شماره های تماس
تماس با ایلیا حساب

نمونه آئین نامه صندوق وام

نمونه آئین نامه صندوق وام - ایلیا حساب | تهیه کلیه آئین نامه های وام شرکت های مختلف در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه با ایلیا حساب

ایلیا حساب / بلاگ ایلیا حساب / نمونه آئین نامه صندوق وام

نمونه آئین نامه صندوق وام
14 دي، 1398
بازدید 12822 مرتبه
امتیاز 3.83/5
نمونه آئین نامه صندوق وام

نمونه آئین نامه صندوق وام کارکنان شرکت …………

بسمه تعالی

 آئین نامه صندوق کارکنان شرکت ……………….. :

اعضای کمیسیون صندوق قرض الحسنه :

نحوه انتخاب اعضاء :

۱-اطلاع رسانی از طریق واحد اداری شرکت در خصوص کاندیداتوری نامزدهای صندوق

۲-انتخاب ………  نفر از واجدین شرایط به عنوان نامزدهای نهایی توسط مدیران ارشد شرکت

۳-برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده و انتخاب ………. نفر از نامزدهای نهایی به عنوان اعضای کمیسیون صندوق

۴-رئیس صندوق از بین افراد منتخب ، که بیشترین رای را در انتخابات کسب نموده است .

۵-هر دوره انتخابات پس از پایان هر سیکل وام  برگزار خواهد شد .

ماده۱)شرایط کلی اعطای وام

انواع شرایط اعطاء و نحوه بازپرداخت به شرح زیر خواهد بود:

۱-۱-پرسنل متقاضی اخذ وام به مدت ۲ ماه فقط حق عضویت پرداخت خواهند نمود و پس از آن پس از قرعه کشی در اولویت دریافت وام قرار خواهند گرفت .

تبصره۱ :بند ۲-۱ شامل وام ضروری نخواهد شد.

۱-۲- پرداخت وام در حالتهای زیر امکان پذیر است:

سقف وام مبلغ  …………..  ریال ، دوره بازپرداخت ۱۵ ماهه ، حق عضویت پرسنل :………… ریال ماهانه ، سود وام ………. درصد سالیانه ، تضامین : …….. نفر از پرسنل شرکت به عنوان ضامن  و معادل دو برابر مبلغ وام چک یا سفته

 ۱-۳-پرداخت وام به هر یک ازکارکنان تنها یکبار صورت خواهد گرفت مگر آنکه کلیه کارکنان از این وام استفاده کرده باشند و یا هیچ متقاضی برای وام وجود نداشته باشد در این شرایط پرداخت وام جدید منوط به تسویه کامل وام قبلی می باشد.

تبصره۲ : در موارد خاص و با تشخیص کمیسیون صندوق قرض الحسنه  وام شماره ۱ (ضروری) تا …………..  ریال حتی در صورت عدم تسویه حساب وام  های گذشته قابل پرداخت خواهد بود.

۱-۴-از هریک از کارکنان معادل مبلغ ………….  ریال به عنوان حق عضویت به صورت ماهیانه از حقوق ماهانه کسر و در حساب ذخیره صندوق منظور خواهد شد .

تبصره۳: هریک از کارکنان در صورت تمایل می توانند تا سقف ……………. ریال در صندوق قرض الحسنه سپرده گذاری کنند و هر …………….  ریال معادل یک عضو در قرعه کشی صندوق تلقی می شود .

تبصره ۴:حق عضویت ثابت کارکنان تا پایان هر دوره وام قابل تغییر نخواهد بود .

ماده۲ )نحوه کسر اقساط وام

۱-۲ کسر اقساط وامهای پرداختی از حقوق و مزایای ماهیانه وام گیرنده در اولین فیش حقوقی پس از اخذ وام ، توسط نامه کمیسیون صندوق قرض الحسنه  به امور مالی اعلام خواهد شد.

۲-۲ مدیریت امورمالی مکلف است اقساط وامهای وصول شده را به تفکیک و با ارائه اطلاعات مورد نیاز که از کمسیون صندوق اعلام میگردد را در اختیار آنها قرار دهد.

۲-۳- میزان کارمزد وام از مبلغ کل وام دریافتی در زمان دریافت وام کسر خواهد شد.

ماده۳)ضمانت و وثیقه :

۳-۱-هر متقاضی وام موظف است در زمان دریافت وام ……… نفر از کارکنان تمام وقت / پاره وقت شرکت را به عنوان ضامن معرفی نماید.

تبصره ۵ :هرنفر میتواند ضامن دو نفر شود و ضمانت متقابل ۲ فرد برای یکدیگر قابل قبول نمی باشد.

تبصره ۶ :جهت اخذ وام ضروری …………….. ریالی فقط یک نفر ضامن کافی است.

۳-۲- متقاضی وام باید در قبال دریافت وام، معادل دو برابر مبلغ وام، سفته یا چک ضمانت که به امضای ذینفع رسیده و توسط ضامن ظهر نویسی شده ارائه نماید.

