شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری تفاهم نامه حسابداری عقد قرارداد حسابداری - ایلیا حساب | که در این تفاهم نامه موسسه نامیده می شود ، برابر مفاد زیر منعقد می گردد . لازم به ذکر است کلیه تعهدات این تفاهم نامه توسط شخص خانم / آقا انجام می شود

ایلیا حساب / بلاگ ایلیا حساب / قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری
قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری
20 تير، 1401
بازدید 28650 مرتبه

امتیاز : 4.4
تعداد رای : 204

قرارداد حسابداری | تفاهم نامه حسابداری | عقد قرارداد حسابداری
عنوانین

مشتریان عزیز جهت عقد قرارداد حسابداری می توانند با کارشناسان ایلیا حساب بابت هماهنگی جلسه حضوری تماس حاصل فرمایند.

خانم / آقا ...................... به آدرس .................... تلفن ................. به شماره همراه .............. که در این تفاهم نامه موسسه حسابداری نامیده می شود ، برابر مفاد زیر منعقد می گردد . لازم به ذکر است کلیه تعهدات این تفاهم نامه توسط شخص خانم / آقا ................ انجام می شود .

ماده 1- موضوع تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه عبارت است از :

انجام کلیه امور مدیریت مالی / ارائه خدمات حسابداری / مشاوره مالی و مشاوره مالیاتی / خدمات حسابرسی / ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد ...... شرکت به صورت کاملا الکترونیکی طبق استانداردهای حسابداری

ماده 2: مدت تفاهم نامه

مدت تفاهم نامه عبارت است از یکسال شمسی از اول فروردین ............ لغایت ........... پایان اسفند

تبصره 1: مدت تفاهم نامه با توافق طرفین در خصوص مدت و مبلغ قابل تمدید برای سالهای بعد می باشد.

ماده 3: حق الزحمه تفاهم نامه

حق الزحمه تفاهم نامه عبارت است از مبلغ ............................... ریال معادل ............. تومان برای یکسال شمسی ، که پس از انجام کلیه تعهدات شرکت حسابداری و در پایان هر ماه ، ماهانه ............... ریال معادل ............... تومان و بعد از انجام تعهدات شرکت مندرج در این تفاهم نامه و آخرین پرداختی در پایان سال مالی و ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت برگ تشخیص مالیاتی و مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی و کسر کسورات قانونی در تاریخ .............. پرداخت می باشد.

قرارداد حسابداری تفاهم نامه حسابداری عقد قرارداد حسابداری

ماده 4: تعهدات طرفین

الف: تعهدات موسسه :

موسسه متعهد میگردد:

 • نسبت به ثبت کلیه اسناد مالی و تفکیک آنها جهت ارائه به اداره امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به بستن حسابهای دفاتر قانونی روزنامه ، معین ، کل و اموال در موعد قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به ارائه گزارش ارزش افزوده (در صورت مشمول بودن شرکت ) به اداره مالیاتی اقدام نماید.
 • ارائه گزارشات معاملات فصلی خرید ، فروش و هزینه ها در پایان هر فصل را به اداره امور مالیاتی مربوطه برابر فرمهای مربوطه ارائه نماید.
 • نسبت به ثبت کلیه مدارک و مستندات و فاکتور ها
 • نسبت به تعیین قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی (فعالیت شرکت و شروع عملیات )
 • -نسبت به تحریر دفاتر قانونی (روزنامه ، معین ، کل و اموال) برابر ضوابط قانونی اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی مربوطه در موعد مقرر حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالی (پایان تیرماه ) اقدام نماید.
 • حضور در جلسات سازمان امور مالیاتی و ممیزی مربوطه برای ارائه مدارک ، دفاع از عملکرد و شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و دفاع از عملکرد و حسابهای شرکت (در صورت ارجاع پرونده به هیات ها ) تا دریافت رای هیاتهای مذبور بر معافیت مالیاتی شرکت اقدام نماید.
  • تبصره 3: در صورت عدم دریافت مصوبه قانونی هیاتهای بدوی و تجدید نظر مالیاتی مبنی بر صدور معافیت مالیاتی (مالیات عملکرد) شرکت مراتب را از طریق طرح دعوا از طریق دیوان اداری پیگیری نماید و تهیه مدارک و مستندات لازم بر عهده موسسه می باشد.
 • نسبت به استفاده از نرم افزار حسابداری جهت انجام امور مالی جهت استفاده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورت وضعیت از وقایع مالی و حسابداری و ارائه گزارشات دوره ای ماهانه و ترازنامه سه ماهه چهار ستونی و حساب سود و زیان به صورت دوره های سه ماهه و سایر در خواست های شرکت به مدیریت شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اطلاع رسانی مصوبه های جدید سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانهای متولی و سیاست گذار اعم از مجلس ، وزارت دارایی ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری ، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به انجام مغایرتهای بانکی و رفع اشکالات در تنظیم حسابهای شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به تهیه صورتحسابهای بیمه قرارداد افراد ، کارکنان ، قراردادهای کاری و تفاهم نامه های مبادله شده و واریز به حساب مربوطه اقدام ، و در جهت دفاع از آنها در روز حسابرسی بیمه در جلسات مربوطه شرکت نماید.
 • نسبت به ارائه صورتهای مالی و گزارشات مورد نیاز بانکها و سازمانهای دولتی مطابق با سیستم بروز شده جهت حسابداری اقدام نماید.
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (پس از تایید شرکت ) حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالی (31/04/..13)
 • نسبت به دریافت گواهینامه ارزش افزوده به صورت اینترنتی (در صورت مشمول بودن و یا اخذ گواهی معافیت از سازمان امور مالیاتی ) اقدام نماید.
 • نسبت به دفاع از صورتهای مالی و مالیاتی تهیه شده و گزارشات معاملات فصلی و هزینه های فصلی در مراجع رسمی و ذیربط اقدام نماید.
 • نسبت به تنظیم قراردادهای کارکنان و قراردادها و تفاهم نامه های امضاء با سایر مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و پرداخت حقوق تبعات مزدی کارکنان و نگهداری سوابق آنها و احتساب مرخصی های استفاده شده و بدون حقوق پرداخت مطالبات آنان با هماهنگی شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزارهای مالی و مقررات مالیاتی و حقوقی حداقل یک روز کاری غیر تعطیل در هفته در محل شرکت و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • به عنوان یک نفر نفر حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار های مالی و مقررات مالیاتی و حقوقی حداقل یک روز کاری غیر تعطیل در هفته در محل شرکت / موسسه و آموزش نماینده شرکت اقدام نماید.
 • نسبت به اجرای تمام اصول و استانداردهای حسابداری به روش استاندارد انجمن حسابداران خبره و قانون محاسبات و سایر قوانین مربوطه به گونه ای که برای شرکت مشکلی ایجاد ننماید (به عنوان حافظ و امین و مورد اعتماد ) اقدام نماید.
 • نسبت به حفظ اسرار و مدارک و اسناد و اطلاعاتی که توسط شرکت به موسسه ارائه می گردد کوشا بوده و در پایان تفاهم نامه به صورت کتبی به شرکت تحویل نماید.
 • نسبت به کار گماری نیروهای مورد اطمینان جهت انجام امور محوله مالی و حسابداری اقدام نماید.
 • موسسه در جهت مشاوره و تنظیم فرم های بودجه ای سالیانه به صورت مشاوره ای همکاری خواهد داشت.

