

مبلغ x/xxx میلیون ریال هزینه تنفس وام بانک تجارت به اشتباه در حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است. ضروری است که مبلغ مزبور به عنوان هزینه جاری شناسایی شود. هزینه : در پايان هرماه گزارشي از وضعيت هزينه ها شامل مقايسه با هزينه هاي انجام شده در دوره مالي مشابه سال قبل و بررسي و تحليل علل تغييرات موجود في مابين تهيه نمي گردد. پيشنهاد مي گردد، گزارشات مديريتي ياد شده جهت اتخاذ تصميمات صحيح و بهنگام در پايان هرماه تهيه و به مديريت شركت ارائه گردد.

شرکت فاقد آیین نامه تفکیک هزینه های جاری از هزینه های سرمایه ای می باشد . پيشنهاد مي شود به منظور ايجاد يكنواختي در نگهداري حسابها و به منظور سهولت در شناخت دارائيها و هزينه ها ، آئين نامه مربوطه تنظيم و اجرا شود . حقوق و دستمزد: مداركي دال بر كنترل عملكرد سيستم حقوق و دستمزد توسط يك واحد مستقل از واحد حقوق و دستمزد مشاهده نشده است . ضروري است در طي سال مالي و در مقاطعي سيستم حقوق توسط افراد مستقل از مسئولين حقوق و كاركرد و كنترل كنندگان آن كنترل شود گزارشهاي مقايسه اي درخصوص حقوق هر ماه با ماه قبل براي مديريت تهيه نمي شود .

جهت امكان مقايسه حقوق توسط مديريت ضروري است كه حقوق ماه با ماه قبل مقايسه و انحرافات توجیه شود . موارد رعابت قانون تجارت: روزنامه رسمی مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی xx رائه نگردید.(عدم رعایت ماده xxx) ماده xxxو xxx در ارتباط با افزایش سرمایه مشخص نمی باشد. تاییدیه : تعداد xx فقره تاییدیه اشخاص به مبلغ xxx میلیارد ریال بدهکار و xxx میلیارد ریال بستانکار ارسال شده که هیچگونه پاسخی دریافت نگردیده است. پيگيري جهت دريافت پاسخ و رفع مغايرتهاي احتمالي فيمابين صورت پذيرد.

کلیه تاییدیه بانک که اظهار کننده مانده تسهیلات و مانده بانکها می باشد دریافت نشده است. توصیه پيگيري جهت دريافت پاسخ تاییدیه صورت پذيرد. تاییدیه ارسالی بابت مشاور حقوقی واصل نگردید. پیگیری جهت بررسی علت عدم دریافت تاییدیه صورت پذیرد.برری و کشف ایرادات سازمان با حسابداران مجرب ایلیا حساب سایر : اسناد هزينه از قبيل صورت حسابهاي خريد و هزينه هاي جاري پس از تسويه حساب به مهر “پرداخت شد” ممهور نمي گردد . به منظور جلوگيري از احتمال استفاده مجدد و ابطال مدارك پرداخت ، ضروري است كليه مدارك پس از پرداخت به مهر “پرداخت شد” ممهور شود .

تماس با ما

ارسال نظر

تیم حرفه ای ما

تیم حرفه ای ما

تیم حرفه ای و منسجم خدمات مالی ایلیا حساب مفتخر است با استفاده از پرسنل با سابقه کار در حرفه مالی و مسلط به استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی هرگونه موانع مالی ، مالیاتی و بیمه ای را مرتفع نماید…

چرا ایلیا حساب

چرا ایلیا حساب

ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…

حسابدار اپ

حسابدار اپ

خدمات مالی ایلیا حساب حامی اولین و تنها اپلیکیشن مشاوره مالی همراه کشور برای استفاده مدیران، حسابداران، دانشجویان و ... می باشد که کلیه افراد براحتی میتوانند سوالات خود را مطرح و در کوتاه ترین زمان پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.

تماس در بستر اینترنت
I am shown when someone hovers over the div above.