تبصره ۷ :در صورت استعفا، انتقال و… در زمان تسویه حساب بایستی در صورتیکه فرد، ضامن اشخاص دیگری نیز در شرکت باشد نسبت به تغییر ضامن مربوطه اقدام نمایند.

۳-۳- در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط متقاضی یا عدم امکان دریافت اقساط وام از متقاضی به هر دلیل،اقساط وام از حقوق و مزایای ضامن/ ضامنین کسر و مستهلک خواهد شد.

۳-۴- در صورت استعفاء، اخراج و قطع رابطه استخدامی با شرکت یا انتقال وام گیرنده کلیه وامهای پرداختی بایستی تسویه گردد. صدورمفاصا حساب توسط امور مالی موکول به تسویه وامهای دریافتی خواهد بود. در صورت عدم امکان تسویه حساب با متقاضی هیات مدیره مکلف است با هماهنگی امور حقوقی شرکت با توجه به تضمین اخذ شده اقدامات قانونی مورد لزوم را بعمل آورد.

۳-۵-مدیریت امور مالی مکلف است باقی مانده وامهای دریافتی کارمند مستعفی،اخراجی یا انتقالی به سایر سازمانها را از کلیه مطالبات متقاضی وام یکجا کسر و مستهلک نماید. در صورت عدم امکان تسویه حساب با متقاضی یا عدم حضور متقاضی برای تسویه حساب، کل مانده وام ایشان در اقساط باقی مانده حداکثر تا یک سوم حقوق ضامن/ضامنین وی دریافت خواهد شد.

 چنانچه هریک از اعضا صندوق مایل به تسویه حساب باشند ، فرم تسویه حساب باید به تائید کمیسیون صندوق  برسد.

۳-۷- در پایان سال مالی پس از ارائه صورتهای مالی سود حاصل از کارمزد بین اعضا تقسیم و به حساب سرمایه اولیه آنها گذاشته خواهد شد.

ماده ۴ )مقررات متفرقه

 ۴-۱-از محل وجوه کارمزد می توان وام های ضروری متقاضیان پرداخت نمود.

 ۴-۲-هر یک از وامهای مندرج در این آئین نامه بر اساس درخواست متقاضی و در صورت تأئید رضایت بخش بودن خدمات وی و وجود اعتبار به تشخیص هیات مدیره قابل پرداخت خواهد بود.

۴-۳-هیئت مدیره شرکت به عنوان ناظر بر عملکرد کمیسیون صندوق قرض الحسنه می باشد و تغییر و عزل اعضای صندوق از اختیارات هیئت مدیره شرکت می باشد .

۴-۴- چنانچه اعتبار وام تکافوی نیاز کلیه کارکنان و وامهای مندرج در آئین نامه را بنماید، نوبت وام هریک از کارکنان توسط صندوق کمیسیون قبل از مراجعه متقاضی اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست متقاضی جهت تسویه حساب پیش از موعد سررسید ، وام جدید ) براساس تشخیص کمیسیون صندوق قابل پرداخت خواهد بود.

 ۴-۵-در صورت تشکیل صندوق، وجود کارمزد مکسوره از وامهای پرداختی به عنوان سرمایه اولیه صندوق در اختیار صندوق قرار گرفته و وجوه کارمزد بعدی در پایان هر سال با تصویب کمیسیون صندوق  در وجه اعضای صندوق واریز می گردد. آئین نامه فوق در ۴ ماده و ۷ تبصره در تاریخ …………… به تصویب هیات مدیره محترم شرکت پویا صنعت خوارزمی رسید.

 

*جهت تهیه انواع آئین نامه ها کارشناسان شرکت حسابداری ایلیا حساب تماس حاصل فرمایید.

 خدمات حسابداری

تیم حرفه ای ما

تیم حرفه ای ما

تیم حرفه ای و منسجم خدمات مالی ایلیا حساب مفتخر است با استفاده از پرسنل با سابقه کار در حرفه مالی و مسلط به استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی هرگونه موانع مالی ، مالیاتی و بیمه ای را مرتفع نماید…

چرا ایلیا حساب

چرا ایلیا حساب

ما مفتخریم با پشتوانه به سرمایه های انسانی و با دانش خود یک به یک موانع راه پر فراز و نشیب در حرفه مالی و مالیاتی را کنار زده و چشم انداز روشنی در این زمینه بسازیم و قله ای که امروز برفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست…

حسابدار اپ

حسابدار اپ

خدمات مالی ایلیا حساب حامی اولین و تنها اپلیکیشن مشاوره مالی همراه کشور برای استفاده مدیران، حسابداران، دانشجویان و ... می باشد که کلیه افراد براحتی میتوانند سوالات خود را مطرح و در کوتاه ترین زمان پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.  (ادامه مطلب)