ب: تعهدات شرکت:

 • شرکت متعهد می گردد:
 • جهت حسن انجام امور مالی و حسابداری شرکت نسبت به در اختیار قراردادن کلیه اسناد و مدارک و مستندات و حسابهای بانکی و اطلاعات مورد نیاز موسسه حسب درخواست کتبی ایشان اقدام نماید.
 • نسبت به اختصاص محل و مکان مناسب و با لوازم و ابزار و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز جهت تنظیم و نگهداری و انجام وظایف مندرج در تعهدات موسسه اقدام نماید.
 • تبصره4: مکان و لوازم و تجهیزات اداری و کاری طی صورتجلسه ای تحویل و تحول داده خواهد شد.
 • نسبت به پرداخت حق الزحمه تفاهم نامه در موعد مقرر ماهانه در وجه حساب موسسه اقدام نماید.
 • نسبت به کسر کسورات قانونی تفاهم نامه فیمابین و واریز به حساب دستگاههای ذیربط قانونی و ارائه رسید مربوطه به موسسه اقدام نماید.
 • شرکت متعهد می گردد نسبت به معرفی یک نفر نماینده آشنا به امور رایانه و حسابداری به موسسه جهت هماهنگی و اجرای بهتر و آموزش نرم افزار حسابداری این تفاهم نامه اقدام نماید.
 • در صورت تمایل با خرید نرم افزار حسابداری سپیدار آموزش این نرم افزار توسط کارشناسان ایلیا حساب صورت می پذیرد.

ماده 5: حسن اجرای تعهدات طرفین

طرفین تمامی تلاش خود را برای اجرای هر چه بهتر این تفاهم نامه انجام داده و هرگونه تسهیلات را برای تحقق آن فراهم می نمایند.

ماده 6: خسارت

طرفین در صورت ورود خسارت به طرف دیگر ملزم به جبران آن به تشخیص داور مرضی الطرفین می باشد.

ماده7: اختلافات

طرفین ضمن پرهیز اقدام اختلاف بر انگیز در مدت اجرای این تفاهم نامه در صورت بروز هر گونه اختلاف مراتب از طریق داور مرضی الطرفین برطرف خواهد شد.

ماده8: موارد اضطراری

موارد اضطراری مانند سیل، زلزله ، آتش سوزی و جنگ و سایر موارد (فورس ماژور ) از شمول این تفاهم نامه خارج می باشد.

ماده 9: فسخ تفاهم نامه

طرفین تمامی کوشش خود را در انجام هر چه بهر این تفاهم نامه انجام خواهند داد و در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه اجرای این تفاهم نامه با اعلام کتبی حداقل دو ماهه به طرف مقابل و انجام کلیه تعهدات طرفین این تفاهم نامه فسخ میگردد.

ماده 10: این تفاهم نامه در ده ماده و 4 تبصره و در دو نسخه تنظیم که هر نسخه ارزش واحد داشته و معتبر بوده و در تاریخ ................ به امضای طرفین رسیده و از اول .......... ماه ....... قابل اجرا می باشد.

ارسال نظر

ایلیا حساب
پاسخ در سریع ترین زمان
ایلیا حساب
خوش آمدید
چطور میتونم کمکتون کنم؟
11:08
با ما در واتساپ صحبت کنید